Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Duy Minh)/ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP - TRONG DỊP NGHỈ PHÒNG CHỐNG CORONA /

MÔN ANH 7

Ngày : 18-02-2020

REVIEW ;ENGLISH7

                               Thứ 2 (17-2)

I. (THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN)

1.   THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VỚI ĐỘNG TỪ "TO BE"

      Động từ "to be" ở thì quá khứ đơn có 2 dạng là "was" và "were"

1.1 Thể khẳng định

      S + was/ were

      Trong đó: S (subject): chủ ngữ

      CHÚ Ý:

      S = I/ He/ She/ It (số ít) + was

      S = We/ You/ They (số nhiều) + were

NGUYỄN THANH HƯƠNG

Tải tệp đính kèm

: tệp đính kèm

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: