Thủ tục hành chính - ()/
Thủ tục HC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam 2018

04 - 10-2018

Quyết định 1743 (ngày 28/9/2018) về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam

Quyết định 1744 (ngày 28/9/2018) về thủ tục hành chính  về việc công bố thủ tục HC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam

Danh mục Thủ tục hành chính (theo QĐ 1743) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam

Các Thủ tục hành chính cụ thể: (theo QĐ 1743): Các đơn vị, cá nhân có thể tài các mẫu đơn, hồ sơ tại đây.

Chi tiết các thủ tục tại "Một cửa" của tỉnh tại đây!

hanam

Các tin khác

Xem thêm...
Thử tục hành chính
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: