Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Thanh Nghị)/Công tác xây dựng Đảng/

Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngày : 27-06-2018

PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  VÀ CÁC GIẢI PHÁP
CỦA CHI BỘ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Thực hiện tốt NQ Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015- 2020 và nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kì 2018 -  2020.

2. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

3. Đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý. Xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản. Xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của học sinh. Chú trọng giáo dục đạo đức, pháp luật, giá trị và kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý.

4. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục. ĐMKTĐG kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội. Khắc phục triệt để các biểu hiện tiêu cực trong đánh giá chất lượng dạy học, trong thi cử.

5. Tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực ĐMPPDH, KTĐG, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên nòng cốt, giáo viên chủ nhiệm lớp. Chú trọng đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồngtrong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh. Tiếp tục giảng dạy theo Mô hình Trường học mới ở các khối lớp 6,7,8.

6. Đẩy mạnh công tác thư viện trường học, tủ sách phụ huynh; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động GD nhất là trong dạy- học và trong công tác quản lí.

7. Tiếp tục làm tốt công tác phổ cập, củng cố kết quả phổ cập GD THCS;  trường Chuẩn Quốc gia ; thi vào THPT.

8. Tiếp tục hoàn thiện việc thu thấp minh chứng cho Công tác Kiểm định chất lượng( đánh giá mức độ 3 vào tháng 3/2019), Xây dựng chuẩn (đánh giá 8/2019)

9. Tham mưu với Đảng ủy để chỉ đạo UBND xã hoàn thành xây dựng các phòng học chức năng và các công trình phụ trợ để kịp đánh giá KĐCL và xây dựng chuẩn theo kế hoạch đã đăng ký với Sở GD&ĐT.

CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ

I- Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị :

- Thường xuyên giáo dục Đảng  viên, cán bộ công chức trong cơ quan thấm nhuần Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các truyền thống tốt đẹp của dân tộc; kịp thời triển khai quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản Pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, Đảng  viên trong Chi bộ để tạo nên sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, xây dựng chi bộ, cơ quan vững mạnh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt NQ Đại hội  Đảng bộ xã nhiệm kì 2015-2020, NQ Chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh " một cách sâu rộng trong CBGV , HS và có hiệu quả cao hơn.

 - Phối hợp cùng Công đoàn làm tốt cuộc vận động " Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm " trong nhà trường .

 - Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Tổ chức tốt phong trào thi đua, nâng cao chất lượng giáo dục về mọi mặt gắn với các ngày lễ lớn trong năm .

  - Quan tâm xây dựng chi bộ Đảng, phát triển Đảng viên mới có đủ năng lực và phẩm chất để gánh vác công việc của Đảng .

II-Lãnh đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ:

1- Công tác số lượng – phổ cập :

- Có kế hoạch cụ thể về công tác phổ cập giáo dục.

- Điều tra nắm vững dân số độ tuổi trên địa bàn .                          

- Giao nhiệm vụ cho cán bộ đảng viên, nâng cao trách nhiệm trong công tác điều tra làm hồ sơ chính xác :

- Nắm chắc các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, phát động phong trào giúp đỡ học sinh nghèo.

- Kết hợp chặt chẽ gia đình và nhà trường quản lý học sinh đi học chuyên cần.

2- Công tác giáo dục toàn diện :

  a. Giáo dục đạo đức :

- 100% Đảng viên, CBGV nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trung thực lành mạnh, không vi phạm đạo đức nhà giáo .

- Thành lập ban giáo dục đạo đức đi vào hoạt động có nề nếp, kỉ cương, tổ chức thực hiện " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh ", Thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo chỉ thị 40 của Bộ GD&ĐT, thường xuyên được kiểm điểm trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ .

 - Thực hiện nghiêm túc chương trình dạy môn giáo dục đạo đức .

 - Làm tốt việc xây dựng mỗi khối một lớp điểm về đạo đức và nhân rộng ra toàn trường trong năm học tới.

 - Kết hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường, hội cha mẹ học sinh, sổ liên lạc để chăm sóc giáo dục các em.

 - Thông qua các hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa ...mà giáo dục đạo đức, tình cảm và lòng nhân ái cho học sinh .

    b- Công tác dạy và học :

- Làm tốt công tác tư tưởng, động viên CBĐV- CBGV- CNV và HS thực hiện tốt nhiệm vụ được giao bằng nhiều hình thức.

 - Tiếp tục dạy học theo Mô hình Trường học mới đối với các khối 6,7,8. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá thông qua các chuyên đề, qua dự giờ,...

 - Hưởng ứng cuộc vận động của ngành. Mỗi đ/c đảng viên là một tấm gương sáng về đạo đức và tự học hãy: “Dạy thực chất hơn – học thực chất hơn – thi thực chất hơn” đánh giá HS thực chất, chính xác và công bằng hơn.

 - Tăng cường kiểm tra, thanh tra nhất là về chuyên môn.                    

 - Tăng cường tổ chức bồi giỏi phụ kém ở các khối lớp, góp phần nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng học sinh giỏi .

- Phát huy tốt đồ dùng, thiết bị dạy học, máy vi tính để phục vụ soạn giảng.

- Chấm bài, trả bài theo đúng quy định.

 c- Công tác LĐVS-  HNDN, Giáo dục thể chất thẩm mỹ, Y tế, HĐNGLL.

- Chỉ đạo các tiểu ban xây dựng kế hoạch cụ thể.

- Làm tốt công tác tuyên truyền để phụ huynh, HS, GV hiểu được ý nghĩa của các hoạt động.

- GVCN quan tâm nhắc nhở, phân tích, hướng dẫn, động viên cho các em thực hiện tốt các yêu cầu.      

 III- Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động các đoàn thể quần chúng:

- Chỉ đạo nhà trường, Công đoàn, Chi đoàn, đội thiếu niên sớm kiện toàn tổ trưởng tổ phó chuyên môn, Ban chấp hành Công đoàn- Chi đoàn và ban chỉ huy liên đội.

- Chỉ đạo nhà trường bám sát nghị quyết, chỉ đạo cấp trên thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong sinh hoạt cơ quan, phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo của mỗi cán bộ công chức; thực hiện tốt các nhiệm năm học.

- Chỉ đạo các đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động của mình; động viên CBGV-CNV hưởng ứng, tích cực tham gia, thực hiện các kế hoạch, phong trào của các tổ chức Đoàn thể cấp trên phát động.

- Phát huy và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, của đơn vị theo đúng Điều lệ của các tổ chức này, bảo đảm cho các tổ chức này góp phần thiết thực trong mọi hoạt động của cơ quan, tích cực chăm lo lợi ích cho Đoàn viên, hội viên mình, xây dựng tổ chức vững mạnh, góp phần xây dựng cơ quan, Chi bộ vững mạnh.

- Chỉ đạo: xây dựng quy chế phối kết hợp giữa Nhà trường và Công đoàn.

- Chỉ đạo nhà trường xây dựng kế hoạch, triển khai tới từng bộ phận xây dựng kế hoạch hoạt động.

- Chỉ đạo sự kiểm tra, giám sát, đôn đốc của các đoàn thể, bộ phận trong nhà trường.

- Khắc phục tất cả các nhược điểm, tồn tại đã nêu ở trên.

   IV- Công tác xây dựng Đảng :

Chi bộ cần coi trọng tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của các đồng chí cán bộ đảng viên.

- Chỉ đạo cán bộ đảng viên tích cực tham gia học tập nghị quyết, đọc báo, đọc bản tin nội bộ, nghe đài, thời sự;...

- Thường xuyên chăm lo xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của Chi bộ, nâng cao chất lượng và tính tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên.

- Làm tốt công tác bố trí và sắp xếp cán bộ, giao nhiệm vụ cho đảng viên ở mỗi hoạt động của Chi bộ, nhà trường, và các đoàn thể.

- Phê bình và tự phê bình ở mỗi buổi sinh hoạt phải thực sự nghiêm túc .

- Đánh giá phân loại đảng viên đúng, đảm bảo công bằng .

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Đảng. Tổ chức tốt công tác giám sát, kiểm tra.

- Trú trọng công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên mới tăng cường sức chiến đấu cho Đảng, cho hoạt động của Chi bộ. Trong công tác phát triển đảng phải coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, phải đảm bảo chặt chẽ về nguyên tắc, thủ tục.  Chọn, bồi dưỡng và cử 01 quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng đảng.

- Tham gia đầy đủ và có chất lượng các cuộc thi do huyện ủy Thanh Liêm và Đảng ủy xã Thanh Nghị phát động.

Đ/c Doãn Thị Thu Hằng, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng trình bày dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

 

                Đ/c Nguyễn Đức Minh, chi ủy viên, Phó hiệu trưởng trình bày tham luận về công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia                            và công tác KĐCLGD

Đ/c Nguyễn Thị Bích Phượng trình bày tham luận về vấn đề nâng cao chất lượng phân luồng và thi vào THPT

Đ/c Đinh Văn Dới tham luận về vấn đề: CB Đảng viên với các hội thi của ngành, của nhà trường phát động.

Đ/c Đinh Thị Nhung, Đảng ủy viên phụ trách phát biểu ý kiến chỉ đạo

Nguyễn Đình Dũng

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: