Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Chính Lý)/THỜI KHÓA BIỂU/

Thời khóa biểu khối 8

Ngày : 20-10-2017

          THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8

NĂM HỌC 2017 - 2018

( Thực hiện 23/10/2017)

 

 

8A

8B

8C

Thứ hai

1

Sử (Hiền)

Sử (Phong)

Toán (PhươngB)

2

Văn (Phong)

TD (Thành)

Anh (Hà B)

3

Văn (Phong)

Toán (Long)

TD (Thành)

4

Toán (Long)

Anh (Hà B)

TCV (Phong)

5

 

 

 

Thứ ba

1

Văn (Phong)

TD (Thành)

Hóa (Thọ)

2

Sinh (HiềnB)

Văn (Phong)

CN (Lâm)

3

CN (Lâm)

Nhạc (Long)

TD (Thành)

4

Toán (Long)

GDCD (Thiện)

Sinh (HiềnB)

5

Anh (Hà B)

TCT (Long)

Sử (Hiền)

Thứ tư

1

Văn (Phong)

CN (Lâm)

Toán (PhươngB)

2

Sử (Hiền)

Hóa (Thọ)

Văn (Phong)

3

Hóa (HiềnB)

Anh (Hà B)

Hóa (Thọ)

4

TD (Thành)

Sử (Phong)

CN (Lâm)

5

TCV (Phong)

Sinh (HiềnB)

MT (Hương)

Thứ năm

1

Địa (Phương)

Anh (Hà B)

Nhạc (HôngB)

2

Lý (HàD)

Địa (Phương)

Sử (Hiền)

3

Anh (Hà B)

Toán (Long)

Lý (HàD)

4

TD (Thành)

Lý (HàD)

GDCD (Thiện)

5

MT (Long)

MT (HàD)

TCT (PhươngB)

Thứ sáu

1

Anh (Hà B)

Toán (Long)

Toán (PhươngB)

2

Toán (Long)

Văn (Phong)

Anh (Hà B)

3

Nhạc (Long)

Văn (Phong)

Sinh (HiềnB)

4

CN (Lâm)

Sinh (HiềnB)

Văn (Phong)

5

TCT (Long)

CN (Lâm)

Văn (Phong)

Thứ bảy

1

Sinh (HiềnB)

Văn (Phong)

Toán (PhươngB)

2

Hóa (HiềnB)

TCV (Phong)

Anh (Hà B)

3

Toán (Long)

Hóa (Thọ)

Địa (Phương)

4

GDCD (Thiện)

Toán (Long)

Văn (Phong)

5

SH - Long

SH - Phong

SH - PhươngB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thcschinhly

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: