Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Mầm non Hòa Hậu)/LỊCH CÔNG TÁC TUẦN/

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1 /2020 TUẦN 3

Ngày : 13-01-2020

LỊCH CÔNG TÁC

BAN LÃNH ĐẠO NĂM HỌC 2019 - 2020

Tuần  3 tháng 01 năm 2020

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

Ngày 13/1/2020

 

- Họp giao ban;

- Tổng hợp hồ sơ Đại hội chi bộ

- Dạy 2 hoạt động; Tổng hợp TK PCG

C. Họp tổng kết công tác đảng-UBND xã

 

- LĐT

- Thi, Thúy

- Hường

- LĐT

 

 

 

Thứ 3

Ngày 14/1/2020

 

- Tổng hợp BC sơ kết; Dạy 2 HĐ

- KT khu nuôi x22. Tổng hợp TK

- KT MT các khu

- KT việc THNV

 

 

 

- Đ/c Thi

- Hường

- Thúy

- Ban KTNBTH

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày

15/1/2020

 

- Tổng hợp báo cáo tài chính

 

- Tổng hợp thống kê

- KT chuyên đề

- Dạy 2 hoạt động

 

 

- Đ/c Thi

 

- Hường

 

- Thúy

 

 

 

Thứ 5

Ngày

16/1/2020

 

- Tổng hợp hồ sơ tài chính.

- Dạy 2 HĐ. Tổng hợp TK

- KT việc thực hiện NVGV

 

 

- Đ/c Thi

- Hường

- Thúy

 

Thứ 6

Ngày

17/1/2020

 

- Họp UBND xã. Tổng hợp BC

- Tổng hợp thống kê PCGD

- Dạy 2 hoạt động; KT vệ sinh MT các khu

 

- Thi

- Hường

- Thúy

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày

18/1/2020

CN

19/1/2020

 

Họp chuyên môn

 CB, GV

 

 

 

 

 

 

 

 

mnhoahau

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: