Tin tức từ đơn vị khác

(Trường MN Duy Minh)/TIN HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG/

THÔNG BÁO CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MN DUY MINH

Ngày : 12-11-2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN DUY TIÊN

          TRƯỜNG MẦM NON XÃ DUY MINH

 

                                                                         THÔNG BÁO

                                           Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non

                                                                      Năm học 2019-2020

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được

-100% trẻ an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần

-100% trẻ đến trường được chăm sóc, cân đo, theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng

-100% trẻ an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần

-100% trẻ đến trường được chăm sóc, cân đo, theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

Thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN  của Bộ GD&ĐT

Thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN  của Bộ GD&ĐT

III

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

100% trẻ SDD, thừa cân, béo phì được can thiệp bằng những biện pháp phù hợp, tình trạng dinh dưỡng của trẻ cải thiện suy dinh dưỡng so với đầu năm học

100% trẻ SDD, thừa cân, béo phì được can thiệp bằng những biện pháp phù hợp, tình trạng dinh dưỡng của trẻ cải thiện suy dinh dưỡng so với đầu năm học

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

2/2= 100% nhóm lớp thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN và được tổ chức học 2 buổi/ngày

13/13= 100% nhóm lớp thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN và được tổ chức học 2 buổi/ngày

                                                                                          Duy Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2019

                                                                                                         Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                       (Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

                                                                                                        Nguyễn Thị Kim Dung

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN DUY TIÊN

          TRƯỜNG MẦM NON XÃ DUY MINH

 

                                                                               THÔNG BÁO

                                         Công khai chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non

                                                                     Năm học 2019-2020

 

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

416

 

 

48

94

128

146

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

416

 

 

48

94

128

146

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

416

 

 

48

94

128

146

III

Số trẻ em được kiểm tra định kì sức khỏe

416

 

 

48

94

128

146

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

416

 

 

48

94

128

146

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Số trẻ cân nặng bình thường

407

 

 

48

92

124

143

2

Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

9

 

 

0

2

4

3

3

Số trẻ có chiều cao bình thường

398

 

 

45

88

123

142

4

Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi

18

 

 

3

6

5

4

5

Số trẻ thừa cân béo phì

8

 

 

0

2

3

3

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

 

 

 

48

 

 

 

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

94

128

146

 

                                                                                                        Duy Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2019

                                                                                                                        Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                      (Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

                                                                                                                      Nguyễn Thị Kim Dung

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN DUY TIÊN

          TRƯỜNG MẦM NON XÃ DUY MINH

 

                                                                                        THÔNG BÁO

                                            Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non,

                                                                                    năm học 2019-2020 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

 

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

15

-

1

Phòng học kiên cố

15

-

2

Phòng học bán kiên cố

 

-

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

 

-

III

Số điểm trường

2

-

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

4223

10,15

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

 

 

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

840

2,01

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

 

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

180

0,43

4

Diện tích hiên chơi (m2)

2,1

 

5

Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)

 

 

6

Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng(m2)

70

 

7

Diện tích nhà bếp và kho (m2)

3515

8,45

VII

 Tổng số thiết bị , đồ dùng, đồ chơi  tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

   

1

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo qui định

15

1 bộ/nhóm lớp

2

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với qui định

 

 

VIII

Tổng số đồ chơi ngoài trời

20

10 bộ/ sân chơi

IX

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )

7

 

X

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác

( Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo qui định)

   

1

.....

 

 

 

 

 

Số lượng (m2)

XI

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

2

 

15

 

 0.43

2

Chưa đạt chuẩn

vệ sinh*

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG MN XÃ DUY MINH                                      

                                                                                  THÔNG BÁO

                                       Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

                                                      của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020

 

STT

 

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

 

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên,

cán bộ quản lý và  nhân viên

39

   

14

14

3

8

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

27

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Nhà trẻ

4

 

 

1

3

0

 

4

 

 

1

3

 

 

 

2  Mẫu giáo

23

 

 

13

11

3

 

20

3

 

12

11

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

   

2

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

   

1

     

 

1

 

 

1

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

   

2

     

 

2

 

 

2

 

 

III

Nhân viên

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

   

1

     

 

 

 

1

 

 

 

3

Thủ quỹ

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

             

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên khác

8

         

8

 

 

 

 

 

 

 

..

..

             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Duy Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2019

                                                                                                                     Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                    (Ký tên và đóng dấu)

 

 

                                                                                                                  Nguyễn Thị Kim Dung

 

Trường MN Duy Minh

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

Văn bản mới

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: