Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Mầm non Vĩnh Trụ)/Tin tức nhà trường /

BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIÁO DỤC MẦM NON GIỮA NĂM HỌC 2016 - 2017

Ngày : 03-01-2017

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN VĨNH TRỤ                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  03/BC-MN

                                                                                                                           Vĩnh Trụ, ngày 03 tháng 01 năm 2017

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

GIỮA NĂM HỌC 2016 - 2017

 

Thực hiện công văn số 753/PGDĐT-MN ngày 17/10/2016 của Phòng GD&ĐT về báo cáo tình hình giáo dục mầm non đầu năm, giữa năm, cuối năm năm học 2016 - 2017 .

Trường mầm non thị trấn Vĩnh Trụ báo cáo tình hình giáo dục mầm non giữa năm học  2016 - 2017 như sau:

 

PHẦN I:  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

          I. Kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

Năm học 2016-2017 tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non thị trấn Vĩnh Trụ nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính tri về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “ Mỗi thày giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” hoàn thành tốt các nộị dung phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”

Đánh giá xếp loại cán bộ giáo viên nhân viên trong việc thực hiện cuộc vận động: 100% cán bộ giáo viên nhân viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, không có cán bộ, giáo viên, nhân viên nào vi phạm đạo đức nhà giáo.

II. Quy mô phát triển GDMN và phổ cập giáo dục mầm non trẻ em năm tuổi (PCGDMNTENT)

          Củng cố và duy trì 13  nhóm, lớp

          + Nhà trẻ 3 nhóm huy động 105/261 cháu ra lớp đạt tỷ lệ  đạt 40,22% (Ngoài ra còn có thêm 5 trẻ trái tuyến)

          + Mẫu giáo có 10 lớp, huy động 420 cháu ra lớp đạt 100%, trong đó có 7 trẻ đi học trái tuyến tại xã khác, giữa năm có 3 trẻ chuyển đi và 4 trẻ chuyển đến( ngoài ra còn có thêm 37 trẻ nơi khác đến học trái tuyến)

          + Riêng trẻ 5 tuổi ra lớp 119/119 cháu đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 2 trẻ đi học trái tuyến tại xã Đồng Lý ( Ngoài ra còn có thêm 12 trẻ nơi khác trái tuyến đến học tại trường), giữa năm học có 1 trẻ chuyển đi và 2 trẻ chuyển đến.

III.  Chất lượng chăm sóc,  giáo dục trẻ

          1. Công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe

- 100% các nhóm lớp đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh, công tác y tế trường học;

- 100% các cháu đến trường đều được tổ chức khám sức khỏe định kỳ lần 1, theo dõi sự phát triển của trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm so với cùng kỳ năm trước 0,2%;

+ Nhà trường đã phối kết hợp với trạm y tế xã  tổ chức  khám sức khỏe cho các cháu lần 1 vào 20/9/2016.

+ Tổng số trẻ được theo dõi sự phát triển của trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng: 525 cháu, số trẻ SDD thể nhẹ cân: 26/525 cháu chiếm 4,95%, số trẻ SDD thể thấp còi: 36/525 cháu chiếm 6,85%

- Các biện pháp đã triển khai để làm tốt công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ:

  - Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn hoạt động chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng cho trẻ. Chú trọng biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ khi đến trường.

- Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Quản lý chặt chẽ việc tổ chức nuôi ăn cho trẻ tại trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng bữa ăn.

- Làm tốt công tác tuyên truyền với các bậc cha mẹ để nâng mức ăn cho trẻ đảm bảo 12.000đ/ngày/trẻ không kể chất đốt.

- Phối hợp với ngành y tế thực hiện tốt việc tổ chức cân đo, theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ, khám sức khỏe định kỳ, quản lý sức khỏe, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh cho trẻ trong nhà trường. Thực hiện tốt chiến dịch tiêm chủng vắc xin sởi - Rubella cho trẻ em;

2. Công tác giáo dục

- 100% các nhóm, lớp thực hiện chương trình GDMN và tổ chức học 2 buổi/ ngày.

- 100% trẻ đến trường có đủ sách, vở và đồ dùng học tập.

          - Đảm bảo 100% các lớp mẫu giáo 5 tuổi sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em để hỗ trợ thực hiện chương trình GDMN đảm bảo chất lượng.

          -  Các nhóm lớp làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tăng cường đầu tư bổ sung, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, tài liệu, học liệu cần thiết cho các nhóm, lớp trong trường để thực hiện chuyên đề phát triển vận động cho trẻ mầm non.

            - 100% giáo viên thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nội dung giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiên tai vào chương trình GDMN.

- 100% lớp mẫu giáo 5 tuổi bảo quản tốt, sử dụng có hiệu quả đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu đã được trang bị.

- Công tác cho trẻ làm quen với ngoại ngữ: tình hình thực hiện, kiến nghị đề xuất:

+ Nhà trường chưa triển khai việc cho trẻ làm quen với ngoại ngữ, vì chưa có giáo viên ngoại ngữ.

- Nâng cao chất lượng chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động của trẻ trong các cơ sở GDMN”, chỉ đạo thực hiện chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” trong 100% nhóm, lớp.

+ Công tác quản lý chỉ đạo thực hiện chuyên đề tại nhà trường hiện nay;

+ Nhà trường đã tích cực tham mưu, tuyên truyền vận động các tầng lớp xã hội quan tâm đầu tư kinh phí để mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc thực hiện chuyên đề.

+ Nhà trường đã xây dựng điểm mô hình thực hiện chuyên đề tại lớp mẫu giáo 5 tuổi cô Thu;

+ Nhà trường đã làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về việc thực hiện chuyên đề  giáo dục lấy trẻ làm trung tâm;

- Kết quả đạt được: Trong quá trình thực hiện chuyên đề đã tạo cơ hội cho trẻ phát triển hài hòa về thể chất, hình thành cho trẻ những thói quen mạnh dạn, tự tin, kiên trì, khéo léo

- Những khó khăn, hạn chế:

Kinh phí còn hạn hẹp nên việc đầu tư trang thiết bị mua sắm còn hạn chế.

3. Kết quả triển khai một số nội dung:

          - 100% giáo viên thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nội dung giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiên tai vào chương trình GDMN.

IV.  Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GVMN đảm bảo về số lượng, nâng cao về chất lượng đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình GDMN và Phổ cập GDMNTENT.

- Thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp GVMN (Quyết định số 02//2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ GDĐT), đánh giá đội ngũ phó hiệu trưởng trường mầm non (công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Bộ GDĐT).

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, tăng cường tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý nâng cao trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

- Đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đầy đủ và kịp thời, đúng quy định.

- Chú trọng bồi dưỡng thường xuyên nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên về nội dung, quan điểm đổi mới căn bản toàn diện GDĐT, đổi mới công tác quản lý, tổ chức thực hiện chương trình GDMN. Chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến của các trường chất lượng cao, nâng cao năng lực tổ chức hoạt động giáo dục theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm và tăng cường trải nghiệm của trẻ. Nhân rộng những sáng kiến kinh nghiệm hay và kết quả tốt của Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp.

- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo Thông tư số 49/2011/TT-BDGĐT ngày 26/11/2011 về Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non. Kết quả:

+ Hội giảng cấp trường có: 24/30 giáo viên đủ tiêu chuẩn dự thi. Kết quả có 18/24 giáo viên đạt loại giỏi = 75%; có 6/24 giáo viên đạt loại khá chiếm 25%.

+ Hội giảng cấp huyện có 2/2 giáo viên tham dự đạt loại giỏi. Trường đạt giải khuyến khích hội thi giáo viên giỏi cấp huyện.

Tổng kinh phí chi cho hội giảng là 4.520.000đồng

- Tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt tập huấn phát triển các Mô đun ưu tiên.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng số lượng GV, CBQL biết ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý. Nâng cao vai trò của cán bộ quản lý các cơ sở GDMN trong việc tổ chức thực hiện chương trình GDMN. Tiếp tục phát huy hiệu quả trang thiết bị được cấp, nhân rộng việc sử dụng hợp lý các phần mềm hỗ trợ quản lý, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ

V. Cơ sở vật chất, thiết bị và kinh phí cho GDMN

- Tổ chức rà soát, tính toán nhu cầu bổ sung thêm cơ sở vật chất trong các phòng học, phòng chức năng đang xây dựng tại khu B để thực hiện PCGDMNTN .

- Tổ chức mua sắm, bảo quản và sử dụng hiệu quả các thiết bị, đồ dùng và đồ chơi cho GDMN theo quy định của Bộ GDĐT. Ngoài các thiết bị, đồ dùng và đồ chơi được mua sắm, trang bị, chỉ đạo các nhóm lớp phát động phong trào tự làm thiết bị, đồ dùng, đồ chơi bằng các nguyên vật liệu sẵn có của địa phương.

VI. Thực hiện công bằng trong giáo dục mầm non

  • Năm học 2016-2017 nhà trường không có trẻ khuyết tật hòa nhập
  • Số trẻ em được miến, giảm học phí và hỗ trợ kinh phí học tập trong học kỳ 1 là 13 trẻ. Trong đó trẻ 5 tuổi được hưởng chính sách miến giảm học phí là 6 trẻ.

VII. Công tác tuyên truyền; xã hội hóa giáo dục; phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về giáo dục mầm non

- Chỉ đạo 100% các nhóm lớp có góc truyên truyền bằng nhiều nội dung phong phú.

- Tăng cường công tác phổ biến và hướng dẫn các nhóm lớp thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN.

- Bằng nhiều hình thức phù hợp thiết thực và hiệu quả đẩy mạnh công tác tuyên truyền về GDMN, phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng, huy động các nguồn lực đầu tư cho GDMN của địa phương.

VIII. Công tác quản lý

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý giáo dục các cấp; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và thực hiện tốt 3 công khai trong nhà trường . Tăng cường kiểm tra việc thực hiện của giáo viên, kiểm tra chuyên đề, công tác PCGDMNTENT, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai hệ thống thông tin điện tử trong quản lý. Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục. đảm bảo báo cáo, thống kê, thông tin chính xác kịp thời theo đúng quy định.

PHẦN II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

I. Tóm tắt kết quả nổi bật so với cùng kỳ năm học trước:

- Năm học 2016-2017 trường mầm non thị trấn Vĩnh Trụ thực hiện các nhiệm vụ có nhiều thuận lợi hơn năm học 2015-2016. Cơ sở vật chất của nhà trường đã đảm bảo yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ, đội ngũ giáo viên được trang bị bổ sung thêm và trình độ đào tạo chuyên môn trên chuẩn cao.

II. Những khó khăn, hạn chế

- Sĩ số học sinh/nhóm, lớp còn đông nên ảnh hưởng đến việc chăm sóc trẻ.

- Số giáo viên, nhân viên nghỉ thai sản và nghỉ hưu trí trong năm học nhiều, số giáo viên mới vào nghề công tác đông nên kinh nghiệm giảng dạy, chăm sóc vẫn còn nhiều hạn chế.

* Những giải pháp sẽ thực hiện trong năm học tiếp theo:

+ Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ

+ Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

+ Tăng cường công tác tham mưu với các cấp Ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể tại địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các lớp học tại khu B để dãn học sinh cho mật độ trẻ trong các nhóm lớp đỡ đông..

+ Quan tâm giáo dục tư tưởng chính trị đạo đức nhà giáo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên

III. Kiến nghị, đề xuất

Kính mong các cơ quan có thẩm quyền quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ đầu tư kinh phí để bổ sung thêm các trang thiết bị nội thất của các lớp học  mới xây dựng tại khu B.

    Nơi nhận:                                                                                                                                                                                            HIỆUTRƯỞNG                                                                   

- Tổ MN Phòng GD&ĐT( để báo cáo ). 

- Lưu VT.

                                                                                        

 

                                                                                       Nguyễn Thị Hồng Vân

 

                                                                       

 

mnvinhtru

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: