Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Mầm non Xuân Khê)/Tin tức - Sự kiện/

TỔNG HỢP SỨC KHỎE QUÝ 1 NĂM 2019 NĂM HỌC 2019-2020

Ngày : 12-09-2019

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN                    
TRƯỜNG MẦM NON XUÂN KHÊ
                   
TỔNG HỢP SỨC KHỎE
Qúy I tháng 9  năm 2019
                               
STT Tên lớp TS trẻ TS trẻ được theo dõi Tỷ lệ % Trẻ được theo dõi cân nặng  Trẻ được theo dõi chiều cao Trẻ được cân nặng theo chiều cao
 NCMĐN NC BT TCMĐN TC BT GCMĐN GC BT TC BP
1 Lớp A5 36 36 100   1 35     36     32 1 2
2 Lớp B5 35 35 100   1 34   1 34     34    
3 Lớp C5 37 37 100     37     37     35 2  
4 Lớp A4 50 50 100   1 49     50     49    
5 Lớp B4 48 48 100   2 46   2 46     45 1  
6 Lớp A3 28 28 100   1 27   1 27     27    
7 Lớp B3 30 30 100     30     30     30    
8 Lớp C3 25 25 100   2 23   1 24     21 1 1
9 Nhóm A2 19 19 100     19     19     19    
10 Nhóm B2 15 15 100   2 13     15     13    
11 Nhóm C2 36 36 100     36     36     35 1  
Cộng 359 359 100 0 10 349 0 5 354 0 0 340 6 3
                                                                          TỔNG HỢP CHUNG
           
Qúy I tháng 9  năm 2019
Nội dung đánh giá Chung toàn trường Nhà trẻ Mẫu giáo
Số trẻ Tỷ lệ % Số trẻ Tỷ lệ Số trẻ Tỷ lệ
Trẻ được theo dõi cân nặng 359 100 70 100 289 100
Trẻ SDD thể nhẹ cân mức độ nặng            
Trẻ SDD nhẹ cân  10 2,79 2 2,86 8 2,77
Trẻ bình thường 349 97,21 68 97,14 281 97,23
Trẻ được theo dõi chiều cao 359 100 70 100 289 100
Trẻ SDD thể thấp còi mức độ nặng            
Trẻ SDD thể thấp còi 5 1,39 0 0,00 5 1,73
Trẻ bình thường 354 98,61 70 100,00 284 98,27
Trẻ được cân nặng theo chiều cao 349 97,21 68 97,14 281 97,23
Trẻ SDD thể gầy còm mức độ nặng            
Suy DD thể gầy còm            
Trẻ bình thường 340 97,42 67 98,53 273 97,15
Thừa cân 6 1,72 1 1,47 5 1,78
Béo phì 3 0,86     3 1,07
      Xuân Khê, ngày 12 tháng 9  năm 2019
NGƯỜI LẬP BIỂU     HIỆU TRƯỞNG
             
(Đã ký)     (Đã ký)
             
Trương Thị Huệ     Ngô Thị Tâm

 

MN Xuân Khê

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

Văn bản mới

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: