TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT CQ

ĐT di động

Email

1.1. Lãnh đạo sở

1

Đinh Thị Lụa

Giám đốc

3.852117

 

dtlua.hanam@moet.edu.vn

2

Nguyễn Quang Long

Phó GĐ

3.852731

 

nqlong.hanam@moet.edu.vn

3

Nguyễn Văn Diện

Phó GĐ

3.828283

 

nvdien.hanam@moet.edu.vn

4

 Phạm Anh Tuấn

 Phó GĐ

3.852118

 

patuan.hanam@moet.edu.vn

1.2. Công đoàn ngành

1

Trần Văn Hiếu

Chủ tịch

3.852906

 

tvhieu.hanam@moet.edu.vn

2

Nguyễn Thị Hoa Mỹ

UV CĐN

3.885002

 

nthmy.hanam@moet.edu.vn

3

 Trần Thị Huê

 UV CĐN

 3.885002

 

 tthue.hanam@moet.edu.vn

1.3. Phòng TCCB

1

Phạm Thị Tuyết Anh

Quyền TrP 

3.854100

 

ptanh.hanam@moet.edu.vn

2

Ngô Xuân Hùng

Phó TrP

3.854100

 

nxhung.hanam@moet.edu.vn

3

Nguyễn Đình Lượng

CV

 

 

ndluong.hanam@moet.edu.vn

1.4. Phòng KHTC

 

1
 


2

Hoàng Thế Hưng

Phó TrP

3.854886

 

hthung.hanam@moet.edu.vn

3

4

Trần Ngọc Sơn

Đỗ Thị Hường

 CV

CV

 3.854886

3.854886

 

tnson.hanam@moet.edu.vn

dthuong.hanam@moet.edu.vn

1.5. Thanh tra Sở

1

Hoàng Anh Tuấn

Chánh TTra

3.851931

 

hatuan.hanam@moet.edu.vn

2

Trịnh Văn Thiện

Phó Chánh TTr

3.854097

 

tvthien.hanam@moet.edu.vn

3

4

Nguyễn Viết Phong

Nguyễn Thị Tâm

CV

CV

3.854097

3.854097

 

nvphong.hanam@moet.edu.vn

nttam.hanam@moet.edu.vn

1.6. Phòng KT&KD CLGD

1

Trần Trung Kiên

Trưởng phòng

3.851473

 

ttkien.hanam@moet.edu.vn

2

Nguyễn Thanh Bình  

Phó TrP

3.846586

 

ntbinh.hanam@moet.edu.vn

3

Hoàng Trung Hiếu

CV

3.846586

 

hthieu.hanam@moet.edu.vn

4

Hoàng Trọng Nghĩa

CV

3.846586

 

htnghia.hanam@moet.edu.vn

1.7. Phòng GDTX-CN

1

Đinh Thanh Khương

Trưởng phòng

 

 

dtkhuong.hanam@moet.edu.vn

2

Bùi Văn Dũng

Phó TrP

3.851473

 

bvdung.hanam@moet.edu.vn

3
 


1.8. Phòng GDTrH

1

Hoàng Văn Sử

Trưởng phòng

3.854094

 

hvsu.hanam@moet.edu.vn

2

Lê Thị Kim Dung

CV

3.854094

 

ltkdung.hanam@moet.edu.vn

3

Lê Minh Thuấn

Phó TrP

3.854094

 

lmthuan.hanam@moet.edu.vn

4

Đỗ Thị Hương Bưởi

Phó TrP

3.854094

 

dthbuoi.hanam@moet.edu.vn

5

Trần Thị Thu Hiền

CV

3.854094

 

ttthien.hanam@moet.edu.vn

6

Hoàng Thị Thanh Tâm

CV

3.854094

 

htttam.hanam@moet.edu.vn

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

1.9. Phòng Tiểu học

1

Nguyễn Quang Huy

Trưởng phòng

3.854098

 

nqhuy.hanam@moet.edu.vn;

2

Nguyễn Thúy Hường

Phó Tr. phòng

3.854098

 

nthuong.hanam@moet.edu.vn

3

Lương Công Khanh

CV

3.854098

 

lckhanh.hanam@moet.edu.vn

4

Lưu Đình Hà

CV

3.854098

 

ldha.hanam@moet.edu.vn

1.10. Phòng Mầm non

1

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Quyền TrP

3.854096

 

ntatuyet.hanam@moet.edu.vn

2

Lê Thị Nhâm

Phó Tr. phòng

3.854096

 

ltnham.hanam@moet.edu.vn

3

Nguyễn Thị Kim Anh

CV

3.854096

 

ntkanh.hanam@moet.edu.vn

1.10. Phòng Chính trị, tư tưởng:

1

Trần Đình Nam

Trưởng phòng

 

 

tdnam.hanam@moet.edu.vn

2

Đinh Vương Sơn

Phó Tr. phòng

 

 

dvson.hanam@moet.edu.vn

3

Lê Thị Thùy Linh

 CV

 

 

lttlinh.hanam@moet.edu.vn

1.11. Văn phòng - Email: vanphong.sohanam@moet.edu.vn

1

Tạ Văn Thao

Chánh VP

3.854097

 

lhanh.hanam@moet.edu.vn

 2

Lữ Hà Anh

Phó VP

3.854097

 

lhanh.hanam@moet.edu.vn

3

 

 

 

 

 

4

Nguyễn Văn Tuyên

Kế toán

 

 

nvtuyen.hanam@moet.edu.vn

5

Trần T. Thanh Huyền

CB Văn thư

3.852805

 

tthuyen.hanam@moet.edu.vn

6

Nguyễn Chí Sinh

CB P. Máy

3.852805

 

ncsinh.hanam@moet.edu.vn

7

Lại Văn Nhự

Lái xe

 

 

 

8

Phạm Khánh Thiện

Lái xe

 

 

 

9

Vũ Tiến Dũng

Lái xe

 

 

 

10

Đỗ Duy Minh

Bảo vệ

3.854925

 

 

11

Bùi Bá Ngọc

Bảo vệ

3.854925

 

 

12

Bùi Văn Mến

Bảo vệ

3.854925

 

 

13

Nguyễn Thị Vui

NV Phục vụ

 

 

 

14

Lê Thị Tuyết

NV Phục vụ

 

 

 

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: