Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Yên Bắc)/Công khai/

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường THCS, năm học 2019-2020

Ngày : 12-11-2019

PHÒNG GD & ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS YÊN BẮC

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường THCS, năm học 2019-2020

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

31 

 

 27

 1

 0

10

16

1

2

22

2

 

I

Giáo viên

 25

 

 

 22

 3

 

 

 10

 12

 1

 2

 22

 

Trong đó số giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

 3

 

 

 

 

 

 1

 1

 

2

Vật lý

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

3

Hóa học

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

4

Sinh học

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

5

Tin học

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

6

Ngữ văn

6

 

 

6

 

 

 

3

3

 

 

6

 

 

7

Lịch sử

3

 

 

3

 

 

 

1

2

 

 

3

 

 

8

Địa lý

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

9

Công nghệ

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

10

Ngoại ngữ

2

 

 

2

 

 

 

 

1

 

 

2

 

 

11

GDCD

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

12

Âm nhạc

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

13

Mỹ thuật

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

14

Thể dục

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

II

Cán bộ quản lý

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 2

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

3

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 1

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yên Bắc, ngày 11 tháng 11 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Phạm Tuấn Tú

 

thcsyenbac

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: