Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Tiểu học Nhân Thịnh)/Đoàn Thanh niên/

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2019 – 2020

Ngày : 06-10-2019

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI  ĐOÀN TRƯỜNG TH NHÂN THỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

 

 

 DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN, NĂM HỌC 2019 - 2020

 

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Trần Thị Thoa

20/07/1990

Bí thư

 

2

Nguyễn Thị Thương

15/03/1991

Phó bí thư

 

3

Thái Thị Như Quỳnh

04/11/1991

Ủy viên

 

4

Nguyễn Thị Hải

27/11/1989

 

 

5

Vũ Thị Kim Thoa

06/04/1995

 

 

6

Trần Thị Thúy

01/06/1992

 

 

7

Trịnh Thị Ánh Nguyệt

15/06/1995

 

 

8

Lương Thị Khuyên

20/03/1986

 

 

9

Nguyễn Thị Ánh

16/05/1992

 

 

10

Nguyễn Ngọc Tú

25/08/1991

 

 

11

Trần Thị Lệ

01/08/1989

 

 

                                                             Nhân Thịnh, ngày 05/10/2019

                                                                       TM BCH chi đoàn

   

 

                                                                        Trần Thị Thoa

TH Nhân Thịnh

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

Văn bản mới

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: