TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT CQ

ĐT di động

Email

1.1. Lãnh đạo sở

1

Đinh Thị Lụa

Giám đốc

3.852117

 

dtlua.hanam@moet.edu.vn

2

Nguyễn Quang Long

Phó GĐ

3.852731

 

nqlong.hanam@moet.edu.vn

3

Nguyễn Văn Diện

Phó GĐ

3.828283

 

nvdien.hanam@moet.edu.vn

4

 Phạm Anh Tuấn

 Phó GĐ

3.852118

 

patuan.hanam@moet.edu.vn

1.2. Công đoàn ngành

1

Trần Văn Hiếu

Chủ tịch

3.852906

 

tvhieu.hanam@moet.edu.vn

2

Nguyễn Thị Hoa Mỹ

UV CĐN

3.885002

 

nthmy.hanam@moet.edu.vn

3

 Trần Thị Huê

 UV CĐN

 3.885002

 

 tthue.hanam@moet.edu.vn

1.3. Phòng TCCB

1

Phạm Thị Tuyết Anh

Quyền TrP 

3.854100

 

ptanh.hanam@moet.edu.vn

2

Ngô Xuân Hùng

Phó TrP

3.854100

 

nxhung.hanam@moet.edu.vn

3

Nguyễn Đình Lượng

CV

 

 

ndluong.hanam@moet.edu.vn

1.4. Phòng KHTC

 

1

Hoàng Thế Hưng

Trưởng phòng

3.854886

 

hthung.hanam@moet.edu.vn

2

Trần Ngọc Sơn

 Phó TrP

3.854886

 

tnson.hanam@moet.edu.vn

3

Đỗ Thị Hường

CV

 3.854886

 

dthuong.hanam@moet.edu.vn

1.5. Thanh tra Sở

1

Hoàng Anh Tuấn

Chánh TTra

3.851931

 

hatuan.hanam@moet.edu.vn

2

Nguyễn Thị Tâm

Phó chánh TTra

3.854097

nttam.hanam@moet.edu.vn

3

Nguyễn Viết Phong

CV

3.854097

 

nvphong.hanam@moet.edu.vn

1.6. Phòng KT&KD CLGD

1

Trần Trung Kiên

Trưởng phòng

3.851473

 

ttkien.hanam@moet.edu.vn

2

Nguyễn Thanh Bình  

Phó TrP

3.846586

 

ntbinh.hanam@moet.edu.vn

3

Hoàng Trọng Nghĩa

CV

3.846586

 

htnghia.hanam@moet.edu.vn

4


CV

3.846586

 


1.7. Phòng GDTX-CN

1

Đinh Thanh Khương

Trưởng phòng

 3.851473

 

dtkhuong.hanam@moet.edu.vn

2

Nguyễn Văn Duy

CV

3.851473

 

nvduy.hanam@moet.edu.vn

3

Hoàng Trung Hiếu

Phó TrP

3.851473

 

hthieu.hanam@moet.edu.vn

1.8. Phòng GDTrH

1

Hoàng Văn Sử

Trưởng phòng

3.854094

 

hvsu.hanam@moet.edu.vn

2

Lê Thị Kim Dung

CV

3.854094

 

ltkdung.hanam@moet.edu.vn

3

Lê Minh Thuấn

Phó TrP

3.854094

 

lmthuan.hanam@moet.edu.vn

4

Đỗ Thị Hương Bưởi

Phó TrP

3.854094

 

dthbuoi.hanam@moet.edu.vn

5

Trần Thị Thu Hiền

CV

3.854094

 

ttthien.hanam@moet.edu.vn

6

Hoàng Thị Thanh Tâm

CV

3.854094

 

htttam.hanam@moet.edu.vn

7

 Đào Quốc Huy

 CV

 3.854094

 

 dqhuy.hanam@moet.edu.vn

8

 

 

 

 

 

1.9. Phòng Tiểu học

1

Nguyễn Quang Huy

Trưởng phòng

3.854098

 

nqhuy.hanam@moet.edu.vn;

2

Nguyễn Thúy Hường

Phó Tr. phòng

3.854098

 

nthuong.hanam@moet.edu.vn

3

Lương Công Khanh

CV

3.854098

 

lckhanh.hanam@moet.edu.vn

4

Lưu Đình Hà

CV

3.854098

 

ldha.hanam@moet.edu.vn

1.10. Phòng Mầm non

1

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Quyền TrP

3.854096

 

ntatuyet.hanam@moet.edu.vn

2

Lê Thị Nhâm

Phó Tr. phòng

3.854096

 

ltnham.hanam@moet.edu.vn

3

Nguyễn Thị Kim Anh

CV

3.854096

 

ntkanh.hanam@moet.edu.vn

1.10. Phòng Chính trị, tư tưởng:

1

Trần Đình Nam

Trưởng phòng

 

 

tdnam.hanam@moet.edu.vn

2

Đinh Vương Sơn

Phó Tr. phòng

 

 

dvson.hanam@moet.edu.vn

3

Lê Thị Thùy Linh

 CV

 

 

lttlinh.hanam@moet.edu.vn

1.11. Văn phòng - Email: vanphong.sohanam@moet.edu.vn

1

Tạ Văn Thao

Chánh VP

3.854097

 

lhanh.hanam@moet.edu.vn

 2

Lữ Hà Anh

Phó VP

3.854097

 

lhanh.hanam@moet.edu.vn

3

 Bùi Văn Dũng

 Phó VP

 3.854097

 

 bvdung.hanam@moet.edu.vn

4

Nguyễn Văn Tuyên

Kế toán

 3.854097

 

nvtuyen.hanam@moet.edu.vn

5

Trần T. Thanh Huyền

CB Văn thư

3.852805

 

tthuyen.hanam@moet.edu.vn

6

Trần Thị Huế

Văn thư

3.852805

 

tthue.hanam@moet.edu.vn

7

Lại Văn Nhự

Lái xe

 

 

 

8

Vũ Tiến Dũng Lái xe

 

 

 

9


Đỗ Duy Minh


Bảo vệ

 3.854925

 

 

10

Bùi Bá Ngọc

Bảo vệ

3.854925

 

 

11

Bùi Văn Mến

Bảo vệ

3.854925

 

 

12

Nguyễn Thị Vui

NV Phục vụ

3.854925

 

 

13

Lê Thị Tuyết

NV Phục vụ

 

 

 

14

Nguyễn Thị Làn

NV Phục vụ

 

 

 

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: