Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Mầm non Nhân Khang)/Hoạt động phòng chống dịch bệnh covid- 19/

Hội nghị cán bộ viên chức và lao động năm học 2019-2020

Ngày : 21-10-2019

Ngày 12 tháng 10 năm 2019 tại văn phòng trường Mầm non xã Nhân Khang đã tiến hành hội nghị Cán bộ công chức và lao động năm học 2019-2020.

Thành phần dự hội nghị:

* Đại biểu xã.

Đống chí Nguyễn Văn Khuê phó bí thư Đáng bộ xã về dự

           Các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường về dự đầy đủ.  

Sau thủ tục của hội nghị, toàn thể CBCC và lao động được nghe và thảo luận các nội dung cụ thể như sau:

1.Hiệu trưởng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường; Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động và việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2018-2019. Kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020.

2. Chủ tịch CĐCS báo cáo kết quả hội nghị CB, công chức viên chức và lao động ở các tố; Báo cáo tập hợp ý kiến góp ý và những đề xuất kiến nghị của cán bộ, viên chức và lao động.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

4. Chính quyền báo cáo ngân sách, việc thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ tự có của đơn vị

5. Cán bộ, công chức, viên chức và lao động thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019-2020; bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong nhà trường.

6. Hiệu trưởng tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức và lao động; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức của trường.

7. Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến.

8. Thông qua nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong năm học mới; quy định về khen thưởng, kỷ luật, quản lý, sử dụng các loại quỹ.

9. Biểu quyết, ký giao ước thi đua giữa HT và Chủ tịch CĐCS.

10.Thông qua Nghị quyết hội nghị.

11. Phát động thi đua bế mạc hội nghị.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương và thảo luận sôi nổi hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động trường mầm non xã nhân Khang đã thành công tốt đẹp.

 

Thu Thúy

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

Văn bản mới

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: