Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Tiểu học Nhân Khang)/TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG/

LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

Ngày : 12-02-2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ INĂM HỌC 2017-2018

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ

I. Duy trì và nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục Tiểu học

1.Qui mô phát triển:

Khối lớp

Đầu năm học

Cuối học kỳ I

Số học sinh chuyển đến

Số học sinh chuyển đi

Số học sinh bỏ học

Số học sinh khuyết tật

Ghi chú

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

(1)

(2)

(3)

(4)=2+5-6-7

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Khối 1

4

137

4

136

 

 

1 KT ốm nặng

 

Không hòa nhập được

Khối 2

4

115

4

114

 

1

 

 

 

Khối 3

5

149

5

148

 

1

 

 

 

Khối 4

4

133

4

132

 

 

1 KT ốm nặng

 

Không hòa nhập được

Khối 5

4

135

4

135

 

 

 

 

 

Cộng:

21

669

21

665

 

2

2

 

 

* Phân tích  rõ lý do giảm học sinh là có 2 học sinh chuyển đi và 2 học sinh khuyết tật ốm nặng không thể hòa nhập được.

2. Phổ cập:

* Học sinh

- Huy động số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1 (Số lượng 136, tỷ lệ 100%).

- Số trẻ em ở độ tuổi 11 HTCTTH là 133/138 đạt 96,38%; số trẻ em còn lại trong độ tuổi đang học ở các lớp tiểu học là 5/138 đạt 3,62%; .

- Số học sinh được học 2 buổi/ngày: 665/665.

- Số học sinh bỏ học: Không

* Đội ngũ giáo viên:

- Tổng số giáo viên là: 31 người (biên chế 31 người, hợp đồng 0 người), đạt tỉ lệ đạt 1,47 GV/lớp (kể cả giáo viên làm tổng phụ trách Đội).

- Loại hình đào tạo: Giáo viên cơ bản: 24 người; giáo viên Âm nhạc: 2 người; giáo viên Mỹ thuật: 1 người; giáo viên Thể dục: 2 người; giáo viên tin học: 0 người; giáo viên Tiếng Anh: 2 người.

- Trình độ đào tạo: 100% đạt chuẩn và trên chuẩn. Trong đó: Thạc sĩ 0 đạt tỷ lệ 0%; đại học: 16 đạt tỷ lệ 51,6%; cao đẳng:  15 đạt tỷ lệ 48,4%;  THSP: 0

* Cơ sở vật chất:

+ Số phòng học: 24; phòng chức năng 6; Phòng kiên cố: 24; Phòng cấp 4 là 6; phòng học mượn: 0 (tỷ lệ phòng học/lớp: 1).

+ Bàn ghế 2 chỗ ngồi:325 bộ; bàn ghế 4 chỗ ngồi 103 bộ

          + Thiết bị dạy học: 1 bộ/ lớp. Đủ các thiết bị văn phòng như máy tính, tăng âm, loa đài, máy chiếu kết nối, ti vi, các lớp học có đủ bảng chống loá...

+ Thiết bị dạy dạy tiếng Anh có 2 máy chiếu, 2 máy tính xách tay, 5 đài, 2 loa mi li, 1 bảng tương tác song đã cũ phải thường xuyên sửa chữa.

+ Đàn oóc gan: 1; đàn kỹ thuật số 1

+ Sân chơi: 6500 m2, bãi tập: 1000 m2

+ Cổng trường, cây xanh đảm bảo, có khu để xe cho giáo viên học sinh.

+ Thư viện đạt chuẩn năm học 2009.

II. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

1. Thực hiện các cuộc vận động:

a) Ưu điểm: 100%  cán bộ,  giáo viên, nhân viên đều thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động. Nhà trường chỉ đạo giáo viên có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh. Soạn dạy theo đúng kế hoạch quy định. Giáo viên thường xuyên trao đổi phương pháp mới, hình thức nội dung tổ chức các câu lạc bộ, các hoạt động trải nghiệm thông qua dự giờ, sinh hoạt chuyên môn tổ khối để tổ chức các hoạt động học cho học sinh đạt hiệu quả.

b) Tồn tại: Một số giáo viên cao tuổi và giáo viên mới ra trường việc đổi mới phương pháp còn chậm.

c) Đề xuất, kiến nghị: Không

2. Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

- Duy trì tốt 5 nội dung đã đạt.

- Cải tạo nâng cấp cảnh quan trường lớp, sửa chữa bổ sung thiết bị dạy và học, trang trí công cụ lớp học, biểu bảng sân trường, làm thêm 4 ghế đá, làm 2 lán xe cho học sinh, sửa chữa điện, sửa chữa bàn ghế, đóng mới tủ bàn ghế văn phòng, sửa chữa tủ thư viện góc lớp, thư viện xanh, dạy tiếng hát dân ca, võ cổ truyền, thể dục giữa giờ, bóng đá, cờ vua, các câu lạc bộ, các hoạt động trải nghiệm và nhiều trò chơi dân gian cho học sinh.

III. Thực hiện chương trình giáo dục

1. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

* Việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục: Đúng QĐ 16 của bộ giáo dục.

* Đánh giá kết quả kiểm tra định kỳ các môn học;

- Kết quả đánh giá thường xuyên, kiểm tra định kỳ học kỳ I. (có bảng thống kê kết quả đánh giá kèm theo)

- Đánh giá chung về chất lượng

+ Ưu điểm: Cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, một số lớp đạt chất lượng 100%.

+ Tồn tại: Chất lượng môn Toán một vài lớp còn thấp so với bình quân chung của khối.

+ Đề xuất kiến nghị: Không

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học.

* Ưu điểm: - Đánh giá theo VBHN số 03 giảm áp lực cho học sinh và giảm thủ tục hồ sơ cho giáo viên có nhiều thời gian quan tâm theo dõi học sinh.

- Tăng cường sửa lỗi và nhận xét giúp học sinh và phụ huynh kịp thời nắm bắt được tinh thần học tập và sự tiến bộ của mình để điều chỉnh kịp thời.

- Đánh giá mang tính động viên khích lệ sẽ giúp học sinh phát huy khả năng của mình.

* Tồn tại:

- Còn GV đôi khi chưa tích cực trong đánh giá nhận xét vào vở của học sinh.

* Đề xuất kiến nghị: Không

3. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ.

* Ưu điểm: - Phòng tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường; tạo điều kiện tốt để giáo viên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ.

- Nhà trường tạo điều kiện trang bị bổ sung thiết bị cho phòng tiếng Anh.

+ Kết quả: ( Có thống kê kèm theo) 

* Tồn tại: - Cán bộ quản lý trình độ tiếng anh hạn chế nên việc kiểm soát kiến thức của giáo viên tiếng Anh còn gặp khó khăn.

* Đề xuất kiến nghị: Không

4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

* Ưu điểm: Nhà trường đã quan tâm tới học sinh khuyết tật, con thương binh, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho học sinh dịp rằm tháng tám, khai giảng, tết. Thường xuyên giúp đỡ, động viên kèm cặp các em. Trong kỳ I nhà trường đã giúp đỡ tặng quà cho 25 em trị giá gần 3000000 đồng.

* Tồn tại: Còn học sinh không có giấy tờ khuyết tật nhưng có biểu hiện khuyết tật nặng, học tập, sinh hoạt không tự chủ ảnh hưởng rất lớn đến việc dạy và học, chất lượng của HS trong lớp.

 * Đề xuất kiến nghị: Phòng Giáo dục và Đào tạo nên có lớp học chuyên biệt theo cụm trường để thuận lợi cho HS khuyết tật học hòa nhập mà không ảnh hưởng đến HS bình thường.

5. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

* Ưu điểm: Các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa có nề nếp, triển khai các hoạt động múa hát tập thể, thể dục giữa giờ, các bài võ, các câu lạc bộ, các hoạt động trải nghiệm theo quy định.

* Tồn tại: Việc tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm ở địa phương còn hạn chế.

* Đề xuất kiến nghị: Tăng cường các hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

6. Chỉ đạo dạy và học 2 buổi/ngày.

* Ưu điểm: Nhà trường chỉ đạo giáo viên tăng cường nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng học sinh năng khiếu, giảm dần học sinh yếu.

- Việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu: Nhà trường có phong trào và nền móng ở các lớp học, dạy tốt chất lượng đại trà. Bồi dưỡng và đánh giá thực chất năng lực và trình độ tiếp thu kiến thức của học sinh ở tất cả các lớp.

- Phụ đạo học sinh học yếu: Đầu tư và quan tâm việc dạy học sinh yếu, có kế hoạch chỉ đạo và biện pháp thực hiện, làm tốt công tác tư tưởng, nhận thức trách nhiệm của giáo viên trong việc giảng dạy, kèm cặp giúp đỡ các em học sinh có lực học yếu.

* Tồn tại: Một số phòng học bộ môn còn thiếu nên khó khăn trong bồi dưỡng HS năng khiếu.

* Đề xuất kiến nghị: Không

7. Khuyến khích tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh.

* Ưu điểm: Nhà trường đã tổ chức các hoạt động giáo dục, giao lưu nhằm phát triển năng lực học sinh như Liên hoan tiếng hát dân ca học sinh cấp trường, Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, tìm hiểu lịch sử, tìm hiểu theo chủ đề của Đội, mỗi tháng kể 1-2 câu chuyện, Câu lạc bộ tiếng Anh, Tiếng Việt , Toán, cờ vua, bóng bàn, bóng đá, võ thuật, Âm nhạc,… Tổ chức các hoạt động trải nghiệm như lao động tự phục vụ, vệ sinh lớp học, chăm sóc cây, làm báo tường,… phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh tiểu học trên tinh thần tự nguyện tham gia của học sinh và giáo viên.

* Tồn tại: Hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường còn hạn chế.

* Đề xuất kiến nghị: Không

IV. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

2.1. Đổi mới phương pháp dạy học.

a) Mô hình trường học mới.

* Ưu điểm: Nhà trường đã triển khai tập huấn tới 100% cán bộ giáo viên về dạy học theo mô hình trường tiểu học mới. Thực hiện dạy đối với lớp 2, 3. 100 % các lớp đã trang trí lớp và tổ chức bầu hội đồng tự quản của lớp và hoạt động theo mô hình trường tiểu học mới. Bước đầu giáo viên đã triển khai cho học sinh hoạt động theo hình thức tự quản và tăng cường vận dụng dạy học theo hướng phát triển năng lực phẩm chất đối với lớp 4,5.

          + Nhà trường đầu tư tốt các phòng học, bàn ghế hai chỗ ngồi, bảng từ cho các lớp, công cụ hỗ trợ học tập và đồ dùng môn toán, đồ dùng dạy học cho giáo viên.

* Tồn tại:

- Học sinh lớp 2 quá nhỏ, đầu năm học phần lớn các em chưa chủ động tự học và điều hành nhóm được, giáo viên mất quá nhiều thời gian để hướng dẫn. Đặc biệt là HS yếu.

* Đề xuất kiến nghị: Nên thực hiện học mô hình trường học mới từ lớp 3,4, 5.

b) Phương pháp “ Bàn tay nặn bột”.

* Ưu điểm: Giáo viên đã nắm vững về phương pháp "Bàn tay nặn bột". Nhà trường tổ chức cho giáo viên đăng ký các bài dạy theo phương pháp Bàn tay nặn bột ngay từ đầu năm học. Định hướng nhiều hình thức dạy học như nghiên cứu tài liệu, thí nghiệm,… 100% giáo viên đã soạn dạy và biết vận dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" vào giảng dạy một số môn học, đặc biệt là môn khoa học, tự nhiên xã hội các khối lớp.

* Tồn tại:

- Trong các tiết dạy chủ yếu giáo viên vận dụng phương pháp thí nghiệm, việc vận dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu,... còn hạn chế.

* Đề xuất kiến nghị: Không

c) Dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới.

* Ưu điểm: - 100 giáo viên đã được dự giờ tiết dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới nên hiểu và nhiệt tình phối hợp với giáo viên Mĩ thuật nhắc nhở CMHS mua dụng cụ, đồ dùng học tập cho học sinh.

- Trường tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp tổ, trường, phòng tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường; tạo điều kiện tốt để giáo viên mĩ thuật học tập phương pháp, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ.

- CBQL thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ giáo viên trong quá trình thực hiện.

- Giáo viên được chủ động điều chỉnh nội dung chương trình dạy học phù hợp với đối tượng song vẫn đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng.

* Tồn tại: Việc tổ chức phối hợp sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực, tổ chức học tập theo nhóm đối với lớp 1 còn khó khăn.

- Học sinh còn khó khăn trong việc chuẩn bị đồ dùng học tập cá nhân.

* Đề xuất kiến nghị: Không

          d) Dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục.

* Ưu điểm:

- 100 giáo viên đã dạy năm thứ 2- 3 nên việc triển khai thực hiện đã có kinh nghiệm.

- Trường tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp tổ, trường, phòng tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường; tạo điều kiện tốt để giáo viên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ.

- CBQL thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ giáo viên trong quá trình thực hiện.

- Giáo viên không phải soạn bài, không ghi nhật ký dạy học nên có nhiều thời gian nghiên cứu thiết kế bài dạy trước khi lên lớp,

- Giáo viên được chủ động điều chỉnh nội dung chương trình dạy học phù hợp với đối tượng song vẫn đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng.

* Tồn tại: Việc tổ chức phối hợp sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực, tổ chức học tập theo nhóm đối với lớp 1 còn khó khăn.

* Đề xuất kiến nghị: Không

2.2. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống.

* Ưu điểm:

GV đã biết thực hiện dạy học gắn kết giữa lí thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Chú trọng giáo dục lối sống, kĩ năng sống, các kĩ năng tự bảo vệ, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học, khám sức khỏe định kì cho HS; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông lồng ghép với các tiết chào cờ, sinh hoạt lớp, HĐTT,…Thực hiện dạy học gắn với di sản văn hóa.

* Tồn tại: Do yêu cầu phải tích hợp nhiều nội dung ngoại khóa vào chương trình chính khóa, đặc biệt là học kì I không dạy buổi 2 nên rất khó khăn trong việc bố trí thời gian thực hiện các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa.

* Đề xuất kiến nghị: Nên tích hợp một số nội dung ngoại khóa trọng tâm để giảm bớt áp lực cho GV, HS.

V. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học

(Mỗi mục nêu rõ ưu điểm, tồn tại, đề xuất kiến nghị)

1. Việc tổ chức bồi dưỡng thường xuyên, sinh hoạt chuyên môn của các tổ: Tổ chức có hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên, các buổi sinh hoạt chuyên môn, cấp tổ, cấp trường.

+  Điểm mạnh: Cán bộ giáo viên đã thực hiện đúng kế hoạch, công tác bồi dưỡng thường xuyên, các buổi sinh hoạt chuyên môn, cấp tổ, cấp trường tập trung vào các nội dung đổi mới trọng tâm của năm học, nâng cao chất lượng giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng, sử dụng thành thạo các phần mềm theo quy định. Đặc biệt là phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực phẩm chất của học sinh.

+  Điểm yếu: Còn giáo viên viện tiếp cận các nội dung đổi mới chậm, trình độ tin học còn hạn chế.

2. Tổ chức thi GVG, hội thảo cấp trường; kết quả tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện so với chỉ tiêu.

  1. Công tác tổ chức: Thực hiện đúng TT 21, thực hiện nghiêm túc, có ban giám khảo riêng chấm toàn trường.

b)

+ Cấp trường: Dự thi : 25, trong đó đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường 25.

+ Cấp huyện: Dự thi : 3, trong đó đạt giáo viên dạy giỏi 3. Xếp thứ 8/24 trường, đạt chỉ tiêu.

+ Công tác hội thảo thảo thao giảng thực hiện nghiêm túc.

          VI. Đổi mới công tác quản lí giáo dục tiểu học

1. Việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Bộ, của Sở và Phòng GD&ĐT:

* Ưu điểm: Triển khai tốt các Chỉ thị, nhiệm vụ năm học của Bộ, Sở, Phòng tới 100% CB, GV NV trong Hội đồng Sư phạm đạt hiệu quả.

* Tồn tại: Không

* Đề xuất kiến nghị:  Không

2. Tình hình dạy thêm, học thêm, dạy học 2 buổi/ngày;

* Ưu điểm: Việc tổ chức dạy học và thu chi thực hiện đúng chế độ dân chủ, thu chi đúng quy định. Việc tổ chức dạy học và thu chi thực hiện đúng chế độ dân chủ, thu chi đúng quy định.

* Tồn tại: Không

* Đề xuất kiến nghị:  Không

3. Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường:

* Ưu điểm: Thực hiện qui định về báo cáo với cấp trên: Đúng lịch, trung thực trong công tác báo cáo.

* Tồn tại: Không

* Đề xuất kiến nghị:  Không

4. Thực hiện kỷ cương, nền nếp.

* Ưu điểm: Duy trì tốt kỷ cương, nền nếp các hoạt động của nhà trường, nêu cao vai trò gương mẫu của đảng viên, CBQL. Không có GV vi phạm đạo đức nhà giáo.

* Tồn tại: Không

* Đề xuất kiến nghị:  Không

          5. Thực hiện giảng dạy của cán bộ quản lý.

* Ưu điểm: Đúng quy định.

* Tồn tại: Không

* Đề xuất kiến nghị:  Không

6. Hoạt động  kiểm tra nội bộ trường học.

* Ưu điểm: Kiểm tra đúng kế hoạch. Cụ thể:

Tổng số CB, GV, NV đã kiểm tra: 19/36 = 52,8%

 Kiểm tra toàn diện: 6/6 = 100 %

Tỷ lệ giáo viên xếp loại Tốt: 5/6 = 83,3%, khá: 1/6= 16,7%,

Kiểm tra chuyên đề: 13/ 13 = 100%

Tỷ lệ giáo viên xếp loại Tốt: 10/13 = 76,9%, khá: 3/13 = 23,1%,

* Tồn tại: Không

* Đề xuất kiến nghị:  Không

7.Thực hiện qui định về báo cáo với cấp trên.

* Ưu điểm: Đúng lịch, trung thực trong công tác báo cáo.

* Tồn tại: Không

* Đề xuất kiến nghị:  Không

8. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí

* Ưu điểm: 100% CB, GV, NV biết thực hiện các phần mềm quy định theo nhiệm vụ phân công và được phân quyền. Một số CB, GV, NV sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý, phần mềm dạy và học và tin học văn phòng

* Tồn tại: Còn giáo viên việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy còn chậm

* Đề xuất kiến nghị:  Không

9. Xây dựng môi trường giáo dục thật sự lành mạnh, dân chủ, an toàn, thân thiện, chất lượng và bình đẳng, tạo ra một "thương hiệu riêng" của nhà trường để các em học sinh thấy hạnh phúc, tự hào về ngôi trường của mình và luôn cảm nhận được "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui" .

* Ưu điểm: Cán bộ quản lý thực hiện đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học. 100% các lớp đã đăng ký và thực hiện mô hình mới về môi trường lớp học xanh - sạch - đẹp tạo diện mạo mới về cảnh quan nhà trường.

* Tồn tại: Do mô hình về môi trường lớp học xanh - sạch - đẹp tạo diện mạo mới về cảnh quan nhà trường cần có nguồn kinh phí để thực hiện nên việc tạo cảnh quan cơ bản đảm bảo là xanh – sạch còn đẹp thì phần nào còn hạn chế.

* Đề xuất kiến nghị:  Không

10. Việc tổ chức và hoạt động của các câu lạc bộ trong trường học

* Ưu điểm: Nhà trường lập kế hoạch tổ chức và hoạt động các câu lạc bộ đã đăng ký đầu năm, các câu lạc bộ duy trì hoạt động thường xuyên cơ bản hiệu quả phù hợp trên tinh thần tự nguyện của HS, CMHS.

* Tồn tại: Thời gian hoạt động hạn chế do học 2 buổi / ngày.

* Đề xuất kiến nghị:  Không

VII. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, thiết bị dạy học

* Ưu điểm: Nhà trường đã tiết kiệm ngân sách tu sửa CSVC, thiết bị các phòng học, tạo cảnh quan trường lớp, tham mưu với địa phương xây dựng đơn nguyên 3 gồm 15 phòng học, đầu tư SGV, SGK đảm bảo đủ cho GV, HS. Sử dụng thường xuyên, có hiệu quả cơ sở vật chất, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, thiết bị dạy học.

* Tồn tại: Một số thiết bị dạy học đã hỏng, xuống cấp như bộ thiết bị dạy học các lớp, thiết bị phòng tiếng anh.

* Đề xuất kiến nghị:  Kính mong lãnh đạo cấp trên quan tâm bổ sung kinh phí để nhà trường sửa chữa nâng cấp các thiết bị tối thiểu.

VIII. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và thư viện trường học

          1. Xây dựng trường chuẩn quốc gia: Cải tạo cảnh quan trường lớp bổ sung biểu bảng, công cụ học tập các lớp, làm 2 lán xe cho học sinh, sửa chữa nâng cấp đường điện bàn ghế, tủ đã hỏng, làm ghế đá, xây bồn hoa, xây đựng thêm 15 phòng học, mua mới 1 máy tính xách tay, 1 máy chiếu, 1 bộ bàn ghế xa lông và tu sửa các thiết bị phòng Tiếng Anh, nâng cao chất lượng dạy và học, tổ chức thực hiện được các câu lạc bộ các hoạt động trải nghiệm.

2. Hoạt động thư viện

a) Ưu điểm

- Huy động giáo viên và HS quyên góp được trên 150 cuốn sách các loại cho thư viện nhà trường và thư viện xanh.

- Nhà trường mua bổ sung sách và sửa chữa tủ cho thư viện hơn 18 triệu đồng

- Thư viện các lớp hoạt động thường xuyên có hiệu quả.

b) Tồn tại: Phòng đọc của GV, HS còn tích hợp với phòng học.

c) Đề xuất, kiến nghị: Không

IX. Một số công việc khác

1.Thực hiện phong trào “giữ vở sạch, viết chữ đẹp”.

a) Công tác triển khai: Thực hiện kiểm tra vở của học sinh 2 lần trong học kì I, tổ chức thi chữ Việt đẹp cấp trường mỗi lớp 5 em , mỗi HS dự thi 2 bài, một bài theo quy định, một bài tự chọn.

b) Kết quả:

Học sinh dự thi: 105 em/21 lớp, trong đó   Tốt: 103               Khá: 2

2. Tổ chức hội khỏe Phù Đổng cấp trường.

a) Công tác triển khai: Tổ chức cho giáo viên thể dục bồi dưỡng học sinh năng khiếu các nội dung thi hội khỏe Phù Đổng trong các tiết thể dục của lớp, giao GVCN đôn đốc luyện tập. Tổ chức thi hội khỏe Phù Đổng cấp trường, khen thưởng học sinh có thành tích cao và chọn học sinh có năng khiếu dự thi hội khỏe Phù Đổng cấp huyện.

b) Kết quả:

Môn cờ vua nam có 42 em/21 lớp tham gia.

Môn cờ vua nữ có 42 em/21 lớp tham gia.

Môn bóng bàn 9 em nam và 9 em nữ học sinh lớp 4, 5 tham gia.

Môn bóng đá 12 em nam học sinh lớp 4, 5 tham gia. Có đội bóng tham gia thi cấp huyện.

 

2.Thi giải Toán và Tiếng Anh qua mạng. Nhà trường khuyến khích tự nguyện tham gia.

4. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học: Nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền về các nhiệm vụ trọng tâm của năm học, đặc biệt là các nội dung đổi mới giáo dục tạo được sự ủng hộ của địa phương, cha mẹ học sinh

 

          + Tăng cường hiệu quả dạy buổi 2 và bồi dưỡng chuyên môn cho GV để nâng cao chất lượng toàn diện.

+ Tiếp tục tham mưu với Đảng, Chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng đơn nguyên 3.

2. Kiến nghị với Bộ, Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo: Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm, đầu tư kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường như : Tường bao quanh, bàn ghế 2 chỗ ngồi cho HS, thiết bị môn Mĩ thuật, Âm nhạc cho đơn nguyên 3.

C. PHƯƠNG HƯỚNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

           Tiếp tục duy trì nền nếp dạy và học, nâng cao chất lượng học sinh năng khiếu, chất lượng các môn học đạt và vượt bình quân huyện.

           Tiếp tục chỉ đạo giáo viên các lớp tăng cường bồi dưỡng học sinh năng khiếu khối 4,5 để tham gia giao lưu thi trí tuệ tổi thơ lớp 4, ngày hội tiếng Anh cấp huyện, giải toán tuổi thơ bằng tiếng Anh lớp 5 các cấp .

           Tiếp tục chỉ đạo giáo viên thể dục tăng cường bồi dưỡng học sinh năng khiếu cờ vua, bóng bàn để tham gia thi Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, tỉnh.

           Tiếp tục chỉ đạo giáo viên luyện tập văn nghệ để tham gia giao lưu cấp huyện.

Tiếp tục chỉ đạo giáo viên tham gia thi GVCNG, TPT Đội giỏi cấp huyện.

Tiếp tục chỉ đạo cán bộ, giáo viên thực hiện tốt kỉ cương nề nếp và các nhiệm vụ có hiệu quả, nâng cao chất lượng dạy và học.

          Duy trì tốt các nề nếp dạy và học, hoạt động NGLL,…

Trên đây là báo cáo sơ kết việc thực hiện các nhiệm vụ trong học kỳ I, năm học 2017-2018; Trường Tiểu học Nhân Khang xin trân trọng báo cáo./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI LỄ

Cô Nguyễn Thị Bích Huệ-HT trao giải thưởng cho các tập thể Chi Đội và chùm sao

Trao giải thi Chữ Việt Đẹp cấp trường.

thnhankhang

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: