Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Liêm Sơn )/TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI/

Sinh hoạt chuyên môn 'Dạy học theo định hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo … của học sinh, phân tích hoạt động học của học sinh''

Ngày : 13-11-2017

          Ngày 13 tháng 11 năm 2017 Tổ KHXH Trường THCS Liêm Sơn tổ chức Sinh hoạt chuyên môn "Dạy học theo định hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo … của học sinh, phân tích hoạt động học của học sinh"

THAM LUẬN HỘI THẢO MÔN NGỮ VĂN 7

NĂM HỌC 2017 - 2018

Đơn vị: Trường THCS Liêm Sơn

 

“ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ

HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT  MÔN NGỮ VĂN 7”                         

 

 I. PHẦN MỞ ĐẦU
          1. Đặt vấn đề .

          Đổi mới phương pháp dạy học là đưa phương pháp dạy học mới vào giảng dạy trên cơ sở vận dụng sáng tạo và kết hợp có hiệu quả các phương pháp dạy học trong nhà trường nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh  từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy. Để  đạt được mục tiêu đó, trong quá trình dạy học người giáo viên phải biết vận dụng nhiều phương pháp và kĩ thuật dạy học  đặc biệt là phương pháp tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh. Việc vận dụng phương pháp này giúp học sinh:
          - Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập
          - Bồi dưỡng phương pháp tự học, tự rèn.
          - Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Nguyễn Thị Hải Yến

Tải tệp đính kèm

: tệp đính kèm

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: