Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Tiểu học Tiến Thắng)/TIN TỨC-SỰ KIỆN/

Công tác tháng 4

Ngày : 09-04-2020

 Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc, Lãnh đạo trường Tiểu học xã Tiến Thắng tiếp tục triển khai công tác tháng 4 tới toàn thể GV, NV trên website của nhà trường và trên nhóm zalo và email cá nhân.

Nội dung công tác tháng 4/2020:

HỌP HỘI ĐỒNG THÁNG 4/2020

(Được triển khai trên zalo, website nhà trường, hòm thư điện tử các cá nhân)

I. Đánh giá công tác tháng 3.

1. Công tác phòng, chống dịch Covid-19.

CB, GV và NV thực hiện nghiêm túccác chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 cụ thể như sau:

- Đã làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng tránh dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ y tế vào ngày 09/3.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế tự nguyện; đã phối hợp với cha mẹ học sinh để khai báo y tế tự nguyện cho học sinh. 100% học sinh đảm bảo sức khỏe tốt.

- Thực hiện tốt việc tổng vệ sinh trường lớp học, tiêu độc khử trùng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, phòng học….

- Trang bị xà phòng, dung dịch diệt khuẩn, máy đo thân nhiệt, nước rửa tay, khẩu trang dự phòng để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh sử dụng khi đi học trở lại.

- Công tác trực trường đảm bảo nghiêm túc và hiệu quả.

 2. Công tác chuyên môn

Trong thời gian học sinh tạm nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19, nhà trường chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc việc tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình, một cách phù hợp theo các văn bản chỉ đạo của các cấp với phương châm “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”, cụ thể như: 

  • Thông báo cho cha mẹ học sinh giờ phát sóng các chương trình học trên truyền hình; phối hợp với cha mẹ học sinh để hỗ trợ việc học tập của học sinh trên truyền hình đạt hiệu quả.
  • Tổ chức rà soát và hướng dẫn những học sinh gia đình có máy tính kết nối Internet tham gia học tập trực tuyến như: Tiếp tục tham gia các cuộc thi qua mạng đã triển khai (IOE, Violympic, Trạng Nguyên Tiếng Việt,...);...
  • GV đã sử dụng tin nhắn điện tử, email hoặc Zalo, Messenger,... để giao bài tập, nhận bài làm của học sinh, hướng dẫn học sinh học tập.

3. Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, đón đoàn kiểm tra của Trung ương về thẩm định, công nhận huyện đạt nông thôn mới.

- Nhà trườngđã treo cờ và băng rôn ở cổng trường để chuẩn bị tốt công tác đại hội Đảng bộ các cấp.

- Tổng vệ sinh trường lớp thường xuyên, trồng cây hoa, chăm sóc cây, làm mới một số bảng biểu,dọn rửa nhà vệ sinh; kiểm tra hệ thống nước rửa tay, xà phòng; chuẩn bị nước rửa tay khô, khẩu trang dự phòng, máy đo thân nhiệt.

- Đã phối hợp với địa phương chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổng vệ sinh, trồng hoa, cây cảnh tại các đường làng, ngõ, xóm.

4. Công tác khác

- Nhà trường đã rà soát lại các tiêu chuẩn của thư viện tiến tiến, phòng đọc thân thiện theo mô hình RTR để đón đoàn tư vấn của Phòng GD.

- HS các khối lớp đã tham gia cuộc giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ cấp tiểu học năm học 2019-2020”.

+ Số bài giáo viên tham gia: 22/24 đạt 91,7%.

+ Số bài học sinh tham gia: 890/894 đạt 99,5%.

II/ Triển khai công tác tháng 4 năm 2020.

Triển khai công văn số 200/PGDĐT-GDTH  ngày 08/4/2020 của Phòng Giáo dục Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tháng 4/2020 như sau:

1. Công tác phòng, chống dịch Covid-19

  - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19; quan tâm tới một số công việc cụ thể sau:

+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 00 giờ ngày 01/4/2020 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến dịch bệnh, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng tránh dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ y tế.  

+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế tự nguyện; phối hợp với cha mẹ học sinh để khai báo y tế tự nguyện cho học sinh qua tin nhắn điện tử hoặc zalo.... Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh, báo cáo kịp thời những diễn biến bất thường với Hiệu trưởng để tổng hợp báo cáo Phòng GD-ĐT. 

+ Làm tốt công tác báo cáo các thông tin liên quan đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và người nhà thuộc diện phải cách ly (cách ly tập trung và cách ly tại nhà) hoặc phải theo dõi y tế và các thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh của nhà trường hàng ngày theo yêu cầu của Phòng GD-ĐT. Thực hiện nghiêm túc việc cách ly y tế theo quy định (nếu có).  

+ Trước khi học sinh đi học trở lại, nhà trường tổ chức tổng vệ sinh trường lớp học, tiêu độc khử trùng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, phòng học…).Trang bị xà phòng, dung dịch diệt khuẩn, máy đo thân nhiệt, nước rửa tay, khẩu trang dự phòng để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh sử dụng.

+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tích cực tham gia ủng hộ các quỹ phòng chống dịch Covid-19 thông qua việc nhắn tin ủng hộ (CV-n gửi 1407; trong đó, n là số lần ủng hộ 20.000 đồng) và đóng góp tiền, hiện vật, ngày lương... theo vận động của các cấp.

2. Công tác chuyên môn

2.1. Thực hiện chương trình

 - Nhà trường và các tổ chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình học kỳ II năm học 2019-2020 (từ tuần 21) theo hướng dẫn tại công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020, phù hợp với khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 được điều chỉnh theo công văn số 509/BGD ĐT-GDTrH ngày 22/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  (Đợi hướng dẫn của PGD).

  2.2. Tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch Covid-19

           Trong thời gian học sinh tạm nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19, các đc giáo viên thực hiện nghiêm túc việc tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình, một cách phù hợp theo các văn bản chỉ đạo của các cấp với phương châm “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”, cụ thể như: 

  • Thông báo cho cha mẹ học sinh giờ phát sóng các chương trình học trên truyền hình; phối hợp với cha mẹ học sinh để hỗ trợ việc học tập của học sinh trên truyền hình đạt hiệu quả.
  • Tổ chức rà soát và hướng dẫn những học sinh gia đình có máy tính kết nối Internet tham gia học tập trực tuyến như: Tiếp tục tham gia các cuộc thi qua mạng đã triển khai (IOE, Violympic, Trạng Nguyên Tiếng Việt,...); tham gia các chương trình học trực tuyến trên các Website hữu ích như: hocmai.vn; hoc24.vn;...
  • Sử dụng tin nhắn điện tử, email hoặc Zalo, Messenger,... để giao bài tập, nhận bài làm của học sinh, hướng dẫn học sinh học tập và chữa bài tập.
  • Sử dụng các phần mềm hỗ trợ học tập trực tuyến để tổ chức dạy học cho học sinh  (đặc biệt là phần mềm Zoom).
  • Các đc báo cáo kết quả tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình vào hộp thư điện tử của Đ/C Lê Quang Hòa.

 2.3. Việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2019-2020

          Các đc nghiêm túc nghiên cứu việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 theo Kế hoạch số 22/KH-SGDĐT ngày 31/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trong các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2020-2021 và Công văn số 199/PGDĐT-GDTH ngày 08/4/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 đã gửi vào hòm thư của cá nhân.

  2.4. Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên 

          Các đc giáo viên tiếp tục tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch đã duyệt năm học 2019-2020 theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia, kiểm định chất lượng

          Nhà trường tự kiểm tra đánh giá theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT và gửi báo cáo kết quả về  bộ phận Tiểu học (cùng ngày với báo cáo tổng kết năm học 2019-2020).

 4. Công tác xây dựng Thư viện trường học

         Nhà trường tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị tốt các điều kiện về thư viện tiên tiến, xây dựng phòng đọc theo mô hình thư viện RTR. Cần thực hiện tốt các tiêu chuẩn theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ GD-ĐT ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện phổ thông và Hướng dẫn số 11185/GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông. Chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn kiểm tra công nhận cấp huyện vào cuối tháng 5/2019.

5. Công tác quản lý

- Thực hiện nghiêm túc việc trực cơ quan trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của các cấp; quản lý, bảo vệ cơ sở vật chất trong thời gian nghỉ phòng tránh dịch Covid-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả.

- Quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; báo cáo kịp thời những diễn biến bất thường liên quan đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cơ sở vật chất về PGD.

- Thực hiện nghiêm túc kỷ cương, nền nếp; không chia sẻ, phát ngôn, bình luận các thông tin trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng.

- Thực hiện thường xuyên cập nhật các thông tin trên hộp thư điện tử để chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả.

- Phát động tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia ủng hộ quỹ phòng chống dịch Cvovi-19, phòng chống thiên tai,...     

- Rà soát lại các chỉ tiêu theo kế hoạch năm học để có biện pháp thực hiện cụ thể, phù hợp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

 6. Chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn kiểm tra của Trung ương về thẩm định, công nhận huyện đạt nông thôn mới

- Tiếp tục tổ chức tổng vệ sinh trường lớp, trồng hoa, cây cảnh trong khuôn viên trường, khu vực cổng trường; quét dọn, sắp sếp lại bàn ghế, thiết bị dạy học trong các phòng học, phòng chức năng; thay các bảng, biểu đã cũ, rách hoặc không còn phù hợp; dọn rửa nhà vệ sinh; kiểm tra hệ thống nước rửa tay, xà phòng; chuẩn bị nước rửa tay khô, khẩu trang dự phòng, máy đo thân nhiệt.

- Phối hợp với các trường MN, THCS rà soát lại các văn bản chỉ đạo, báo cáo, hồ sơ, minh chứng liên quan đến tiêu chí giáo dục trong bộ tiêu chí nông thôn mới. 

- Phối hợp với địa phương chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia tổng vệ sinh, trồng hoa, cây cảnh tại các đường làng, ngõ, xóm theo chỉ đạo của địa phương nơi cư trú.

7. Một số công tác khác:

- Nhà trường chuẩn bị Pa-nô, áp phích để kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 01/5.

- Đã triển khai trong hòm thư cá nhân về hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020) theo văn bản.

- Tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 7 (ngày 21/4) theo hướng dẫn của các cấp (nếu HS đi học trở lại).

III. Ý kiến các thành viên

  Đồng chí nào có ý kiến soạn bằng văn bản rồi gửi vào hòm thư của đc Vũ Thị Mai Anh.

 

                                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG PTT

                                                                                                                 (đã ký)

 

                                                                                                              Vũ Thị Mai Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thtt

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

Văn bản mới

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: