Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Yên Bắc)/Công khai/

Công khai thông tin chất lượng giáo dục THCS thực tế, năm học: 2018-2019

Ngày : 12-11-2019

PHÒNG GD & ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS YÊN BẮC

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục THCS thực tế, năm học: 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

 

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

 

I

Số học sinh chia theo hạnh kiểm

422

82

110

125

105

 

1

Tốt

(tỷ lệ so với tng số)

416

82

109

125

100

 

2

Khá

(t lệ so với tổng số)

6

 

1

 

5

 

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

II

Số học sinh chia theo học lực

 

 

 

 

 

 

1

Giỏi

(t lệ so với tổng số)

38

8

11

7

12

 

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

250

49

85

80

36

 

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

134

25

14

38

57

 

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

5

Kém

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

 

 

 

 

 

 

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

421

82

110

124

105

 

a

Học sinh giỏi

(tỷ lệ so với tng s)

38

8

11

7

12

 

b

Học sinh tiên tiến

(tỷ lệ so với tng s)

123

24

38

31

30

 

2

Thi lại

(tỷ lệ so với tổng số)

73

26

13

34

0

 

3

Lưu ban

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

1

 

 

4

Chuyển trường đến/đi

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

5

Bị đuổi học

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

6

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học )

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi

 

 

 

 

 

 

1

Cấp huyện

15

3

5

7

 

 

2

Cấp tỉnh/thành phố

 

 

1

 

 

 

3

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

 

 

 

 

 

 

V

Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

VI

Số học sinh được công nhận tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

12

 

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

36

 

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

57

 

VII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng

(tỷ lệ so với tng s)

 

 

 

 

 

 

VIII

Số học sinh nam/số học sinh nữ

 

 

 

 

 

 

IX

Số học sinh dân tộc thiểu số

 0

 0

 

 

 

 

Yên Bắc, ngày 11 tháng 11 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Phạm Tuấn Tú

 

thcsyenbac

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: