Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Duy Minh)/ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP - TRONG DỊP NGHỈ PHÒNG CHỐNG CORONA /

MÔN ĐỊA 6

Ngày : 18-02-2020

NỘI DUNG ÔN TẬP VĂN Địa 6

 

1. Thứ 2 (17/2/2020)

- Học thuộc khái niệm về khoáng sản

- Kể tên được các loại khoáng sản và nêu công dụng của chúng

- Làm bài tập 1,2  trong vở bài tập trang 53

2. Thứ 5 (20/2/2010)

- Học khái niệm về mỏ nội sinh và mỏ ngoại sinh

- Làm bài tập 3  trong vở bài tập trang 54

3. Thứ 2 (24/2/2010)

- Làm bài tập 4,5 trong vở bài tập trang 54,55

4. Thứ 5 (27/2/2020)

- Thuộc khái niệm về đường đồng mức

- Làm Bài tập 1,2 trong vở bài tập trang 56,57

TRỊNH THỊ CHÂU

Tải tệp đính kèm

: tệp đính kèm

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: