Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Mầm non Hòa Hậu)/HOAT ĐỘNG CHUYÊN MÔN/

HỘI NGHỊ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG CỤM V NĂM HỌC 2019-2020

Ngày : 26-10-2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường

 Tháng 10, năm  2019

 

 
   

          Thực hiện văn bản số 2139/KH-PGDĐT-GDMN  ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với cấp học mầm non;

Thực hiện Kế hoạch số 2259/KH-PGDĐT-GDMN  ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân về Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường của PGDĐT huyện Lý Nhân;            

Sau khi thống nhất với Hiệu trưởng các trường trong cụm 5 gồm: (trường MN xã Nhân Nghĩa; trường MN xã Tiến Thắng; trường MN xã Nguyên Lý; trường MN xã Hòa Hậu). Trường Mầm non xã Nhân Nghĩa xây dựng Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường tháng 10, năm 2019  như sau:

          1. Thời gian: 7h 30 Sáng ngày 26/10/2019 (thứ Bảy)

          2. Địa điểm: Trường Mầm non xã Nhân Nghĩa

          + Nhóm Mẫu giáo 5-6 tuổi thực hành phòng lớp B4; trao đổi phòng lớp B4;

          + Nhóm Mẫu giáo 4 - 5 tuổi thực hành Phòng lớp A5; trao đổi phòng lớp A5;

            + Nhóm Mẫu giáo 3 - 4 tuổi thực hành Phòng lớp B3; trao đổi phòng lớp B3;

          + Nhóm nhà trẻ thực hành phòng A2; trao đổi phòng lớp A2;

          + Nhóm nuôi dưỡng: Tại lớp mẫu giáo A4;

+ Tổ văn phòng:  Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng kế toán và nhóm hành chính: Phòng nhân viên nhà trường;

          - Họp cuối buổi chung cốt cán các trường (HT, PHT, Tổ trưởng, Tổ phó) tại văn  phòng nhà trường.

          3. Nội dung

3.1.Nhóm 1: Lãnh đạo các trường và giáo viên mẫu giáo

          a)  Dự 3 hoạt động học  giáo viên mẫu giáo (dự kiến từ 7h30 đến 9h30).

 -  Hoạt động thứ nhất : Lĩnh vực phát triển nhận thức

                    + Đề tài: Làm quen với toán: Đếm đến 6, nhận biết nhóm có 6 đối tượng, nhận biết số 6.

                    + Chủ đề: Gia đình

                    + Thời gian dạy: 33-37 phút

          + Đối tượng dạy: Trẻ 5- 6 tuổi

          + Giáo viên dạy: Cao Thị Thanh Phương

-  Hoạt động thứ hai: Lĩnh vực phát triển thể chất 

+ Đề tài: Lăn bòng bằng 2 tay theo đường zíc zắc - Trò chơi nhảy bao bố.

                   + Chủ đề: Gia đình

                             + Thời gian dạy: 28-32 phút

                   + Dạy độ tuổi: 4-5 tuổi

+ Giáo viên dạy: Cao Thị Chuyên

-  Hoạt động thứ ba: Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

          + Đề tài: Hát vận động theo phách “cả nhà thương nhau”

     Nghe hát “cho con”

                                 Trò chơi: ô cửa bí mật

                   + Chủ đề: Gia đình

                   + Thời gian dạy: 23-27

                   + Độ tuổi: 3-4 tuổi

                   + Giáo viên dạy:  Bùi Thị Mai

          b) Trao đổi về chuyên môn (dự kiến từ 9h30 đến 10h45)

          + Trao đổi rút kính nghiệm 3 hoạt động học;

          + Trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng  kế hoạch  giáo dục năm, KHGD theo chủ đề, KHGD ngày (theo hướng lấy trẻ làm trung tâm và quan tâm vệc xây dựng và tổ chức hoạt động ngoài trời).

          + Trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng thư viện xanh ngoài trời

          + Trao đổi về giao tiếp ứng xử với trẻ em, với đồng nghiệp, với cha mẹ trẻ và dạy trẻ cách phòng tránh, tự vệ, kỹ năng sống …

3.2. Nhóm 2: Lãnh đạo các trường và giáo viên nhà trẻ, nhân viên nuôi dưỡng

*Nhóm 2.1: Lãnh đạo các trường và giáo viên nhà trẻ

a) Dự 2 hoạt động chơi - tập có chủ định nhóm  giáo viên nhà trẻ (dự kiến từ 7h30 đến 8h30)

 -  Hoạt động thứ nhất: Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ.

+ Đề tài: Kể chuyện: “Thỏ con không vâng lời”

                   + Chủ đề: Bé và người thân trong gia đình

                             + Thời gian dạy: 18-22 phút

                   + Dạy độ tuổi: 24-36 tháng

          + Giáo viên dạy: Phạm Thị Tân

          -  Hoạt động thứ hai:  Lĩnh vực phát triển thể chất

          + Đề tài: Đi trong đường hẹp

                   + Chủ đề: Bé và người thân trong gia đình

                   + Thời gian dạy: 18-22 phút

                   +  Đối tượng dạy: Nhóm 24- 36 tháng tuổi

                   + Giáo viên dạy:  Bùi Thị Nghĩa

          b) Trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ dự kiến những nội dung

          + Trao đổi 2 hoạt động  chơi - tập có chủ định

          + Xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm vào hoạt động hàng ngày và hoạt động học. Trao đổi việc đánh giá trẻ hàng ngày, đánh giá cuối chủ đề là cơ sở đánh giá sự phát triển của trẻ.

          + Trao đổi  cách làm đồ dùng đồ chơi và trang trí nhóm lớp theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

           + Xử lý một số tình huống trong thực hiện nhiệm vụ (Các trường chuẩn bị một số tình huống trong quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ ứng với các văn bản quy định như: Điều lệ trường mầm non; quy định đạo đức nhà giáo…)

*Nhóm 2.2: Lãnh đạo các trường và nhân viên nuôi dưỡng

- Thời gian: Từ 7h30 đến 10h45

- Trao đổi nội dung như sau:

          + Trao đổi cách sử dụng phần mềm dinh dưỡng;

          + Trao đổi về cách làm một số sổ sách nuôi ăn;

          + Trao đổi về cách xây dựng thực đơn và lựa chọn thực phẩm, cách tính định mức dinh dưỡng;

         - Trao đổi việc chế biến một số món ăn (Cá, sào thập cẩm, một số món canh theo mùa…)

3.3. Nhóm 3: Lãnh đạo các trường và nhân viên hành chính, kế toán

Thời gian: Từ 7h30 đến 10h45

- Trao đổi nội dung như sau:

+ XD kế hoạch công khai theo Thông tư 36;

+ Cách ghi chép sổ tài sản, cách tính khấu hao tài sản; báo cáo kiểm kê tài sản cuối năm.

+ Tham mưu xây dựng kế hoạch tự kiểm tra công tác tài chính

+ Cách cập nhật công văn đi đến, ghi số văn bản đi.

+ Trao đổi về 1 số khoản chi trong năm học.

 4. Họp chung 3 nhóm: Từ 10h45 đến 11h30

        - Tổng hợp biên bản của 3 nhóm

        - Trao đổi những vấn đề còn chưa thống nhất (Giải đáp hoặc hỏi ý kiến cấp trên). Thông qua biên bản.

5. Tổ chức thực hiện

*Nhóm 1:

- Thành phần: Các đồng chí cán bộ quản lý và giáo viên Mẫu giáo các trường: Đ/c Đào Thúy Hạnh - HT trường MN xã Tiến Thắng; đ/c Trần Thị Thúy - PHT trường MN xã Hòa Hậu; đ/c Trần Thị Hường - PHT trường MN xã Nguyên Lý; đ/c Trần Thị Thùy Dung - PHT trường MN xã Nhân Nghĩa      

          - Người điều hành: Đ/c Đào Thúy Hạnh - HT trường MN xã Tiến Thắng

          - Thư ký:  đ/c Trần Thị Thúy - PHT trường MN xã Hòa Hậu. 

* Nhóm 2:

          - Nhóm 2.1:

- Thành phần: Các đồng chí cán bộ quản lý và giáo viên Nhà trẻ các trường: đ/c Nguyễn Thị Liễu - HT trường MN xã Nguyên  Lý; đ/c Trần Thị Kim Thái - PHT trường MN xã Tiến Thắng;    

- Người điều hành:  đ/c Nguyễn Thị Liễu - HT trường MN xã Nguyên Lý

          - Thư ký: đ/c Trần Thị Kim Thái - PHT trường MN xã Tiến Thắng.

          - Nhóm 2.2:

- Thành phần: Các đồng chí cán bộ quản lý và nhân viên nuôi các trường: Đ/c Trần Thị Nhâm - PHT trường MN xã Tiến Thắng; đ/c Trần Thị Hường - PHT trường MN xã Hòa Hậu; đ/c Nguyễn Thị Lan Oanh - PHT trường MN xã Nhân Nghĩa.

- Người điều hành: đ/c Trần Thị Nhâm - PHT trường MN xã Tiến Thắng

- Thư ký: đ/c Trần Thị Hường - PHT trường MN xã Hòa Hậu.

* Nhóm 3:

          - Thành phần: Các đồng chí cán bộ quản lý và nhân viên kế toán, văn phòng  các trường:  Đ/c Trần Lệ Thi - Hiệu trưởng trường mầm non xã Hòa Hậu; đ/c Vũ Thị Quyên - PHT trường MN xã Nguyên Lý.

- Người điều hành:  Đ/c Trần Lệ Thi - Hiệu trưởng trường mầm non xã Hòa Hậu

- Thư ký: đ/c Vũ Thị Quyên - PHT trường MN xã Nguyên Lý

* Họp tổng hợp ý kiến rút kinh nghiệm và giải đáp thắc mắc.

          - Thành phần: Hiệu trưởng,  Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó

          - Người điều hành: đ/c Vũ Thị Đắc - HT trường MN xã Nhân Nghĩa.

Trên đây là kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường tháng 10, năm 2019; trường Mầm non xã Nhân Nghĩa trân trọng báo cáo  với Phòng GD-ĐT và đề nghị các trường trong cụm phối hợp tổ chức đạt kết quả./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

 

mnhoahau

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: