TRƯỜNG THPT CHUYÊN BIÊN HÒA

Địa chỉ: 60- Đường Biên Hòa, thành phố Phủ Lý,tỉnh Hà Nam.

Email: C3Chuyen.Hanam@moet.edu.vn

Điện thoại: 3.851108

Website: http://c3chuyen.hanam.edu.vn

 

TRƯỜNG THPT PHỦ LÝ

Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý,tỉnh Hà Nam

Email: C3PhuLyA.Hanam@moet.edu.vn

Điện thoại: 3.680856

 

TRƯỜNG THPT B PHỦ LÝ

Địa chỉ: Xã Thanh Châu, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Email: C3PhuLyB.Hanam@moet.edu.vn

Điện thoại: 3.855146

 

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP LƯƠNG THẾ VINH

Địa chỉ: phường Lương Khánh Thiện, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Email: C3DLLuongTheVinh.Hanam@moet.edu.vn

Điện thoại: 3.853933

 

TRƯỜNG THPT A BÌNH LỤC

Địa chỉ: tiểu khu Bình Long - thị trấn Bình Mỹ - huyện Bình Lục- tỉnh Hà Nam

Email: c3binhluca.hanam@moet.edu.vn

Điện thoại: 3.860115

Website: http://thptbinhluca.edu.vn/bla/

 

TRƯỜNG THPT B BÌNH LỤC

Địa chỉ: Vũ Bản - Bình Lục - Hà Nam

Email: c3binhlucb.hanam@moet.edu.vn

Điện thoại: .865205

Website: http://thptbbinhluc.edu.vn

 

TRƯỜNG THPT C BÌNH LỤC

Địa chỉ: Tràng An - Bình Lục - Hà Nam

Email: c3binhlucc.hanam@moet.edu.vn

Điện thoại: 3.863229

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

Địa chỉ: Thị tứ Tiêu Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Email: C3nguyenkhuyen.hanam@moet.edu.vn

Điện thoại:

 

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP BÌNH LỤC

Địa chỉ: thị trấn Bình Mỹ - huyện Bình Lục- tỉnh Hà Nam

Email: C3DLBinhLuc.hanam@moet.edu.vn

Điện thoại: 3.861642

 

TRƯỜNG THPT A DUY TIÊN

Địa chỉ: Hòa Mạc – Duy Tiên – Hà Nam

Email: C3DuyTienA.hanam@moet.edu.vn

Điện thoại: 3.830085

Website: http://thptaduytien.hanam.edu.vn

 

TRƯỜNG THPT B DUY TIÊN

Địa chỉ: thị trấn Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam

Email: C3DuyTienB.hanam@moet.edu.vn

Điện thoại: 3.835102

Website: http://thptbduytien.hanam.edu.vn/

 

TRƯỜNG THPT C DUY TIÊN

Địa chỉ: Xã Tiên Hiệp –  H. Duy Tiên – T. Hà Nam

Email: C3DuyTienC.hanam@moet.edu.vn

Điện thoại: (0351)3.838812

Website: http://thptcduytien.hanam.edu.vn/

 

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU TIẾN

Địa chỉ: Hòa Mạc - Duy Tiên – Hà Nam

Email: C3BCDuyTien.hanam@moet.edu.vn

Điện thoại: 3.831878

Website: http://thptnguyenhuutien.hanam.edu.vn/

 

TRƯỜNG THPT A KIM BẢNG

Địa chỉ: Tổ 4 Thị trấn Quế Kim Bảng Hà Nam

Email: C3KimBangA.hanam@moet.edu.vn

Điện thoại: 3.820665

Website: https://sites.google.com/a/hanam.edu.vn/kba/

 

TRƯỜNG THPT B KIM BẢNG

Địa chỉ: xã Tân Sơn – Kim Bảng – Hà Nam

Email: C3KimBangB.hanam@moet.edu.vn

Điện thoại: 3.824182

Website: http://thptbkimbang.hanam.edu.vn/

 

TRƯỜNG THPT C KIM BẢNG

Địa chỉ: xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng

Email: C3KimBangC.hanam@moet.edu.vn

Điện thoại: 3.820636

Website: https://sites.google.com/a/hanam.edu.vn/kbc/

 

TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT

Địa chỉ: Thi Sơn – Kim Bảng – Hà Nam

Email: C3LyThuongKiet.hanam@moet.edu.vn

Điện thoại: 3.533883

Website: http://thptlythuongkiet.hanam.edu.vn/

 

TRƯỜNG THPT LÝ NHÂN

Địa chỉ: thị trấn Vĩnh Trụ - Lý Nhân – Hà Nam

Email: C3LyNhan.hanam@moet.edu.vn

Điện thoại: 3.610852

Website: https://sites.google.com/a/hanam.edu.vn/thptlynhan/

 

TRƯỜNG THPT BẮC LÝ

Địa chỉ: Bắc Lý – Lý Nhân – Hà Nam

Email: C3BacLy.hanam@moet.edu.vn

Điện thoại: 3.879403

Website: http://thpt-bacly-hanam.edu.vn

 

TRƯỜNG THPT NAM LÝ

Địa chỉ: Tiến Thắng- Lý Nhân- Hà Nam

Email: C3NamLy.hanam@moet.edu.vn

Điện thoại: 3.876742

Website: http://thptnamly.hanam.edu.vn/

 

TRƯỜNG THPT NAM CAO

Địa chỉ: Nhân Mỹ - Lý Nhân- Hà Nam

Email: C3BCNamCao.hanam@moet.edu.vn

Điện thoại: 3.634555

Website: https://sites.google.com/a/hanam.edu.vn/thptnamcao/

 

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP TRẦN HƯNG ĐẠO

Địa chỉ: thị trấn Vĩnh Trụ - Lý Nhân – Hà Nam

Email: C3DLTranHungDao.hanam@moet.edu.vn

Điện thoại: 3.611368

 

TRƯỜNG THPT A THANH LIÊM

Địa chỉ :  Thanh Lưu – Thanh Liêm - Hà Nam

Email: C3ThanhLiemA.hanam@moet.edu.vn

Điện thoại: 3.887062

Website: http://thptathanhliem.hanam.edu.vn/

 

TRƯỜNG THPT B THANH LIÊM

Địa chỉ :  Thanh Nguyên – Thanh Liêm - Hà Nam

Email: C3ThanhLiemB.hanam@moet.edu.vn

Điện thoại: 3 888 019

Website: https://sites.google.com/a/hanam.edu.vn/tlb/

 

TRƯỜNG THPT C THANH LIÊM

Địa chỉ :  Thanh Thủy – Thanh Liêm - Hà Nam

Email: C3ThanhLiemA.hanam@moet.edu.vn

Điện thoại: 2.216365

 

TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN

Địa chỉ: Liêm Cần – Thanh Liêm - Hà Nam

Email: C3LeHoan.hanam@moet.edu.vn

Điện thoại: 6.272.286.

 

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP THANH LIÊM

Địa chỉ :  Liêm Thuận – Thanh Liêm - Hà Nam

Email: C3DLThanhLiem.hanam@moet.edu.vn

Điện thoại: 3.887007

 

Các tin khác :

 Thông báo
 Email - Cộng tác

 

 

 Quảng cáo
 Mẫu biểu
 Các đơn vị tiêu biểu

 QUẢNG CÁO
Trang Chủ     Tin Tức     Góp Ý     Diễn Đàn     Liên Hệ     Sơ Đồ Website