Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Tiên Hiệp)/THCS/

Kết quả chấm SKKN cấp trường năm học 2016-2017

Ngày : 21-03-2017

 

PHỤ LỤC 4:

PHÒNG GD&ĐT TP.PHỦ LÝ

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

TRƯỜNG THCS TIÊN HIỆP

NĂM HỌC 2016 - 2017

TT

Họ và tên

Nữ

Chức vụ, đơn vị công tác

Tên sáng kiến kinh nghiệm

Điểm đánh giá

Xếp loại

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Trần Văn Lập

 

Hiệu trưởng-THCS THiên Hiệp

Quản lý cơ sở vật chất trong dạy và học ở THCS

91

A

2

Trịnh Thị Huyên

x

Giáo viên- THCS Tiên Hiệp

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học của học sinh lớp 7

90

A

3

Đoàn công  Minh

 

Giáo viên- THCS Tiên Hiệp

Rèn luyện kỹ năng giải bài tập”Phân tích đa thức thành nhân tử”

88

A

4

Đinh Thị Huệ

x

Giáo viên- THCS Tiên Hiệp

Phương pháp giải bài tập điện học lớp 9

83

B

5

Trần Thị Huyên

x

Giáo viên- THCS Tiên Hiệp

Rèn kỹ năng thực hành trong môn công nghệ 9

81

B

6

Ngô Diễm Hằng

x

Giáo viên- THCS Tiên Hiệp

Một vài kinh nghiệm giúp học sinh yếu kém học tốt môn Toán

80

B

7

Cao Thị Hương

x

Giáo viên- THCS Tiên Hiệp

Phương pháp giải bài tập hóa học 8 trường THCS

78

B

8

Vũ Thị Bich Ngọc

x

Giáo viên- THCS Tiên Hiệp

Một cách “ Đọc - Hiểu văn bản “ Trong môn Ngữ văn lớp 8

70

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………….

 

 

 

 

 

 

Tổng số sáng kiến: 08 (trong đó: Loại A:03 , Loại B: 05 , Loại C: 0, Không đạt: 0)./.

 

NGƯỜI TỔNG HỢP

                           Tiên Hiệp, ngày 14 tháng 03 năm2007

                          THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

Phạm Thị Sao

 

 

 

 

THCSTIENHIEP

Tải tệp đính kèm

: tệp đính kèm

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: