Văn bản mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 TIN TỨC
Danh sách Email cán bộ chuyên viên VP Sở và các đơn vị trực thuộc

Danh sách Email cán bộ chuyên viên

và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Email

Nguyễn Văn Khoát

Giám đốc - Sở GD&ĐT Hà Nam

nvkhoat.hanam@moet.edu.vn

Bùi Văn Tâm

Phó giám đốc - Sở GD&ĐT Hà Nam

bvtam.hanam@moet.edu.vn

Nguyễn Văn Diện

Phó giám đốc - Sở GD&ĐT Hà Nam

nvdien.hanam@moet.edu.vn

Đinh Thị Lụa

Phó giám đốc - Sở GD&ĐT Hà Nam

dtlua.hanam@moet.edu.vn

Hoàng Anh Tuấn

Chánh Văn phòng

hatuan.hanam@moet.edu.vn

Lê Thị Kim Dung

Cv Văn phòng sở phụ trách thi đua

ltkdung.hanam@moet.edu.vn

Nguyễn Thanh Bình

 Cv phòng GDTrH

ntbinh.hanam@moet.edu.vn

Đinh Vương Sơn

CV  (phụ trách CNTT)

dvson.hanam@moet.edu.vn

PhongCNTT.sohanam@moet.edu.vn

Trần Thị Huyền 

Văn thư - Sở GD&ĐT Hà Nam

tthuyen.hanam@moet.edu.vn

Trần Thị Huyền 

(kiểm tra email: vănphong)

vanphong.sohanam@moet.edu.vn

Nguyễn Chí Sinh

CV Văn phòng

ncsinh.hanam@moet.edu.vn

Hoàng Trọng Nghĩa

CV  ( trực một cửa)

htnghia.hanam@moet.edu.vn

Hoàng Thế Hưng

CV phòng KH-TC - Sở GD&ĐT Hà Nam

hthung.hanam@moet.edu.vn

Trần Sơn Hoa

Chánh thanh tra - Sở GD&ĐT Hà Nam

Tshoa.hanam@moet.edu.vn

Trịnh Văn Thiện

Phó chánh thanh tra - Sở GD&ĐT Hà Nam

tvthien.hanan@moet.edu.vn

Lữ Hà Anh

CV Thanh tra – Sở GD&ĐT hà Nam

Lhanh.hanam@moet.edu.vn

Khương Thị Hồng

Phó phòng Tiểu học - Sở GD&ĐT Hà Nam

kthong.hanam@moet.edu.vn

Đặng Phan Hoà

Tr.phòng TCCB - Sở GD&ĐT Hà Nam

dphoa.hanam@moet.edu.vn

Ngô Xuân Hùng

CV  phòng TCCB - Sở GD&ĐT Hà Nam

nxhung.hanam@moet.edu.vn

Phạm Tuyết Anh

Phó  phòng TCCB - Sở GD&ĐT Hà Nam

ptanh.hanam@moet.edu.vn

Ngô Quang Tuệ

CV phòng CDTX-CN - Sở GD&ĐT Hà Nam

nqtue.hanam@moet.edu.vn

Hoàng Bảo Hoà

Phó phòng CDTX-CN - Sở GD&ĐT Hà Nam

hbhoa.hanam@moet.edu.vn

Trần Trung Kiên

Phó phòng CDTX-CN - Sở GD&ĐT Hà Nam

ttkien.hanam@moet.edu.vn

Phạm Anh Tuấn

Phó phòng GDTrH- Sở GD&ĐT Hà Nam

patuan.hanam@moet.edu.vn

Trần Đình Nam

Phó phòng GDTrH - Sở GD&ĐT Hà Nam

tdnam.hanam@moet.edu.vn

Đinh Văn Đằng

Phó phòng Khảo thí - Sở GD&ĐT Hà Nam

dvdang.hanam@moet.edu.vn

Nguyễn Viết Phong

CV phòng Khảo thí - Sở GD&ĐT Hà Nam

nvphong.hanam@moet.edu.vn

Nguyễn Văn Hanh

Q.Tr. phòng GDTrH - Sở GD&ĐT Hà Nam

nvhanh.hanam@moet.edu.vn

Lê Minh Thuấn

CV phòng GDTrH - Sở GD&ĐT Hà Nam

lmthuan.hanam@moet.edu.vn

Trần Thế hưng

CV phòng GDTrH - Sở GD&ĐT Hà Nam

tthung.hanam@moet.edu.vn

Trần thị Thu Hiền

CV phòng GDTrH - Sở GD&ĐT Hà Nam

ttthien.hanam@moet.edu.vn

Hoàng Thị Thanh Tâm

CV phòng GDTrH- Sở GD&ĐT Hà Nam

htttam.hanam@moet.edu.vn

Đỗ Thị Hương Bưởi

CV phòng GDTrH - Sở GD&ĐT Hà Nam

dthbuoi.hanam@moet.edu.vn

Khuất Quang Thịnh

Tr. phòng Khảo thí - Sở GD&ĐT Hà Nam

kqthinh.hanam@moet.edu.vn

Hoàng Văn Sử

Phó phòng Khảo thí - Sở GD&ĐT Hà Nam

hvsu.hanam@moet.edu.vn

Nguyễn Quang Huy

Tr. phòng Tiểu học - Sở GD&ĐT Hà Nam

nqhuy.hanam@moet.edu.vn

Lương Công Khanh

CV phòng Tiểu học - Sở GD&ĐT Hà Nam

lckhanh.hanam@moet.edu.vn

Lưu Đình Hà

 CV phòng Tiểu học - Sở GD&ĐT Hà Nam

ldha.hanam@moet.edu.vn

Trần Thị Kim Oanh

Tr.phòng Mầm non - Sở GD&ĐT Hà Nam

ttkoanh.hanam@moet.edu.vn

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

CV phòng Mầm non - Sở GD&ĐT Hà Nam

ntatuyet.hanam@moet.edu.vn

Lê Thị Nhâm

CV phòng Mầm non - Sở GD&ĐT Hà Nam

ltnham.hanam@moet.edu.vn

Lê Gia Hải

Trưởng phòng KH-TC Sở GD&ĐT Hà Nam

lghai.hanam@moet.edu.vn

Nguyễn Tiến Long

CV phòng KH-TC Sở GD&ĐT Hà Nam

ntlong.hanam@moet.edu.vn

Trần Văn Hiếu

Chủ tịch Công đoàn ngành GD&ĐT

tvhieu.hanam@moet.edu.vn

Lê Thị Minh Huê

CV Công đoàn ngành GD&ĐT

ltmhue.hanam@moet.edu.vn

THPT chuyên Hà Nam

 Hà Nam

C3Chuyen.Hanam@moet.edu.vn

THPT Phủ Lý A

 Hà Nam

C3PhuLyA.Hanam@moet.edu.vn

THPT Phủ Lý B

 Hà Nam

C3PhuLyB.Hanam@moet.edu.vn

THPT DL Lương Thế Vinh

 Hà Nam

C3DLLuongTheVinh.Hanam@moet.edu.vn

THPT Duy Tiên A

 Hà Nam

C3DuyTienA.hanam@moet.edu.vn

THPT Duy Tiên B

 Hà Nam

C3DuyTienB.hanam@moet.edu.vn

THPT Duy Tiên C

 Hà Nam

C3DuyTienC.hanam@moet.edu.vn

THPT Nguyễn Hữu Tiến

 Hà Nam

C3BCDuyTien.hanam@moet.edu.vn

THPT Bình Lục A

 Hà Nam

C3BinhLucA.hanam@moet.edu.vn

THPT Bình Lục B

 Hà Nam

C3BinhLucB.hanam@moet.edu.vn

THPT Bình Lục C

 Hà Nam

C3BinhLucC.hanam@moet.edu.vn

THPT Dân lập Bình Lục

 Hà Nam

C3DLBinhLuc.hanam@moet.edu.vn

THPT Lý Nhân

 Hà Nam

C3LyNhan.hanam@moet.edu.vn

THPT Bắc Lý

 Hà Nam

C3BacLy.hanam@moet.edu.vn

THPT Nam lý

 Hà Nam

C3NamLy.hanam@moet.edu.vn

THPT Nam Cao

 Hà Nam

C3BCNamCao.hanam@moet.edu.vn

THPT DL Trần Hưng Đạo

 Hà Nam

C3DLTranHungDao.hanam@moet.edu.vn

THPT Kim Bảng A

 Hà Nam

C3KimBangA.hanam@moet.edu.vn

THPT Kim Bảng B

 Hà Nam

C3KimBangB.hanam@moet.edu.vn

THPT Kim Bảng C

 Hà Nam

C3KimBangC.hanam@moet.edu.vn

THPT Lý Thường Kiệt

 Hà Nam

C3LyThuongKiet.hanam@moet.edu.vn

THPT Thanh Liêm A

 Hà Nam

C3ThanhLiemA.hanam@moet.edu.vn

THPT Thanh Liêm B

 Hà Nam

C3ThanhLiemB.hanam@moet.edu.vn

THPT Thanh Liêm C

 Hà Nam

C3ThanhLiemC.hanam@moet.edu.vn

THPT DL Thanh Liêm

 Hà Nam

C3DLThanhLiem.hanam@moet.edu.vn

THPT Lê Hoàn

Hà Nam

C3lehoan.hanam@moet.edu.vn

THPT Nguyễn Khuyến

Hà Nam

C3nguyenkhuyen.hanam@moet.edu.vn

Phòng GD Duy Tiên

 Hà Nam

PGDDuyTien.Hanam@moet.edu.vn

Phòng GD Bình Lục

 Hà Nam

PGDBinhLuc.Hanam@moet.edu.vn

Phòng GD  Lý Nhân

 Hà Nam

PGDLyNhan.hanam@moet.edu.vn

Phòng GD  Kim Bảng

 Hà Nam

PGDKimBang.hanam@moet.edu.vn

Phòng GD Thanh Liêm

 Hà Nam

PGDThanhLiem.hanam@moet.edu.vn

Phòng GD  Phủ Lý

 Hà Nam

PGDPhuLy.hanam@moet.edu.vn

TT giáo dục KTTH-HN

 Hà Nam

TTGDKTTH_HN.Hanam@moet.edu.vn

TTGDTX Hà Nam

 Hà Nam

TTGDTXHanam.Hanam@moet.edu.vn

TT GDTX Bình Lục

 Hà Nam

TTGDTXBinhLuc.Hanam@moet.edu.vn

TT GDTX Kim Bảng

 Hà Nam

TTGDTXKimBang.hanam@moet.edu.vn

TT GDTX  Lý Nhân

 Hà Nam

TTGDTXLyNhan.hanam@moet.edu.vn

TT GDTX  Duy Tiên

 Hà Nam

TTGDTXDuyTien.hanam@moet.edu.vn

TT GDTX Thanh Liêm

 Hà Nam

TTGDTXThanhLiem.hanam@moet.edu.vn

 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.
Return
An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.


  

 

 BẠN HỎI, CHÚNG TÔI TRẢ LỜI
 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

 Thông báo
 Email - Cộng tác
 Xem thêm

 

 

 Các đơn vị tiêu biểu
 Quảng cáo
 Mẫu biểu
Trang Chủ     Tin Tức     Góp Ý     Diễn Đàn     Liên Hệ     Sơ Đồ Website