Tin tức từ đơn vị khác

(Trường MN Hoa Sen)/Tin - Sự kiện giáo dục/

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 - 2020

Ngày : 15-08-2019

   Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý, nhà trường thực hiện tốt việc đăng tải các biểu mẫu về ba công khai lên Webside của nhà trường nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh biết các thông tin cơ bản về học sinh và giáo viên nhà trường.

Mn Hoa Sen

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: