Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Mầm non Hòa Hậu)/TIN TỨC - SỰ KIỆN/

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM” GIAI ĐOẠN 2016-2020

Ngày : 05-01-2020

 

BÁO CÁO

Tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

giai đoạn 2016-2020

 

 
 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 188/KH-SGDĐT-GDMN ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Sở GDĐT về việc triển khai, thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm ” giai đoạn 2016-2020;

Kế hoạch số 2498/KH-PGDĐT-GDMN ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Phòng GDĐT về việc tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-MNHH ngày 18 tháng 9 năm 2019 về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2019 -2020 ;

Kế hoạch số 90/KH-MNHH ngày 28 tháng 10 năm 2019 của trường mầm non xã Hòa Hậu về kế hoạch tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020;

Trường mầm non xã Hòa Hậu báo cáo tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020 với những nội dung như sau:

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Lý Nhân, UBND xã Hòa Hậu; Đặc biệt là các bậc cha mẹ trẻ luôn đồng tình ủng hộ, giúp đỡ về đồ dùng đồ chơi, nguyên liệu sẵn có, trang thiết bị dạy học để phục vụ cho hoạt động của cô và trẻ trong nhà trường, vì vậy rất thuận tiện trong việc triển khai thực hiện chuyên đề.

Đội ngũ giáo viên trẻ có trình độ, năng động, nhiệt tình, trách nhiệm tâm huyết với nghề, luôn khắc phục khó khăn, luôn tu dưỡng rèn luyện và tích cực học tập để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, yêu nghề mến trẻ, có kinh nghiệm trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ được cha trẻ tin yêu, đáp ứng với yêu cầu đổi mới.

Nhà trư­­ờng luôn tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên học tập lẫn nhau qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề và thực hành luyện tập.

Lãnh đạo nhà trường đã thiết kế xây dựng môi trường trong và ngoài lớp đáp ứng nhu cầu hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ chơi mà học, học bằng chơi; Có các góc, khu vực khác nhau được quy hoạch phù hợp, thân thiện với trẻ; Có đa dạng các đồ chơi, học liệu đảm bảo an toàn, vệ sinh; Môi trường xã hội tạo không khí giao tiếp tích cực, thân thiện khích thích hứng thú hoạt động của trẻ. Nhà trường đã đầu tư CSVC tương đối đầy đủ, đảm bảo yêu cầu hoạt động dạy và học cho giáo viên và trẻ.

Cha mẹ trẻ quan tâm và phối hợp tốt với nhà trường trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất.

2. Khó khăn

Các khu trường chưa có nhiều cây xanh, cây bóng mát, diện tích sân chơi còn chật hẹp.

Khả năng xây dựng kế hoạch và sự linh hoạt, sáng tạo của một số cán bộ và giáo viên còn hạn chế, khi lựa chọn nội dung giảng dạy hoặc lựa chọn nội dung để thực hiện tốt chuyên đề. Một số giáo viên mới vào nghề kinh nghiệm còn hạn chế cách tổ chức tiết dạy còn chưa sáng tạo, chưa linh hoạt.

            II. Kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”

1. Công tác quản lý, chỉ đạo   

a. Công tác xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện chuyên đề;  Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, hướng dẫn.

- Kế hoạch số    /KH-MNHH ngày 27 tháng  2 năm 2017 về triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 – 2020 của trường mầm non xã Hòa Hậu.

- Kế hoạch số 22/KHCT-MN ngày 28 tháng 11 năm 2017 của trường mầm non xã Hòa Hậu về việc tổ chức Cuộc thi “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non”

- Kế hoạch số 90/KH-MNHH ngày 28 tháng 10 năm 2019 của trường mầm non xã Hòa Hậu về kế hoạch tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020;

b. Công tác kiểm tra, đánh giá, hỗ trợ thực hiện chuyên đề

 Thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ giáo viên trong tổ chức thực hiện chuyên đề, đề ra tiêu chí chấm điểm của chuyên đề và thống nhất trong từng nhóm, lớp.

Nhà  trường có tương đối đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi đáp ứng yêu cầu của các tiêu chí trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Nhân rộng tới 100% các nhóm, lớp trong trường thực hiện tốt chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm,  phối hợp với cha mẹ trẻ và các tổ chức xã hội trong việc xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

 Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên về quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong Chương trình Giáo dục mầm non, chỉ đạo và thực hiện việc xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, đánh giá sự phát triển của trẻ  tại các nhóm lớp của nhà trường theo đúng quy định trong chương trình.

Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Tạo mọi điều kiện cho trẻ được tham gia khám phá, trải nghiệm, phát huy hết khả năng và nhu cầu của trẻ.

Tổ chức dự giờ, đánh giá rút kinh nghiệm, chia sẻ ý kiến về việc đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phối hợp giữa nhà trường, xã hội và cha mẹ trẻ trong việc thực hiện chuyên đề.

Kết quả: 100% các nhóm lớp thực hiện tốt chuyên đề. Trong đó:

Số nhóm lớp xếp loại A: 11/18 đạt 61%;

Số còn lại xếp loại  B. Không có lớp xếp loại C.

2. Đầu tư cơ sở vật chất

Trong điều kiện kinh phí đầu tư cho GDMN còn khó khăn, nhà trường đã rà soát, đầu tư bổ sung trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, tận dụng mọi điều kiện về không gian, khuôn viên, hành lang để tạo môi trường an toàn, phù hợp cho trẻ hoạt động trải nghiệm xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm giúp trẻ phát triển  toàn diện. Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của nhà trường theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và huy động từ cha mẹ trẻ.

           * Tổng kinh phí đầu tư trong 5 năm là: 7.294.700.000 đồng. Trong đó

+ Kinh phí xây dựng trường lớp là:  6.500.000.000 đồng

+ Kinh phí đầu tư mua sắm đồ dùng đồ chơi:  525.000.000 đồng.

+ Kinh phí cải tạo cảnh quan môi trường: 250.000.000 đồng.

+ Kinh phí tổ chức Hội thi: 17.500.000đ

+ Kinh phí tổ chức tập huấn, hội thảo chuyên đề: 1.000.000đ

+ Kinh phí khen thưởng: 1.200.000đ

3. Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

* Nội dung, hình thức bồi dưỡng chuyên đề cho CBQL, GV

 

STT

Cấp thực hiện

Nội dung

Hình thức

 

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

Nhà trường,

Nhóm, lớp

- Bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn nội dung chương trình.

- Bồi dưỡng về đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

- Bồi dưỡng qua sinh hoạt tô chuyên môn

- Tổ chức các hoạt động cho giáo viên dự giờ.

- Tổng quát về chuyên đề  và đặc điểm phát triển  giáo dục  các độ tuổi

 - Tiến hành rà soát thực trạng mức độ thực hiện được trong tiêu chí

 - Nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

- Hướng dẫn thực hiện các hoạt động giáo dục cho trẻ

 - Xây dựng môi trường trong lớp và ngoài trời các góc, tạo  môi trường  thiên nhiên cho trẻ phù hợp độ tuổi  sử dụng hiệu quả.

 

- Xây dựng các kế hoạch giáo dục theo năm, tháng, tuần; theo từng chủ đề.

- Tạo điều kiện cho giáo viên cốt cán, tập huấn các chuyên đề do Sở, Phòng triển khai. Sau đó, về trường tổ chức lại các nội dung lý thuyết và tổ chức dạy mẫu cho toàn trường dự giờ, góp ý để đưa ra các giải pháp hay và sáng tạo.
- Sắp xếp, bố trí  trong mỗi lớp có một giáo viên giỏi kèm cặp một giáo viên còn hạn chế hoặc một giáo viên mới ra trường để trao đổi.
- Hàng tháng, thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, tổ chức cho giáo viên thực hành  hoạt động

- 100% giáo viên được tham gia tập huấn.

 

- 100% giáo viên được tham dự các hoạt động mẫu

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hàng tháng qua sinh hoạt chuyên môn. 100 % giáo viên được nắm được nội dung sinh hoạt chuyên đề

- Tổng số đợt bồi dưỡng: 4 đợt với 100% cán bộ, giáo viên tham gia

 

* Đánh giá kết quả 

  - Nhà trường cử cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm do Sở GD và  Phòng GD&ĐT huyện Lý Nhân tổ chức, nghiêm túc có hiệu quả. Triển khai và tổ chức  bồi dưỡng tới 100% cán bộ giáo viên trong nhà trường.

- Nắm được mục đích, yêu cầu, phương pháp xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non. Lựa chọ nội dung giáo dục theo chương trình GDMN phù hợp với trẻ, với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương.

- Biết cách xây dựng, sắp xếp môi trường giáo dục trong và ngoài lớp phù hợp, kích thích sự sáng tạo và ham hiểu biết cho trẻ, tạo điều kiện cho trẻ được tham gia các hoạt động mọi lúc mọi nơi.

- Đổi mới phương pháp, hình thức trong việc tổ chức thực hiện chuyên đề, đánh giá sự tiến bộ của từng trẻ dựa trên mức độ đạt so với mục tiêu, trên cơ sở đó sử dụng kết quả đánh giá để xây dựng kế hoạch giáo dục, điều chỉnh kế hoạch giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục tiếp theo cho phù họp với khả năng, nhu cầu, sở thích, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thực tế của trường, lớp.

* Những hạn chế, khó khăn:

- Một số giáo viên chưa linh hoạt, sáng tạo trong việc vận dụng chương trình giáo dục mầm non vào thực tế giảng dạy cũng như vận dụng các phương pháp và tạo cơ hội cho trẻ được hoạt động, khám phá, trải nghiệm tích cực trong các hoạt động.

- Một số lớp học đã xây dựng từ lâu nay đã xuống cấp, diện tích không đủ theo quy định nên ảnh hưởng đến chất lượng khi thực hiện chuyên đề.

- Công tác xã hội hóa giáo dục còn hạn chế.

* Giải pháp:

 - Thường xuyên tổ chức các lớp sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng cho độ ngũ

- Tích cực tham mưu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tạo môi trường trong và ngoài lớp học đáp ứng nhu cầu chơi và học của trẻ.

- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để cha mẹ trẻ và cộng đồng hiểu rõ tác dụng của chuyên đề để đầu tư và phát triển cho ngành học.

* Đề xuất, kiến nghị

- Tiếp tục tổ chức triển khai cho giáo viên học tập bồi dưỡng về chuyên đề.

- Tổ chức tốt các đợt thảo luận, thi tay nghề, đồ dùng đồ chơi, sáng tác tròchơi, thơ ca, các hình thức tổ chức …

4. Tổ chức tập huấn, hội thảo Chuyên đề trong quá trình triển khai thực hiện

- Tổ chức cho cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non tham gia hội thảo, tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về xây dựng và sử dụng môi trường,  xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện phương pháp tổ chức các hoạt động  chăm giáo dục sóc trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm theo  từng năm học.

           - Tổ chức tốt hoạt động giáo dục,  vui chơi ngoài trời giữa các nhóm, lớp trong trường phù hợp với điều kiện thời tiết và thực hiện theo chủ đề.

- Làm đồ dùng đồ chơi phục vụ chuyên đề, xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học, tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp, thân thiện và an toàn với trẻ.

- Tổ chức cho giáo viên đi tham quan học tập kinh nghiệm ở các đơn vị điển hình thực hiện tốt chuyên giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, để từ đó nhân rộng ra toàn trường.

 - Tăng cường công tác tham m­­ưu với các cấp lãnh đạo, đầu tư ­­thêm trang thiết bị phục vụ cho việc thực hiện chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

5. Tổ chức Cuộc  thi “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non”

- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 1017 /KH-PGDĐT ngày 27 tháng 11  năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Cuộc thi “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non”

- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi“Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

  Hình thức thi:

+ Cấp trường: 22/22 nhóm, lớp tham gia.

+ Tham gia Hội thi: tập thể.

* Kết quả : 8/22 lớp xếp loại A;

                14/22 lớp xếp loại B.

+  Cấp Huyện: có 2 lớp tham gia kết quả đánh giá xếp lọai A.

* Khó khăn hạn chế:

-  Một số lớp đầu tư trang trí môi trường bên ngoài hạn chế, thiếu tính khoa học và sáng tạo chưa có độ mở để trẻ tham gia thực hiện.

- Kinh phí đầu tư mua sắm đồ dùng đồ chơi ngoài trời còn ít, một số đồ chơi ngoài trời đã xuống cấp nên ảnh hưởng đến quá trình chơi của trẻ.

*  Giải pháp:

Tăng cường chỉ đạo các nhóm, lớp đầu tư trang trí trong và ngoài môi trường sáng tạo, khoa học có góc mở phong phú về đồ dùng, đồ chơi, tích cực tuyên truyền cha mẹ trẻ tham gia vào Hội thi của lớp.

6. Kết quả triển khai chuyên đề ở các cơ sở GDMN

a. Số nhóm, lớp thực hiện chuyên đề

STT

Cấp thực hiện

 

Nội dung

Hình thức

 

Kết quả

 

 

 

- Nhà trường,

Nhóm, lớp

 - Bồi dưỡng về đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

- xây dựng môi trường giáo dục ngoài  lớp học

- Xây dựng môi trường giáo dục  trong lớp học

- Tổ chức hoạt động học

 

- Tổ chức hoạt động góc

 

- Tổ chức hoạt động ngoài trời

 

- Tổ chức làm đồ dùng đồ chơi bằng các nguyên vật liệu địa phương

- Dự giờ hoạt động  tại trường.

- Bồi dưỡng qua sinh hoạt chuyên môn hàng tháng

- Tổ chức theo hai tổ chuyên môn

- Hội thảo chuyên đề

 

- Dự giờ, thảo luận, chia xẻ kinh nghiệm

- Tham quan góc, dự hoạt động

- Hội thảo, chia xẻ kinh nghiệm

- Tổ chức tập trung, học tập chia xẻ kinh nghiệm

- 100% giáo viên trong trường được lĩnh hội chuyên đề

- 100% giáo viên được dự các hoạt động mẫu tại trường

 

 

 

 

 

 

* Đánh giá kết quả

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên về vai trò xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm đối với sự phát triển của trẻ mầm non.

-  Nắm được mục đích, yêu cầu, phương pháp xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non. Xây dựng kế hoạch giáo dục theo chương trình GDMN phù hợp với trẻ, với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương.

- Xây dựng nội dung, cách thức tuyên truyền với các bậc phụ huynh về triển khai thực hiện chuyên đề phù hợp. Thu hút được sự quan tâm của phụ huynh đối với nhà trường, hợp tác cùng với giáo viên trong việc xây dựng môi trường cho trẻ, đóng góp công sức, kinh phí đầu tư mua sắm thêm thiết bị, dụng cụ, đồ chơi cho trẻ vui chơi.

- Xây dựng, sắp xếp môi trường giáo dục trong và ngoài lớp phù hợp, kích thích sự sáng tạo và ham hiểu biết cho trẻ, tạo điều kiện cho trẻ được tham gia các hoạt động mọi lúc mọi nơi.

- Đổi mới về xây dựng kế hoạch giáo dục, về phương pháp giảng dạy, hình thức tổ chức, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện chuyên đề. Tổ chức đánh giá sự tiến bộ của từng trẻ dựa trên mức độ đạt so với mục tiêu, trên cơ sở đó sử dụng kết quả đánh giá để xây dựng kế hoạch giáo dục, điều chỉnh kế hoạch giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục tiếp theo cho phù hợp với khả năng, nhu cầu, sở thích, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thực tế của trường, lớp.

+ 100% gi¸o viªn  cã hiÓu biÕt  về kiến thức xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, lựa chon nội dung phù hợp và  áp dựng vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức hoạt động giáo dục trẻ

* Những hạn chế, khó khăn, giải pháp

+ Chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu về các tài liệu và tham khảo trên các trang thông tin.

+ Trang thiết bị dụng cụ cho trẻ học tập còn hạn chế, chưa phong phú, việc trang trí ở các nhóm, lớp còn áp đặt chua có độ mở để trẻ được trải nghiệm.

+ Giáo viên chưa chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chuyên đề, việc làm đồ dùng đồ chơi tự tạo còn hạn chế

*   Giải pháp: 

+ Lập kế hoạch tu sửa, bổ sung cơ sở vật chất, mua sắm đồ dùng, đồ chơi và cung cấp tài liệu kịp thời, đầy đủ cho giáo viên.

+ Tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao hơn nữa trong việc thực hiện chuyên đề.

* Đề xuất, kiến nghị:

Phòng GD&ĐT tiếp tục mở các lớp tập huấn về chuyên môn, cung cấp tài liệu thực hiện chuyên đề cho các nhà trường.

b. Việc xây dựng mô hình điểm thực hiện Chuyên đề

- Chỉ đạo điểm: Xây dựng lớp A5 thực hiện nội dung của chuyên đề

- Hình thức, biện pháp chỉ đạo điểm:

+ Tổ chức thực hành phương pháp tại các lớp điểm về các hoạt động giáo dục, hoạt động vui chơi, hoạt động ngoài trời, tổ chức thi làm đồ dùng đồ chơi phục vụ chuyên đề.

+ Rút kinh nghiệm và thống nhất tổ chức thực hiện.

* Kết quả:

- 100% giáo viên đều tham gia dự giờ các hoạt động thực hành theo phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

- 100% giáo viên có kiến thức cơ bản về chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

- 100% giáo viên đã  biết  xây dựng kế hoạch áp dụng phương pháp, hình thức tổ chức theo quan  điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

+ Ưu điểm:

 Giáo viên đã biết xây dựng kế hoạch áp dụng quan điểm giáo dục trẻ làm trung tâm, tổ chức được các hoạt động giáo dục theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, chủ động, linh hoạt trong thiết kế bài dạy, trang trí môi trường trong và ngoài lớp học, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động. Trẻ tích cực, sáng tạo khám phá, trải nghiệm, chủ động hứng thú tham gia các hoạt động.

+ Những khó khăn, hạn chế:

Một số giáo viên còn lúng túng trong thực hiện phương pháp, thiếu chủ động, sáng tạo, nói nhiều, còn rập khuôn theo phương pháp cũ, trang trí lớp còn mang tính cố định, không có độ mở, góc thiên nhiên chưa phong phú, ít cho trẻ trải nghiệm

+ Giải pháp:

Tăng cường tổ chức dự giờ trao đổi, rút kinh nghiệm để nâng cao phương pháp, hình thức tổ chức, tính chủ động, sáng tạo cho đội ngũ, hỗ trợ tư vấn để trang trí lớp có độ mở, tạo góc thiên nhiên phong phú, tích cực cho trẻ khám phá, trải nghiệm

7. Kết quả thực hiện các Tiêu chí kèm theo Kế hoạch số 188/KH-SGDĐT

a. Những kết quả đạt được, những sáng tạo của địa phương trong thực hiện 5 nội dung / tiêu chí ban hành kèm theo Kế hoạch số 188/KH-SGDĐT

* Nội dung 1: Môi trường giáo dục ( Môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học)

- Đảm bảo an toàn về mặt tâm lý cho trẻ và trẻ thường xuyên được giao tiếp, cô giáo trò chuyện thể hiện tình cảm với trẻ, tôn trọng ý kiến của trẻ, động viên trẻ tham gia vào các hoạt động, thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ và trẻ với những người xung quanh.

- Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của giáo viên đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo.

- Môi trường vật chất trong lớp, ngoài lớp đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho tất cả các trẻ có thể chơi mà học, học bằng chơi, phù hợp với điều kiện thực tế.

- Các khu vực trong và ngoài lớp học được sắp xếp theo hướng tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động phù hợp, linh hoạt, đa dạng, phong phú. Các góc hoạt động trong và ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng sự vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm.

- Khuyến khích trẻ có thể hoạt động theo nhiều cách khác nhau; tạo điều kiện, cơ hội cho trẻ hoạt động, trải nghiệm, khám phá d­ưới nhiều hình thức khác nhau, phát triển toàn diện.

- Tạo điều kiện, cơ hội, tận dụng hoàn cảnh, tình huống thật cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá trong môi trường an toàn.

*  Nội dung 2: Xây dựng kế hoạch giáo dục

- Xây dựng mục tiêu giáo dục thể hiện các mục tiêu cụ thể phản ánh được kết quả mong đợi đáp ứng với sự phát triển của trẻ theo giai đoạn, thời điểm phù hợp và theo Chương trình GDMN.

- Thể hiện nội dung giáo dục theo Chương trình GDMN và có thể điều chỉnh linh hoạt thay đổi nội dung, phương pháp đồ dùng học liệu, thời gian phù hợp với sự phát triển của trẻ và điều kiện thực tế của địa phương, của trường và của lớp.

- Không nhấn mạnh vào việc cung cấp cho trẻ những kiến thức, kĩ năng đơn lẻ mà theo hướng tích hợp, coi trọng việc hình thành và phát triển các năng lực, kĩ năng sống cho trẻ.

- Thể hiện tính tích hợp, tạo sự gắn kết, tác động một cách thống nhất đồng bộ đến sự phát triển của trẻ.

- Khuyến khích trẻ tham gia hoạt động giáo dục bằng vận động thân thể và các giác quan d­ưới nhiều hình thức khác nhau.

* Nội dung 3: Tổ chức các hoạt động giáo dục (đổi mới tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ)

- Phối hợp các phương pháp hợp lý, tăng cường tính chủ động, tích cực hoạt động của trẻ, đảm bảo trẻ “học bằng chơi, chơi mà học”.

- Phương pháp hỗ trợ theo hướng mở rộng được quan tâm để khuyến khích trẻ sáng tạo, làm thay đổi và cá thể hóa đối với những trẻ thiếu hụt hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

- Chú trọng các hoạt động chủ đạo của từng lứa tuổi, tạo ra các cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực phù hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ và sự phát triển của từng cá nhân trẻ.

- Tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình.  

- Giáo viên tổ chức, điều khiển, hỗ trợ đúng lúc, không làm thay trẻ. Khuyến khích tương tác giữa trẻ với trẻ.

* Nội dung 4: Đánh giá sự phát triển của trẻ

- Đánh giá đúng khả năng của mỗi trẻ để có những tác động phù hợp và tôn trọng những gì trẻ có.

- Đánh giá sự tiến bộ của từng trẻ dựa trên mức độ đạt so với mục tiêu, trên cơ sở đó sử dụng kết quả đánh giá để xây dựng KHGD, điều chỉnh KHGD và tổ chức các hoạt động giáo dục tiếp theo cho phù hợp với khả năng, nhu cầu, sở thích, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thực tế của trường, lớp.

- Tôn trọng sự khác biệt của mỗi trẻ về cách thức, tốc độ học tập và phát triển riêng. Chú trọng và thúc đẩy tiềm năng của mỗi trẻ.

* Nội dung 5: Sự  phối hợp giữa nhà trường,cha mẹ và cộng đồng trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

- Xây dựng nội dung, cách thức tuyên truyền với các bậc cha mẹ trẻ về triển khai thực hiện chuyên đề phù hợp. Thu hút được sự quan tâm của cha mẹ đối với nhà trường, hợp tác cùng với giáo viên trong việc xây dựng môi trường cho trẻ, đóng góp công sức, kinh phí đầu tư mua sắm thêm thiết bị, dụng cụ, đồ chơi cho trẻ vui chơi

- Huy động các nguồn lực của các ban ngành đoàn thể, cha mẹ trẻ tập trung hỗ trợ về kinh phí về nguyên vật liệu để xây dựng môi trường hoạt động giáo dục nhằm phát triển toàn diện cho trẻ.

- Tích cực tham mưu với các cơ quan, chính quyền địa phương, UBND trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phòng lớp học cho nhà trường.

- Mời đại diện Chính quyền địa phương, hội cha mẹ trẻ đến dự các ngày hội ngày lễ của trẻ như: “Ngày hội đến trường của bé”, “Tết trung thu”; Hội thi “Bé khéo tay”, Lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi, Lễ tổng kết năm học.

b. Những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân

- Diện tích đất ở điểm khu thôn 1 còn chật hẹp, khó khăn trong việc bè trÝ xây dựng m«i tr­êng gi¸o dôc nên còng ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò.

- Số trẻ của lớp không đồng đều nên việc quan tâm nhiều hơn đến trẻ yếu còn hạn chế.

- Giáo viên chưa chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chuyên đề.

- Khả năng xây dựng kế hoạch và sự sáng tạo của một số giáo viên còn hạn chế, chưa biết lựa chọn các hoạt đông phù hợp với chủ đề với lớp mình

- Một số cha mẹ trẻ ch­ưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình, chưa động viên cho trẻ đi học đều, nên đã có phần ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học tập của trẻ.

c. Giải pháp

- Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên về thực hiện chuyên đề.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm học, cho từng tháng thực hiện.

- Lập kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất và cung cấp tài liệu kịp thời, đầy đủ cho giáo viên.

- Tiếp tục tổ chức triển khai cho giáo viên học tập bồi dưỡng về chuyên đề.

- Tổ chức tốt các đợt thao giảng, hội thi, đồ dùng đồ chơi, tạo môi trường trong và ngoài lớp học...

- Tham mưu đề xuất mua sắm bổ sung một số đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động ngoài trời và các lớp .

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên về vai trò xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm đối với sự phát triển của trẻ mầm non.

- Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục, sáng tạo đồ dùng đồ chơi, làm các bài tập mở nhằm tạo ra nhiều cơ hội cho trẻ tham gia các hoạt động một cách chủ động, tích cực và hứng thú.

- Thu hút sự quan tâm và huy động các nguồn lực của cha mẹ trẻ, cộng đồng, xã hội đóng góp xây dựng môi trường hoạt động giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ.

d. Đề xuất, kiến nghị

Phòng Giáo dục và  Đào tạo tiếp tục mở các lớp tập huấn về chuyên môn, cung cấp tài liệu thực hiện chuyên đề cho các nhà trường.

8. Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chuyên đề

- Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chuyên đề trong tháng 12/2019 để đánh giá kết quả thực hiện, thảo luận các biện pháp từ đó rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 5 năm, tuyên truyền tiếp tục thực hiện chuyên đề.

- Động viên, khen tưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả nổi bật

- Nắm được mục đích, yêu cầu, phương pháp xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non. Xây dựng kế hoạch giáo dục theo chương trình GDMN phù hợp với trẻ, với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương. Sắp xếp môi trường giáo dục trong và ngoài lớp phù hợp, kích thích sự sáng tạo và ham hiểu biết cho trẻ, tạo điều kiện cho trẻ được tham gia các hoạt động mọi lúc mọi nơi như trang trí, sắp xếp, bố trí linh hoạt các khu vực trong lớp theo hướng tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động phù hợp; thường xuyên thay đổi vị trí, cách bố trí các góc theo từng chủ đề để tạo sự mới mẻ thu hút trẻ khám phá. Tích cực làm đồ dùng, đồ chơi và tăng cường bổ xung các nguyên vật liệu tự nhiên đáp ứng nhu cầu của trẻ. Sắp xếp đồ dùng đồ chơi, học liệu phù hợp với tầm với của trẻ; tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng sự vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm.

- Đổi mới về xây dựng kế hoạch giáo dục, về phương pháp giảng dạy, hình thức tổ chức, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện chuyên đề. Tổ chức đánh giá sự tiến bộ của từng trẻ dựa trên mức độ đạt so với mục tiêu, trên cơ sở đó sử dụng kết quả đánh giá để xây dựng kế hoạch giáo dục, điều chỉnh kế hoạch giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục tiếp theo cho phù hợp với khả năng, nhu cầu, sở thích, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thực tế của trường, lớp.

- Trẻ được trực tiếp trải nghiệm khám phá tìm tòi, biết quan sát và lắng nghe, biết đặt câu hỏi, biết suy nghĩ, liên tưởng phù hợp khả năng của trẻ làm trẻ thích thú, mạnh dạn, tự tin, tự mình khám phá, tự mình tham gia thực hành theo ý tưởng của trẻ đủ cả 5 lĩnh vực phát triển. Luôn tạo môi trường thân thiện, gần gũi, cởi mở và tôn trọng trẻ.  Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của GV đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo.

- Xây dựng nội dung, cách thức tuyên truyền với cha mẹ trẻ về triển khai thực hiện chuyên đề phù hợp. Thu hút được sự quan tâm của cha mẹ trẻ đối với nhà trường, hợp tác cùng với giáo viên trong việc xây dựng môi trường cho trẻ, đóng góp công sức, kinh phí đầu tư mua sắm thêm thiết bị, dụng cụ, đồ chơi cho trẻ vui chơi.

2. Khó khăn, hạn chế

- Công tác tổ chức hoạt động vui chơi ngoài trời cho trẻ chưa hợp lý so với diện tích sân trường, phương pháp tổ chức còn cứng nhắc, chưa sáng tạo.

- Một số nhóm lớp trang trí hình ảnh ở các góc còn chưa phù hợp, ít các góc mở cho trẻ hoạt động. Đồ dùng đồ chơi trong các góc còn nghèo nàn, sản phẩm của trẻ phong phú. Đồ dùng, nguyên học liệu, sử dụng trong việc tạo môi trường hoạt động chưa chú ý  kích thích trẻ hoạt động sáng tạo chủ yếu sử dụng các nguyên học liệu quen thuộc, lặp đi lặp lại dẫn đến sự nhàm chán. Sản phẩm của trẻ ít được luân chuyển giữa các góc chơi.

- Kỹ năng tổ chức các hoạt động  của một số giáo viên chưa sáng tạo, chưa theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

 - Diện tích phòng, nhóm chật hẹp, thiếu lớp phải học tại các phòng chức năng nên gây khó khăn trong công tác sắp xếp, bố trí môi trường giáo dục.

- Điều kiện của một số cha mẹ trẻ  trên địa bàn còn nhiều khó khăn nên chưa quan tâm đến trẻ.

- Khả năng xây dựng kế hoạch giáo dục và sự linh hoạt, sáng tạo của một số giáo viên còn hạn chế, còn bối rối khi lựa chọn nội dung giảng dạy hoặc lựa chọn nội dung để thực hiện tốt chuyên đề.

- Một số giáo viên mới vào nghề kinh nghiệm còn hạn chế cách tổ chức tiết dạy còn chưa sáng tạo, chưa linh hoạt.

  - Đời sống nhân dân trên địa bàn còn khó khăn nên việc huy động nguồn lực xã hội hóa còn hạn chế do đó việc đầu tư cơ sở vật chất hiện đại hơn cho chuyên đề cũng còn gặp nhiều khó khăn.

III. ĐỀ XUẤT,  PHƯƠNG HƯỚNG

1. Đối với nhà trường

- Tham mưu địa phương đôn dốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ công trình để dồn các khu lẻ về khu trung tâm.

- Hoàn thiện khu vui chơi phát triển vận động, vườn cổ tích cho điểm trung tâm mới tạo cho trẻ được vui chơi, trải nghiệm vườn rau cây cảnh phù hợp với từng độ tuổi. Tiếp tục cải tạo sân vườn, trồng thêm cây xanh, tạo môi trường xanh - sạch -đẹp an toàn, thân thiện.

- Hỗ trợ nguồn kinh phí cho các nhóm lớp để mua sắm nguyên vật liệu và những đều kiện cần thiết cho nhóm lớp, đầu tư mới các trang thiết bị hiện đạị

2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Tham mưu với các  cấp xây dựng các phòng chức năng cho nhà trường.

- Hỗ trợ kinh phí mua sắm các trang thiết bị cho các phòng học và bếp ăn mới xây xong.

- Tiếp tục mở các lớp tập huấn chuyên môn để nâng cao kỹ năng thực hiện chuyên đề./.

Sau đây là một số hình ảnh thực hiện chuyên đề " Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm"

Hình ảnh buổi tổng kết thực hiện chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm

 

 

mnhoahau

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: