Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Tiểu học Nhân Bình)/Tuyên truyền pháp luật/

Số 111 là Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em

Ngày : 25-06-2019

          

         Theo Nghị định số 56/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, người dân gọi điện đến Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em được miễn cước cuộc gọi và phí tư vấn.

        Một trong những nhiệm vụ của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em quy định tại Nghị định 56/2017 là nhằm mục đích tiếp nhận, trao đổi, xác minh thông tin, thông báo, tố giác về trẻ em bị xâm hại hoặc trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi.

          Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 193 thông báo về số dịch vụ gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 là số dùng chung, dịch vụ toàn quốc.

         Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) có trách nhiệm quản lý, khai thác các tổng đài điện thoại sử dụng số dịch vụ gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em và Quy hoạch kho số viễn thông, Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông.

            Cục Trẻ em chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông có liên quan để đưa số dịch vụ này vào sử dụng, đồng thời thông báo, hướng dẫn cho người sử dụng dịch vụ viễn thông về việc sử dụng số dịch vụ này.

            Các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm phối hợp với Cục Trẻ em trong việc thực hiện kết nối, khai báo, định tuyến cuộc gọi đến số dịch vụ 111 về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em theo đúng quy định của pháp luật về viễn thông.

 

TH Nhân Bình

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: