Thông báo

Thông báo giải thích thêm một số vấn đề về tuyển dụng giáo viên THPT hạng III

Theo phản ánh tại các câu hỏi gửi về Công thông tin điện tử của Sở, về địa chỉ email của Lãnh đạo, chuyên viên Sở GD&ĐT về việc tuyển dụng giáo viên THPT hạng III, Sở GD&ĐT trả lời các ý kiến như sau:

1. Cách tính điểm học tập và điểm tốt nghiệp tại Thông báo số 1233/TB-SGDĐT: Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 12 Mục 3 Chương 2 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; không có giải thích gì thêm.

2. Kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành:

- Nội dung kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành thực hiện theo đúng Thông báo số 1233/TB-SGDĐT ngày 17/8/2016 và Phụ lục 3 (trang 1) Tài liệu phục vụ kiểm tra, sát hạch; không giới hạn, rút gọn nội dung kiểm tra, sát hạch.

- Khi kiểm tra, sát hạch không được mang tài liệu, sách giáo khoa vào phòng.

3. Trình độ ngoại ngữ: Thông báo số 1233/TB-SGDĐT quy định rõ:

- Nếu có trình độ năng lực ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc thì chứng chỉ (chứng nhận) phải do 10 đơn vị được Bộ GD&ĐT cho phép cấp.

- Nếu có trình độ ngoại ngữ, tin học B trở lên thì không quy định đơn vị cấp, thời gian cấp.

Chúc các em thành công!

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: