Tin tức từ đơn vị khác

(Trường MN Liêm Phong)/Mầm non/

[MNLIEMPHONG-TL]

Ngày : 14-08-2019

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH LIÊM

 TRƯỜNG MẦM NON LIÊM PHONG

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của sở mầm non năm học 2018-2019

STT

Nội dung

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được

- Thực hiện tuyển sinh của nhà trường theo quy định điều lệ trường mầm non

- 5 lớp 25 đến 36 tháng

- Các phòng học của nhóm lớp có đủ diện tích đảm bảo số lượng trẻ theo quy định.

- Trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho các nhóm lớp, khu vực cho trẻ hoạt động

- Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần đảm bảo cho tất cả trẻ

- Số lượng giáo viên: 10 giáo viên

- Giáo viên đạt trình độ chuẩn: 01đại học, 09 cao đẳng

- Thực hiện tuyển sinh của nhà trường theo quy định điều lệ trường mầm non

- 2 lớp 3 đến 4 tuổi

- 2 lớp 4 đến 5 tuổi

- 2 lớp 5 đến 6 tuổi

- Diện tích các phòng học đảm bảo theo quy định.

- Có đầy đủ các phòng chức năng và được trang bị đầy đủ các dụng cụ và đồ dùng phục vụ

- Trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho các lớp được vận động linh hoạt theo từng khu vực

- Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần

- Số giáo viên; 13 giáo viên

- Số lượng giáo viên đại học: 02

- Cao đẳng: 11 giáo  viên

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

- Nhà trường triển khai và chỉ đạo việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non ban hành theo Thông tư số 17/2009/TT-BGD ĐT và Thông tư 28/2016/TT- BGD ĐT

- Nhà trường triển khai và chỉ đạo việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non ban hành theo Thông tư số 17/2009/TT-BGD ĐT và Thông tư 28/2016/TT- BGD ĐT

III

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

-  100% trẻ được theo dõi và khám sức khỏe định kì 2 lần/ năm.

- Trẻ đạt 98% có cân nặng chiều cao bình thường

- Trẻ phát triển về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, xã hội

- Hình thành giúp trẻ phát triển về nhân cách, năng lực, tâm sinh lý mang tính chất nền tảng đầu tiên

- 100% trẻ được theo dõi và chấm biểu đồ

- Đạt 99% có cân nặng chiều cao bình thường

- Trẻ phát triển tốt vè các mặt: năng lực, phẩm chất tâm lý

- Giáo dục cho trẻ kĩ năng sống cần thiết phù hợp với sự phát triển của lứa tuổi có nền tảng tốt để học các lớp tiếp theo

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

  • Có đầy đủ các cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động nuôi dưỡng
  • Có đủ đồ dùng để chơi cho các nhóm lớp đảm bảo cho việc học tập, vui chơi,
  • Cải tạo, sửa chữa vườn cây của bé, bồn hoa cây cản tạo môi trường xanh – sạch – đẹp
  • Nhà trường có  mạng internet tạo điều kiện cho việc thông tin báo cáo kịp thời

Liêm Phong, ngày 08  tháng  8  năm 2019

                                                                            Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

     Nguyễn Thị Chỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 02

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH LIÊM

 TRƯỜNG MẦM NON LIÊM PHONG

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

271

 

21

42

67

69

72

1

Số trẻ em nhóm ghép

63

 

21

42

 

 

 

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

271

 

21

42

67

69

72

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

252

 

12

32

67

69

72

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

271

 

21

32

67

69

72

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

271

 

21

42

67

69

72

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Số trẻ cân nặng bình thường

 

 

21

40

63

67

71

2

Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

 

 

 

2

4

2

1

3

Số trẻ có chiều cao bình thường

 

 

21

40

64

65

71

4

Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi

 

 

 

2

3

2

1

5

Số trẻ thừa cân béo phì

 

 

 

 

1

 

5

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Liêm Phong , ngày 08 tháng  8 năm 2019

                                                                            Thủ trưởng đơn vị

 

                                                                              Nguyễn Thị Chỉnh

 

                                                                                                 Biểu mẫu 03

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH LIÊM

 TRƯỜNG MẦM NON LIÊM PHONG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non

năm học 2018-2019

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

 11

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

 

1

Phòng học kiên cố

11

 

2

Phòng học bán kiên cố

 

 

3

Phòng học tạm

 

 

4

Phòng học nhờ

 

 

III

Số điểm trường

3

 

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

5020

18,5

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

4201

15,5

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

1395

5,15

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

684

2,52

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

 

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

134

0,49

4

Diện tích hiên chơi (m2)

237

0,87

5

Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)

130

0,55

6

Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)

60

0,22

7

Diện tích nhà bếp và kho (m2)

130

0,48

VII

Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)

680

 

1

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định

200

 

2

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định

12

 

VIII

Tổng số đồ chơi ngoài trời

6

 

IX

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )

 

 

X

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)

 

 

1

Ti vi

 

 

2

Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống)

 

 

3

Máy PHOTO COPY

 

 

5

Catsset

 

 

6

Đầu Video/đầu đĩa

 

 

7

Đồ chơi ngoài trời

 

 

8

Bàn ghế đúng quy cách

 

 

 

 

 

 

 

XI

Nhà vệ sinh

Số lượng(m2)

Dùng cho

giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

 

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

39

95

 

0,35

 

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)

 

 

Không

XII

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

X

 

XIII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

X

 

XIV

Kết nối internet

X

 

XV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

X

 

XVI

Tường rào xây

X

 

..

....

 

 

 

                                                                   Liêm Phong, ngày 08  tháng  8 năm 2019

                                                                            Thủ trưởng đơn vị

                                                                                          

 

 

                                                                            Nguyễn Thị Chỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biểu mẫu 04

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN  THANH LIÊM                                     

 TRƯỜNG MẦM NON LIÊM PHONG

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học  2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh

nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

23

 

 

3

19

1

 

20

3

 

 

12 

11 

 

1

Nhà trẻ

11

 

 

1

9

1

 

 

 

 

 

 4

 7

 

2

Mẫu giáo

12

 

 

2

10

 

 

 

 

 

 

 8

 4

 

II

Cán bộ quản lý

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

III

Nhân viên

5

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên khác

3

 

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Liêm Phong, ngày 08 tháng  8  năm 2019

                                                                            Thủ trưởng đơn vị

                                                                                          

 

                                                                            Nguyễn Thị Chỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mnliemphong

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: