Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Châu Sơn)/Tuyển sinh/

Báo cáo công tác tuyển sinh năm học 2017-2018

Ngày : 14-09-2017

 

PHÒNG GD & ĐT DUY TIÊN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

                                                               BIÊN BẢN

                                                   TỔNG KẾT TUYỂN SINH THCS

                                                                  Năm học 2017- 2018

Căn cứ điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

          Căn cứ quy chế tuyển sinh THCS và THPT ban hành kèm theo thông tư số 11/2014/TT-BGD ĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

          Căn cứ công văn số 562/SGD ĐT-GDTrH ngày 5 / 5 /2017 của Sở GD&ĐT Hà Nam;

          Căn cứ vào kế hoạch số 69 /KH-GD&ĐT ngày 6/6/2017 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên.

         Thực hiện Quyết định số 01/QĐTS của Hiệu trưởng trường THCS Châu Sơn ngày 30 tháng 6 năm 2017 về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Châu Sơn năm học 2017 – 2018.

         Từ ngày 01/07/2017 Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2017 – 2018 đã làm việc:

1- Công bố Quyết định thành lập  Hội đồng, quán triệt Quy chế tuyển sinh THCS năm học  2017-2018.

2- Hội đồng phân công nhiệm vụ các thành viên và xây dựng kế hoạch làm việc như sau kể từ ngày 03/07/2017:

a) - Tổ chức báo cáo kế hoạch chỉ đạo công tác tuyển sinh với UBND xã và công bố kế hoạch tuyển sinh trên hệ thống đài truyền thanh xã.

b) - Từ ngày 03/07/2017tổ chức hướng dẫn làm hồ sơ cho học sinh.

c) - Từ ngày 03/07/2017 tổ chức thu hồ sơ tuyển sinh ( kiểm tra kĩ các điều kiện theo Quy định trong đó đặc biệt lưu ý tính hợp pháp và thống nhất các loại hồ sơ của học sinh )

d) - Từ ngày 04 đến 08/07/2017tổ chức xét duyệt và tổng hợp kết quả tuyển sinh.

3 - Kết quả tuyển sinh như sau:

+ Kết quả tuyển sinh và sắp xếp học sinh vào lớp:  

Nhà trường đã tuyển đủ 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn hai xã Châu Sơn và Tiên Phong. Kết quả cụ thể như sau:

+ Tổng số học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học trên địa bàn : 86 em

    + Tổng số học sinh trên địa bàn đã được tuyển:   78/78 em, tỷ lệ: 100%

    + Tổng số học sinh trên địa bàn chưa tuyển: 0 em.

    + Tổng số học sinh đi Tỉnh ngoài  là: 0 em.

    + Tổng số học sinh nơi khác đến đã tuyển: 05

    + Tổng số học sinh lớp 6 năm học 2017 - 2018: 78 em.

Biên bản trên được lập thành 03 bản và đã được các thành viên trong Hội đồng đều nhất trí thông qua./.

                                                                                Châu Sơn, ngày 10 tháng 7  năm 2017

                                                                                                 (đã ký)

                                                                                           Phạm Thị Oanh

 

Trần Kim Sơn

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: