Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Chính Lý)/THỜI KHÓA BIỂU/

Thời khóa biểu khối 9

Ngày : 20-10-2017

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9

NĂM HỌC 2017 - 2018

( Thực hiện 23/10/2017)

 

9A

9B

9C

Thứ hai

1

Toán (Sơn)

Toán (Hương)

Anh (Hà B)

2

Văn (Thiện)

Lý (Hương)

Địa (Phương)

3

Văn (Thiện)

TD (Sơn)

Toán (Hương)

4

Địa (Phương)

Hóa (Tuyết)

Lý (Hương)

5

 

 

 

Thứ ba

1

Anh (Hà B)

Toán (Hương)

Văn (Hiền)

2

Lý (Hương)

Văn (Thiện)

TD (Thành)

3

Sinh (HiềnB)

Văn (Thiện)

Toán (Hương)

4

CN (Lâm)

Địa (Phương)

TCT (Hương)

5

TCV (Thiện)

TCT (Hương)

CN (Lâm)

Thứ tư

1

Hóa (Tuyết)

MT (Hương)

Văn (Hiền)

2

Văn (Thiện)

Toán (Hương)

Hóa (Tuyết)

3

TD (Sơn)

Hóa (Tuyết)

GDCD (Thiện)

4

Toán (Sơn)

Sử (Hiền)

Toán (Hương)

5

TCT (Sơn)

TCV (Thiện)

Sử (Hiền)

Thứ năm

1

Hóa (Tuyết)

TD (Sơn)

Văn (Hiền)

2

TD (Sơn)

Sinh (HiềnB)

Hóa (Tuyết)

3

Sử (Hiền)

Văn (Thiện)

Sinh (HiềnB)

4

Sinh (HiềnB)

Anh (Hà B)

Địa (Phương)

5

Toán (Sơn)

CN (Lâm)

TCV (Hiền)

Thứ sáu

1

Văn (Thiện)

Địa (Phương)

MT (Hương)

2

Địa (Phương)

Văn (Thiện)

Toán (Hương)

3

GDCD (Thiện)

Toán (Hương)

Anh (Hà B)

4

Anh (Hà B)

GDCD (Thiện)

TD (Thành)

5

MT (Sơn)

Anh (Hà B)

Sinh (HiềnB)

Thứ bảy

1

Anh (Hà B)

Văn (Thiện)

Văn (Hiền)

2

Văn (Thiện)

Lý (Hương)

Văn (Hiền)

3

Toán (Sơn)

Anh (Hà B)

Lý (Hương)

4

Lý (Hương)

Sinh (HiềnB)

Anh (Hà B)

5

SH - Sơn

SH - Hương

SH - Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thcschinhly

Tải tệp đính kèm

: tệp đính kèm

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: