Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Yên Bắc)/Công khai/

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở Năm học 2019 – 2020

Ngày : 13-11-2019

   PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

   TRƯỜNG THCS YÊN BẮC

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở

Năm học 2019 – 2020

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Điều kiện tuyển sinh

Đủ

Đủ

Đủ

Đủ

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Mô hình trường học mới

Mô hình trường học mới

Mô hình trường học mới

Mô hình trường học mới

III

- Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình;

 

- Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

- Thường xuyên, có hiệu quả

- Tích cực, chủ động, chăm chỉ

- Thường xuyên, có hiệu quả

- Tích cực, chủ động, chăm chỉ

- Thường xuyên, có hiệu quả

- Tích cực, chủ động, chăm chỉ

- Thường xuyên, có hiệu quả

- Tích cực, chủ động, chăm chỉ

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Đầy đủ

Đầy đủ

Đầy đủ

Đầy đủ

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

- Năng lực: Tốt: trên 65%, Đạt: trên 34%, Cần cố gắng: dưới 1%.

- Phẩm chất: Tốt: từ 90%; trở lên, còn lại là Đạt.

- Học tập: Hoàn thành tốt: trên 37%, Hoàn thành: trên 62%, có nội dung chưa hoàn thành: dưới 1%.

- Sức khỏe: 100% bình thường

- Năng lực: Tốt: trên 65%, Đạt: trên 34%, Cần cố gắng: dưới 1%.

- Phẩm chất: Tốt: từ 90%; trở lên, còn lại là Đạt.

- Học tập: Hoàn thành tốt: trên 37%, Hoàn thành: trên 62%, có nội dung chưa hoàn thành: dưới 1%.

- Sức khỏe: 100% bình thường

- Năng lực: Tốt: trên 65%, Đạt: trên 34%, Cần cố gắng: dưới 1%.

- Phẩm chất: Tốt: từ 90%; trở lên, còn lại là Đạt.

- Học tập: Hoàn thành tốt: trên 37%, Hoàn thành: trên 62%, có nội dung chưa hoàn thành: dưới 1%.

- Sức khỏe: 100% bình thường

- Năng lực: Tốt: trên 65%, Đạt: trên 34%, Cần cố gắng: dưới 1%.

- Phẩm chất: Tốt: từ 90%; trở lên, còn lại là Đạt.

- Học tập: Hoàn thành tốt: trên 37%, Hoàn thành: trên 62%, có nội dung chưa hoàn thành: dưới 1%.

- Sức khỏe: 100% bình thường

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

 

 

 

Yên Bắc, ngày 20 tháng 8 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị
(Đã ký)

Phạm Tuấn Tú

 

 

thcsyenbac

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: