Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo)/Tin tức - Sự kiện/

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Ngày : 14-01-2020

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại; là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam noi theo. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người chân chính, bình thường, gần gũi, ai cũng có thể học theo để làm theo, để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt hơn trong xã hội.

Năm học 2019 - 2020 là năm học thực hiện Hướng dẫn của Cấp ủy Đảng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Minh gắn với "Xây dựng người thầy mẫu mực - tận tụy - sáng tạo"; bước vào năm học, nhà trường cũng đã triển khai nhiệm vụ này đối với tập thể cán bộ giáo viên công nhân viên. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng đã thực hiện đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Minh gắn với"Xây dựng người thầy mẫu mực - tận tụy - sáng tạo"

Với vai trò là một đảng viên, một giáo viên, tôi luôn tâm niệm lời dạy của Bác “Làm việc gì cũng phải có cái tâm và yêu nghề thì chúng ta mới thành công được”. Bản thân tôi cũng như các đồng nghiệp luôn có quan điểm không những truyền đạt kiến thức mà còn phải dạy bằng cả con tim, bằng cả tấm lòng.

Để thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh gắn với “ Xây dựng người thầy mẫu mực – tận tuỵ - sáng tạo” chúng tôi xin nêu ra một số biện pháp cụ thể sau:

- Gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; các quy định địa phương, của ngành; nội quy, quy chế nhà trường.

- Chăm lo rèn luyện, tu dưỡng đạo đức phong cách nhà giáo; có lối sống lành mạnh, giữ gìn uy tín người giáo viên.

- Có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị.

- Đoàn kết, giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp trong công tác và đời sống; có tinh thần chăm lo xây dựng trường vững mạnh.

- Phối hợp tốt với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và cha mẹ học sinh trong giáo dục học sinh, xây dựng trường học văn hóa, khu dân cư văn hóa.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, không ngại khó, ngại khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tận tâm với công việc, luôn đặt lợi ích tập thể trên lợi ích cá nhân.

- Tôn trọng phụ huynh, hết mực thương yêu học sinh, tất cả vì học sinh thân yêu.

- Năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh.

- Có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Sáng tạo trong vận dụng tri thức và công nghệ vào quá trình giảng dạy. Tích cực cải tiến, làm mới ĐDDH phù hợp.

- Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu; phụ đạo học sinh yếu.

- Đổi mới, cải tiến phương pháp quản lý nhà trường, quản lý học sinh,nâng cao chất lượng dạy học, hiệu quả giáo dục,

Bên cạnh các biện pháp để mỗi giáo viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tác phong đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng người thầy “Gương mẫu- tận tuỵ - sáng tạo” đó, mỗi giáo viển cần phải xây dựng chương trình hoạt động trong đó tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng sống trong nhà trường cho học sinh, xây dựng môi trường văn hóa học đường.Tổ chức các hội thi, các câu lạc bộ, các sân chơi trí tuệ…với những nội dung về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Tóm lại: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một việc không dễ, nhưng cũng không quá khó, nếu tất cả mọi người chúng ta đều có quyết tâm cao, với tấm lòng trong sáng và có ý thức vì sự hoàn thiện của bản thân mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được. 

                                                                                                                           Nguyễn Thị Hồng Tĩnh

 

Nguyễn Thị Hồng Tĩnh

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: