Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Nguyên Lý)/NĂM HỌC 2019 - 2020/

Phân công chuyên môn tổ KHXH

Ngày : 23-05-2020

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN                                                           PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN  HỌC KỲ II

 Trường THCS  NGUYÊN LÝ                                                                         NĂM HỌC 2019- 2020

                                                                                                      Tổ khoa học xã hội

                                                                                                                                                                                                                                             

 

TT

 

 

Họ và tên

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Đảng viên

( x)

 

 

GVG

cấp

 

Trình độ  CM

đào tạo, môn

 

 

Phân công dạy môn, lớp,

số tiết/ tuần

 

Số tiết thực dạy

 

 

Tên công việc kiểm nhiệm

 

 

Tổng   số

Giờ

 

Ban đầu

 

Hiện

nay

 

1

 

Phan Thị Bích Liên

 

01/04/1976

 

x

 

  H

 

CĐSP Văn-Địa

 

ĐHSP Địa

 

Văn 9AB, Địa 9A,B

 

12.0

TT nhân dân,

 BD Địa 8,9,

CN 9A, TTCM

 

20,0

2

 

Trần Thị Thu Hồng

 

26/11/1976

 

 

T

 

CĐ SP Anh

 

ĐH SP Anh

Anh  9. Anh 8A. Anh 6A

15

BDHSG Anh 6,8,9. TP. PBM

 

17,0

 

3

Nguyễn Quang Thiện

17/01/1972

 

 

CĐSP Anh

 

Anh  6BC, Anh 7, Anh 8B

18

 BD Anh 7  

  PBM

19,0

4

 

Trần Thị Hồng

 

02/05/1978

 

x

 

 H

CĐSP Văn -Sử

 

ĐH SP Văn

Văn 8B, Sử 6, Sử 9, TCV 8

15,0

BD Sử 9

CN8B

19,0

 

5

Trịnh Thị Lệ

03/04/1975

 

 

CĐSP Văn- Sử

ĐHSP Sử

Văn 6AC, Sử  7 , TCV 6C

15

CN 6C,

BD Văn 6

19,0

 

 

6

 

Lương Thị Kim Thanh

 

01/06/1983

 

 

H

CĐSP Văn -GDCD

CĐSP Văn -GDCD

 

Văn 9C, GDCD 9, TCV 9, Địa 9C

 

12

CN 9C.

BD Văn 9

 

16,0

 

7

Lê Thị Minh Huyền

12/02/1986

 

 H

CĐVăn -GDCD

ĐH SP Văn

Văn 8A, GDCD 6,7,8

12

CN 8A, BD Văn 8

16,0

 

8

Trịnh Thị May

19/2 /1980    

x

 

CĐSP Văn –Sử

ĐHSP Văn

Văn 7B, Địa 6, Sử 8, TC 7

12

CN 7B, BD Sử 8

16,0

9

 Trần Văn Dương

 1/ 5  /1987

 

  H

ĐHSP Âm nhạc

ĐHSP Âm nhạc

 

Âm nhạc 6,7, 8, 9

 

9,5

 

HĐNG 6,7,8, 9, PT trang Webste

 

16,0

10

Lưu Phương Linh

14/3/1985

x

  H

CĐSP

Văn đội

ĐHSP Văn

 

Văn 7AC,  Địa 7

14

CN 7C

BD Văn 7

 

18,0

 

11

 

Đỗ Thị Linh

 

26 / 9 /1991

 

 

 

CĐSP Văn-Đội

 

CĐSP Văn-Đội

 

Văn 6B, TC6AB, Địa 8

 

 

 

 

 

10

   

TPT

 

20,0

12

 

Hoàng Thế Trung

 

 

 

1/9/1972

 

    x

 

 

TC Mĩ Thuật

 

ĐH Mĩ Thuật

 

Mĩ thuật 6,7,8

 

8

 

PT GDTX

 

17,5

 

                                                                                                                          Nguyên Lý, ngày  01  tháng  4  năm 2020

 

                          HIỆU TRƯỞNG                                                                                                TỔ TRƯỞNG

 

                        Phạm Đức Toanh                                                                                           Phan Thị Bích Liên

 

Đào Minh Đông

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

Văn bản mới

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: