Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Tiên Hiệp)/BA CÔNG KHAI/

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2019-2020

Ngày : 10-10-2019

Biểu mẫu 12

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

  Trường THCS Tiên Hiệp

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 - 2020

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

17 

 

 

 

 

 10

 4

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

 13

 

 

 4

 

 

10 

 

 

 

 

 

1

Toán

 

 

 1

 

 

 

 

 1

 

 

1

 

 

2

 2

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

2

 

 

3

Hóa

 1

 

 

 

 1

 

 

 

 

1

 

 

 

4

Sinh

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

5

Công nghệ

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

6

Thể dục

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

7

Văn

1

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

1

 

 

8

Sử

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

9

Địa

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

10

GDCD

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

11

Âm nhạc

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

12

Tiếng Anh

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

II

Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 2

 

2

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 1

 

 

 

 

 

 

 1

 

1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 1

 

1

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

Nhân viên kế toán

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiên Hiệp, ngày 1 tháng 9 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

    

 

                                                                   Trần Văn Lập

 

tienhiep

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

Văn bản mới

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: