Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Tiểu học Liêm Tuyền)/Kế hoạch công tác tháng 2 năm 2019/

kế hoạch công tác tháng 2 năm 2019

Ngày : 12-02-2019

 

PHÒNG GDĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TH LIÊM  TUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 09 /KH-THLTu

                                                     Liêm Tuyền, ngày 25 tháng 01 năm 2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2019

Năm học 2018-2019

 

 

 

{

          Căn cứ kế hoạch số32/PGDĐT-TH ngày 25tháng 01năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý về việc hướng dẫn công tác tháng 02 năm 2019;

Thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của đơn vị,

          Trường Tiểu học Liêm Tuyền xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tháng 02/2019 của đơn vị như sau:

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

          - Tiếp tục hoàn thiện công tác thu thập, kiện toàn bộ minh chứng, chỉnh sửa và bổ sung báo cáo tự đánh giá, kiện toàn hồ sơ tự đánh giá kiểm định chất lượng theo quy định chuẩn bị điều kiện đón PGDĐT về kiểm tra, tư vấn;

            - Thực hiện kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán 2019

         - Kiện toàn nền nếp các hoạt động sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán.

         - Đón đoàn kiểm tra của PGDĐT về giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập.

          - Kiểm tra theo kế hoạch KTNB.

          - Tham dự hội thảo, SHCM cấp cụm, thành phố theo kế hoạch của PGDĐT.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN VÀ PHỔ CẬP

          1. Công tác phát triển: 100% các lớp đảm bảo duy trì sĩ số và tỷ lệ chuyên cần trong những ngày trước và sau Tết.

          2. Công tác phổ cập:Tiếp tục nâng cao chất lượng học sinh đạt vững chuẩn KT-KNcác môn học kipjthowif theo tiến độ thực hiện chương trình;

            Tiếp tục theo dõi, rà soát lại số trẻ sinh năm 2013 chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2019 - 2020 (Đ/c Loan p/t).

II. GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

1. Giáo dục và hình thành phát triển năng lực, phẩm chất học sinh thông qua quá trình học tập và các hoạt động trải nghiệm cuộc sống.

- Giáo viên tiếp tục tăng cường tổ chức hoạt động trải nghiệm, tập trung vào các hoạt động rèn kĩ năng sống, lối sống thông qua việc hướng dẫn và trải nghiệm các tình huống tạo dựng để cho học sinh có kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tự bảo vệ bản thân, tránh bị xâm hại, bạo lực...Giáo dục cho học sinh ý thức trung thực trong thi cử, lễ phép với người lớn tuổi.

- Duy trì kế hoạch tổ chức tốt các Câu lạc bộ môn học, hoạt động ngoài giờ lên lớp; thường xuyên quan tâm theo dõi, khuyến khích động viên học sinh tham gia giải toán bằng TV, Tiếng Anh trên mạng, thi IOE,Trạng nguyên tiếng Việt....theo kịp các vòng luyện (GV)

            - GV có kế hoạch cho học sinh tự học, căn dặn học sinh tham gia các hoạt động vui chơi an toàn, lành mạnh, không vi phạm pháp luật trong kì nghỉ Tết Nghuyên đán từ 02/02/2019 đến 10/02/2019 ( 9 ngày).

          - Tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi, các buổi giao lưu giữa các khối lớp theo các chuyên đề: Giáo dục kỹ năng sống; tuyên truyền ý thức chấp hành trật tự ATGT, đặc biệt ở dịp Tết Nguyên đán.

2. Triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng từng môn học và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông

- Thực hiện chương trình chuyên môn từ tuần 22 (11/02/2019) đến hết tuần 24 (01/03/2019).

- Tiếp tục đổi mới phương pháp, đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, thực hiện nghiêm túc đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016 của Bộ GD &ĐT; thành thạo với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện đối mới phương pháp dạy- học, trong kiểm tra đánh giá một cách sáng tạo, hiệu quả.

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc soạn, giảng theo định hướng phát triển năng lực học sinh, việc lồng ghép GDANQP trong dạy học các môn học; duy trì nghiêm túc việc tổ chức tiết đọc sách và hoạt động thư viên lớp học mang tính thiết thực và hiệu quả, chấp hành nghiêm túc giờ lên lớp, kí duyệt hố sơ, giáo án theo quy định (GV).

- Các tổ trưởng CM nghiêm túc thực hiện việc tổ chức sinh hoạt CM của tổ theo đúng kế hoạch và có hiệu quả; Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn tổ, trường theo hướng đổi mới: “ Nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh”.

3. Công tác giáo dục thể chất, thẩm mĩ, y tế học đường.

- Tiếp tục thực hiện theo Công văn 1492/SGDĐT của Sở về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2018-2019 đã triển khai và nội dung GDTC theo tài liệu đã cấp (GV).

4. Công tác Đoàn, Đội

- Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động của Đội thiếu niên và Sao Nhi đồng thiết thực với nội dung của phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tổ chức thực hiện duy trì tốt nội quy và nền nếp các hoạt động giữa giờ (Đ/c Thắng p/t)

            III. CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC; CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA; CÔNG TÁC THƯ VIỆN;

            1. Công tác kiểm định chất lượng GD; Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia:

- Tiếp tục thực hiện cải tiến chất lượng giáo dục, kế hoạch duy trì, giữ vững trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia tập trung vào các tiêu chuẩn 1,2,4 và 5, đồng thời khắc phục để sử dụng CSVC, thiết bị trường học hiện có trong thời gian chờ xây mới.

          - Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định CLGD năm học 2018-2019 theo đúng thông tư 17/2018 của Bộ GDĐT, thu thập, sắp xếp, xử lý và phân tích các minh chứng, chỉnh sửa báo cáo theo kế hoạch đã xây dựng, chuẩn bị tốt các điều kiện chuẩn bị cho đón đoàn Đánh giá ngoài theo kế hoạch được giao.

          2. Công tác thư viện:

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác thư viện theo quy định. Căn cứ quy định thư viện chuẩn, bố trí, sắp xếp, bổ sung thư viện đảm bảo yêu cầu, kiểm tra, phục hồi và bổ sung đầy đủ bộ phích thư viện(Đ/c Ninh p/t)***.

- GVCN các lớp tiếp tục quan tâm làm tốt công tác xã hội hóa để tăng cường đầu tư sách báo, tài liệu tham khảo để xây dựng và tổ chức tiết đọc sách, sử dụng hiệu quả thư viện lớp học.

IV. CÔNG TÁC ĐỘI  NGŨ

  1. Sinh hoạt chuyên môn

1.1. Cấp trường: CM trường, các tổ tiếp tụcbồi dưỡng đội ngũ về chuyên môn ngiệp vụ thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn tổ, trường theo hướng đổi mới: “nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh” trên cơ sở kế hoạch đã được bổ sung, điều chỉnh sau HK1.

1.2.Tham dự SHCMcấp cụm, thành phố.

          * Môn TV1-CGD:

          + Thời gian: Từ 14 giờ, ngày 30/01/2019

          + Thành phần dự: Toàn bộ giáo viên khối 1(cho HS nghỉ), đ/c Loan

          + Nội dung: Dạy 1 tiết và rút kinh nghiệm, thống nhất phương pháp Mẫu 5- iê (Bài cụ thể do nhà trường tự chọn trong tuần chuyên môn 21).

          + Địa điểm: Tại Trường TH Trần Quốc Toản

 

* Môn Tiếng Anh: Chuyên đề: Phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 5.

+ Thời gian, địa điểm: Từ 14 giờ ngày 21/2/2019 tại tiểu học Liêm Tiết

  GV thực hiện: Đ/c Oanh- Tiểu học Liêm Tuyền

         

* Công tác Đội: Chuyên đề: Cách tổ chức sinh hoạt Đội

          - Thời gian: 14 giờ ngày 22/2/2019 tại tiểu học Liêm Tiết

          - Thành phần: Đ/c Thắng- giáo viên Tổng phụ trách Đội.

V. CÔNG TÁC QUẢN LÝ

          - Tổ chức cho CB, GV, học sinh nghỉ Tết an toàn, lành mạnh theo Công văn số 144/TB-SGDĐT ngày 18/01/2019; tổ chức trồng cây sau tết, tạo môi trường xanh sạch, đẹp.    

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra nội bộ.

- Đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường theo đúng công văn số 1035/HD-SGDĐT- GDTr ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam.

- Tiếp tục đẩy mạnh năng lực ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện theo dõi email, đưa tin bài đúng thời gian quy định, đảm bảo nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất số liệu chính xác, kịp thời.

- Công đoàn, nhà trường phối hợp tổ chức cho học sinh, CB, GV nghỉ Tết Nguyên đán an toàn, lành mạnh.

- Xây dựng kế hoạch trồng hoa, cây cảnh hưởng ứng Tết trồng cây (Đ/c Loan p/t)

MỘT SỐ MỐC LỊCH CHÍNH TRONG THÁNG 01/2019

            1. Ngày 24/02/2019:  Nộp báo cáo công tác tháng; báo cáo công tác Đội.

2. Ngày 25/02/2019:  8 giờ: Họp Hiệu trưởng (PGD sẽ thông báo địa điểm sau)

          Trên đây là nhiệm vụ công tác tháng 02/2019. Đề nghị các đồng chí căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công để thực hiện theo đúng yêu cầu./.

  

Nơi nhận:                                                                   

   - Các tổ CM, CT (để thực hiện);                                              

     - Lưu:  VT,

 

HIỆU TRƯỞNG


 

Nguyễn Văn Sáng

THLT

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: