Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Nguyên Lý)/Tin tức - Sự kiện/

Phân công chuyên môn tổ KHTN

Ngày : 23-05-2020

  PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN  

TRƯỜNG THCS NGUYÊN LÝ                   

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN  NĂM HỌC 2019 - 2020

Tổ khoa học Tự nhiên

                                                                                                                                                                  

 

TT

 

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

 

Đảng viên

( x)

 

GVG

cấp

Trình độ   

 

Phân công dạy môn, lớp, số tiết/ tuần

Số tiết thực dạy

Tên công việc kiểm nhiệm

Tổng   số

Giờ

Ban đầu

Hiên

nay

1

Phạm Đức Toanh

07/05/1962

x

x

 

ĐH

Hướng nghiệp 9

2

Hiệu trưởng

19

2

Nguyễn Tiến Thịnh

02/09/1980

x

x

 

 

Toán 6C, Lý 9B

6

P Hiệu trưởng

21

3

Nguyễn Quang Điện

21/10/1981

x

H

CĐToán - Lý

ĐHToán- Tin

 Toán 9C,8A; Lý 9AC, Lý 8. TCT 8

16

 Tổ trưởng, Sổ điểm ĐT, BD Lý 8, 9. Mg 9

27

4

Nguyễn Thị Lụa

13/04/1986

 

 

CĐToán – Họa

 

 Toán 6A,B, TCT6 ABC, CN 6AB

15

CN6A, BD toán 6

 

21

5

Phạm Thị Xuyền

11/11/1978

 

H

CĐToán - Tin

 

 Toán 7; TCT 7ABC

15

CN 7A, BD Toán7

21

6

Nguyễn Thị Hồng Nhung

18/10/1980

x

H

CĐToán

- Tin

 

 Toán 9 AB; TCT 9 Toán 8B.

15

CN 9B, BD Toán 8,9,CĐ, TPCM

25

7

Trần Duy Thanh

18/03/1978

x

 

CĐToán -Tin

ĐHToán Tin

 

 

 

 

8

Phạm Thị Thu Thủy

10/01/1977

 

 

 

CĐ Kỹ

 

ĐH Kỹ

 Công nghệ 7,8, 9. Lý 67

16,5

Phụ trách KHKT

19

9

Nguyễn Thị Như Đào

26/05/1981

 

H

CĐHóa sinh

ĐH Sinh

 Hóa 8; Sinh 9, Sinh 6BC

14

 CN6B,BD Hóa 8, Sinh 9

22

10

Vũ Thị Huyền

25/08/1980

 

H

CĐSinh

Hóa

 

 Hóa 9; Sinh 8, Sinh 7, Sinh 6A

18

 BD Hóa 9, Sinh 8 PT P Hoá

23,5

11

Đỗ Thị  Hà

24/07/1974

x

H

CĐ Thể dục

 

 Thể dục 7

6

BD TD, Biệt phái Hợp Lý 12t

20

12

Nguyễn Thị Thanh Thúy

25/08/1982

 

 

CĐ Thể dục

 

Thể dục 6,8,9 , CN 6C

18

BDTD , TDGG

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                    Nguyên Lý, ngày 01 tháng 8 năm 2019

                  NGƯỜI LẬP                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

   

Nguyễn Quang Điện                                                                                              Phạm Đức Toanh

 

 

Đào Minh Đông

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

Văn bản mới

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: