Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Mầm non Vĩnh Trụ)/Tin tức nhà trường /

Thông báo tuyển sinh năm học 2019 -2020

Ngày : 01-08-2019

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MNTT VĨNH TRỤ

          

 
 
 

 

 

 

   Số: 01 /TB-MNVT

                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                           Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

                                          Vĩnh Trụ, ngày 31 tháng 8  năm 2019

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 - 2020

 

          - Căn cứ quyết định 1391/QĐ-UBND Tỉnh Hà Nam ngày 19/7/2018 về việc ban hành  kế hoạch khung thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phỏ thông và giáo dục thường xuyên.

          - Căn cứ kế hoạch số 55/KT-UBND  của ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân về việc tổ chức hoạt dộng hè 2019 và xây dựng cơ sở vật chất trường học năm 2019 – 2020.

          - Căn cứ công văn số 1316/PGDĐT – GDMN Về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020

          - Căn cứ kế hoạch phát triển số lượng của Trường MNTT Vĩnh Trụ năm học 2019 - 2020 đã được PGD& ĐT Huyện Lý Nhân duyệt ngày 21/5/2019.

Căn cứ điều kiện CSVC, trang thiết bị, các phòng học nhà trường năm học 2018- 2019 Trường mầm non Thị Trấn Vĩnh Trụ tiến hành công tác tuyển sinh năm học mới như sau:

I. Đối tượng tuyển sinh:

 Tất cả các cháu sinh năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 có hộ khẩu trên địa bàn thị trấn Vĩnh Trụ có tên trong danh sách điều tra phổ cập tại thời điểm tháng 7/2019.

II. Địa điểm tuyển sinh gồm có:

1. Khu A (Địa chỉ: Tổ dân phố Vĩnh Thịnh - Vĩnh Trụ). Khu A có 9 nhóm, lớp gồm các cháu sống trên địa bàn các tổ dân phố Vĩnh Thịnh và Vĩnh Tiến

2. Khu B: Địa chỉ: Tổ dân phố Nam Cao - Vĩnh Trụ). Khu B có 8 nhóm, lớp gồm các cháu sống trên địa bàn các tổ dân phố Nam Cao và Nguyễn Khuyến

III.  Thủ tục nhập học:

  • 1 túi hồ sơ
  • 1 đơn xin vào học
  • 2 bản sao giấy khai sinh có dấu đỏ
  • 1 sổ hộ khẩu phô tô có dấu đỏ

IV. Thời gian tuyển sinh:

Từ ngày 01/8/2019 đến ngày 05/8/2019 mời các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi trên đến văn phòng nhà trường ở khu A và khu B gặp ban tuyển sinh nhà trường làm các thủ tục nhập học.

 V. Thời gian mở cửa lớp để đón trẻ:

Bắt đầu từ ngày 02.8.2019

         Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của nhà trường. Trân trọng thông báo tới các bậc cha mẹ có con nhỏ ở độ tuổi từ 1- 5 tuổi sống trên địa bàn thị trấn Vĩnh Trụ đến làm thủ tục tuyển sinh và nhập học  cho con em mình đúng thời gian và địa điểm quy định.

                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                              Nguyễn Thị Bích Thủy

mnvinhtru

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

Văn bản mới

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: