Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Mầm non Hòa Hậu)/LỊCH CÔNG TÁC TUẦN/

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 TUẦN 4

Ngày : 23-12-2019

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN LÃNH ĐẠO NĂM HỌC 2019 - 2020

Tuần 4 tháng 12 năm 2019

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2

Ngày

23/12/2019

 

- Họp rà soát hồ sơ gv xét đặc cách

- Tổng hợp BC tổng kết 5 năm xây dựng MTGD lấy trẻ làm trung tâm

- Dạy 2 hoạt động; KT nuôi x9

- Ký duyệt GA

 

- LĐT

- Đ/c Thi

- Đ/c Hường

- Đ/c Thúy

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày

24/12/2019

 

- Tổng hợp BC TK 5 năm; Dạy 2 HĐ

- Tổng hợp thống kê

 

- KT VSMT

 

- Đ/c Thi

- Đ/c Hường

- Đ/c Thúy

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày

25/12/2019

- Tổng hợp BC; Họp UBND xã

- Tổng hợp TK

- Dạy 2 hoạt động

 

- KT việc thực hiện NVGV cô  Mai Hương

- Đ/c Thi

- Hường

- Đ/c Thúy

- Thúy, Hường

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày

26/12/2019

 

- Tổng hợp BC chi bộ  

- Dạy 2 HĐ

 

- KT việc thực hiện NVGV cô Hằng

 

 

- Đ/c Thi

- Đ/c Hường

- Đ/c Thúy, Hường

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày

27/12/2019

- Kiểm tra thôn 1. Họp UBND xã;

- KT bếp thôn 9; tổng hợp TK

 

- Dạy 2 hoạt động; KT VSMT

 

- Đ/c Thi

- Đ/c Hường

- Đ/c Thúy

 

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày

28/12/2019

CN

29/12/2019

- Học BDTX tại cụm Tiến Thắng

 

 

CB, GV biên chế

 

 

 

 

 

 

mnhoahau

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: