TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT CQ

Email

 

1. Lãnh đạo sở:

1

Đinh Thị Lụa

Giám đốc

3.852117

dtlua.hanam@moet.edu.vn

2

Nguyễn Quang Long

Phó GĐ

3.852731

nqlong.hanam@moet.edu.vn

3

Phạm Anh Tuấn

Phó GĐ

3.852118

patuan.hanam@moet.edu.vn

4

 

 

 

 

 

2. Công đoàn ngành:

1

Phạm Anh Tuấn

Chủ tịch

3.852118

patuan.hanam@moet.edu.vn  

2

Nguyễn Thị Hoa Mỹ

UV CĐN

3.885002

nthmy.hanam@moet.edu.vn  

3

 Trần Thị Huê

UV CĐN

3.885002

tthue.hanam@moet.edu.vn

 

3. Phòng TCCB:


1

Ngô Xuân Hùng

Phó TrP

3.854100

nxhung.hanam@moet.edu.vn

2

Nguyễn Đình Lượng

CV

 3.854100

ndluong.hanam@moet.edu.vn

3

Đoàn Thị Thu Thủy

CV

3.854100

dttthuy.hanam@moet.edu.vn

 

4. Phòng KHTC:

1

Hoàng Thế Hưng

Tr.phòng

3.854886

hthung.hanam@moet.edu.vn

2

Trần Ngọc Sơn

 Phó TrP

3.854886

tnson.hanam@moet.edu.vn

3

 

CV

 3.854886

 

 

5. Thanh tra Sở:

1

Hoàng Anh Tuấn

Chánh TTra

3.851931

hatuan.hanam@moet.edu.vn

2

Nguyễn Thị Tâm

Pchánh TTra

3.854097

nttam.hanam@moet.edu.vn

3

Nguyễn Viết Phong

CV

3.854097

nvphong.hanam@moet.edu.vn

 

 

 

 

 

 

6. Phòng KT&KD CLGD:

1

Trần Trung Kiên

Tr.phòng

3.851473

ttkien.hanam@moet.edu.vn

2

Nguyễn Thanh Bình  

Phó TrP

3.846586

ntbinh.hanam@moet.edu.vn

3

Hoàng Trọng Nghĩa

CV

3.846586

htnghia.hanam@moet.edu.vn

 

 

 

 

 

 

7. Phòng GDTX-CN:

1

Đinh Thanh Khương

Tr.phòng

 3.851473

dtkhuong.hanam@moet.edu.vn

2

Hoàng Trung Hiếu

Phó TrP

3.851473

hthieu.hanam@moet.edu.vn

3

Nguyễn Văn Duy

CV

3.851473

nvduy.hanam@moet.edu.vn

 

8. Phòng GDTrH:

1

Hoàng Văn Sử

Tr.phòng

3.854094

hvsu.hanam@moet.edu.vn

3

Lê Minh Thuấn

Phó TrP

3.854094

lmthuan.hanam@moet.edu.vn

4

Đỗ Thị Hương Bưởi

Phó TrP

3.854094

dthbuoi.hanam@moet.edu.vn

2

Lê Thị Kim Dung

CV

3.854094

ltkdung.hanam@moet.edu.vn

5

Trần Thị Thu Hiền

CV

3.854094

ttthien.hanam@moet.edu.vn

6

Hoàng Thị Thanh Tâm

CV

3.854094

htttam.hanam@moet.edu.vn

7

 Đào Quốc Huy

 CV

 3.854094

dqhuy.hanam@moet.edu.vn

 

 

 

 

 

 

9. Phòng Tiểu học:

1

Nguyễn Thúy Hường

Tr.phòng

3.854098

nthuong.hanam@moet.edu.vn

2

Lương Công Khanh

CV

3.854098

lckhanh.hanam@moet.edu.vn

3

Lưu Đình Hà

CV

3.854098

ldha.hanam@moet.edu.vn

 

 

 

 

 

 

10. Phòng Mầm non

 1

 Lê Thị Nhâm

 Tr. phong

 3.854096

 ltnham.hanam@moet.edu.vn

2

Nguyễn Thị Kim Anh

CV

3.854096

ntkanh.hanam@moet.edu.vn

3

Lương Thị Nhung

CV

3.854096

ltnhung.hanam@moet.edu.vn

 

 

 

 

 

 

11. Phòng Chính trị, tư tưởng:

1

Trần Đình Nam

Tr.phòng

 

tdnam.hanam@moet.edu.vn

2

Đinh Vương Sơn

Phó TrP

 

dvson.hanam@moet.edu.vn

3

Lê Thị Thùy Linh

CV

 

lttlinh.hanam@moet.edu.vn

 

12. Văn phòng - Email: vanphong.sohanam@moet.edu.vn:

1

Tạ Văn Thao

Chánh VP

3.854097

tvthao.hanam@moet.edu.vn

 2

Lữ Hà Anh

Phó VP

3.854097

lhanh.hanam@moet.edu.vn

3

Bùi Văn Dũng

Phó VP

 3.854097

bvdung.hanam@moet.edu.vn

4

Nguyễn Nam Giang

Chuyên viên

 3.854097

nngiang.hanam@moet.edu.vn

5

Nguyễn Văn Tuyên

Kế toán

 3.854097

nvtuyen.hanam@moet.edu.vn

6

Trần T. Thanh Huyền

Văn thư

3.852805

tthuyen.hanam@moet.edu.vn

7

Trần Thị Huế

Văn thư

3.852805

tthue.hanam@moet.edu.vn

8

Lại Văn Nhự

Lái xe

 

 

9

Vũ Tiến Dũng

Lái xe

 

 

10

Đỗ Duy Minh

Bảo vệ

 3.854925

 

11

Bùi Bá Ngọc

Bảo vệ

3.854925

 

12

Bùi Văn Mến

Bảo vệ

3.854925

 

13

Nguyễn Thị Vui

NV Phục vụ

3.854925

 

14

Lê Thị Tuyết

NV Phục vụ

 

 

15

Nguyễn Thị Làn

NV Phục vụ

 

 

 

 

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: