Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Mầm non Hòa Hậu)/LỊCH CÔNG TÁC TUẦN/

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1/2020 TUẦN 4

Ngày : 20-01-2020

LỊCH CÔNG TÁC

BAN LÃNH ĐẠO NĂM HỌC 2019 - 2020

Tuần  4 tháng 01 năm 2020

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

Ngày 20/1/2020

 

- Họp giao ban; Họp UBND xã

- Dạy 2 hoạt động; Tổng hợp TKPCGD

- Họp phân công BLĐ, ký duyệt giáo án các lớp.

- KT chuyên đề

 

- Thi

- Hường

- Thúy

 

 

 

Thứ 3

Ngày 21/1/2020

 

- Chuẩn bị các điều kiện sơ kết học kỳ I

- Dạy 2 HĐ. Xây dựng Kh XHH

- Tổng hợp PCGD-XMC

- KT chuyên đề

 

- LĐT

- Thi

- Hường

- Thúy

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày

22/1/2020

 

- Tổng hợp BC

- Tổng hợp PCGD về PGD

- Dạy 2 hoạt động

- KT chuyên đề

 

 

- Thi

 

- Hường

- Thúy

 

 

Thứ 5

Ngày

23/1/2020

 

Trực tết

 

Thi

 

Thứ 6 Ngày

24/1/2020

 

Trực tết

 

Hường

 

Thứ 7

Ngày

25/1/2020

Đến

29/1/2020

Trực tết

Thúy

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5 Ngày

30/1/2020

KT công tác đón trẻ sau tết

LĐT

 

Thứ 6 Ngày

31/1/2020

Tổng hợp BC sau tết

KT công tác đón trẻ sau tết. CT VSMT

LĐT

 

mnhoahau

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: