Tin tức từ đơn vị khác

(Trường MN Liêm Tuyền)/Tin tức - Sự kiện/

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019

Ngày : 01-08-2018

PHÒNG GD&ĐT TP. PHỦ LÝ

TRƯỜNG MN LIÊM TUYỀN

 

 
 
 

Số: 30/KH-TS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Liêm Tuyền, ngày 22 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

NĂM HỌC: 2018 – 2019

 

                      Kính gửi:  Phòng GD&ĐT Thành phố Phủ Lý

 

   Thực hiện công văn số 297/KH-PGDĐT ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2018-2019, trường mầm non Liêm Tuyền xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 – 2019 như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

     - Trẻ mầm non được chăm sóc giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT quy định.

- Đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của các bậc phụ huynh học sinh cho con học trường mầm non.

     -  Công tác tuyển sinh được đảm bảo theo đúng công văn hướng dẫn của phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý.

     - Vận động trẻ ra lớp, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch phát triển năm học 2018 – 2019 đã được duyệt.

     - Tuyển sinh và phân cháu ở từng độ tuổi vào các nhóm lớp.

II. Tổ chức thực hiện:

   1. Thời gian tuyển sinh:  Đợt 1:  Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 24/8/2018.

   2. Địa điểm:                       Tại văn phòng  của nhà trường.

   3. Thành phần duyệt:      Hội đồng tuyển sinh của nhà trường thành lập theo quyết định số 464/QĐ-PGD&ĐT của phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý.

  4. Những công việc cụ thể:

         a) Họp Hội đồng tuyển sinh cấp trường: Triển khai công văn hướng dẫn về công tác tuyển sinh và giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển của phòng GD&ĐT thành phố cho nhà trường, phân công việc cho các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh của nhà trường

         b)Thông báo tuyển sinh: Hội đồng tuyển sinh thống nhất ra thông báo tuyển sinh gửi UBND xã và các thôn xóm, thông báo trên đài phát thanh của xã Liêm Tuyền, tới toàn thể nhân dân trên địa bàn xã để mọi người nắm được kế hoạch tuyển sinh của trường mầm non.

    c) Tuyển sinh: Làm thủ tục tuyển sinh đối với cháu mới chưa có hồ sơ, chuyển lớp đối với cháu đang học tại trường của năm học trước đã có hồ sơ.

III. Một số lưu ý khi tuyển sinh:

      - Kiểm tra đơn xin vào học

      - Kiểm tra đối chiếu giấy khai sinh, sổ hộ khẩu (hoặc các giấy tờ có liên quan xác nhận nơi cư trú tại địa bàn).

      - Đối chiếu với hồ sơ phổ cập của nhà trường do giáo viên đi điều tra.

      - Ban tuyển sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tuyển sinh để duyệt với phòng GD&ĐT theo đúng lịch.

IV. Các mốc thời gian chính:

       - Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 24/8/2018 bán và tiếp nhận hồ sơ (đối với cháu mới), làm thủ tục chuyển lớp(đối với cháu cũ), duyệt tuyển sinh tại trường.

        - Từ ngày 25/8/2018 đến ngày 27/8/2016 hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh, báo cáo kết quả tuyển sinh với phòng GD&ĐT thành phố.

 

                                                                   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGTUYỂN SINH

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                      Quách Thị Thu Hằng

mnliemtuyen

Tải tệp đính kèm

: tệp đính kèm

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: