Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Tiểu học Tiên Hải)/Ba công khai/

Kết quả tuyển sinh năm học 2019-2020

Ngày : 17-09-2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

HĐTS TRƯỜNG TH TIÊN HẢI

                                     

Số: 79/BB-HĐTSTHTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Phủ Lý, ngày 31 tháng 7 năm 2019   

BIÊN BẢN

Họp hội đồng tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019 - 2020

       

        I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

        1. Thời gian:  Vào hồi 15h30 phút ngày 31/7/2019

        2. Địa điểm: Tại trường TH Tiên Hải

        II. THÀNH PHẦN

        Hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020 của trường trường TH Tiên Hải gồm:

1. Ông: Trần Thanh Xuân   -  Phó hiệu trưởng    - Chủ tịch Hội đồng

          2. Bà: Trương Thị Hồng Lý  - Tổ trưởng tổ 4,5   - Phó chủ tịch HĐ

          3. Bà: Hoàng Thị Thanh Hường        - Giáo viên  - Thư ký

          4. Bà: Vũ Thị Thuận                         - Giáo viên  -  Ủy viên

          5. Bà: Vũ Thị Thu Hương                 - Giáo viên  - Ủy viên

        III. NỘI DUNG

        1. Hội đồng tuyển sinh trường TH Tiên Hải đã tiến hành tuyển sinh trẻ sinh năm 2013 trên địa bàn xã Tiên Hải từ ngày 03/7/2019 đến ngày 31 tháng 7 năm 2019, với kết quả cụ thể như sau:

        - Tổng số trẻ điều tra trên địa bàn được Phòng GD&ĐT duyệt: 60 học sinh

-  Số học sinh trong tuyến đã tuyển: 57

-  Số học sinh đi nhập học nơi khác: 03

            + Đi trong thành phố: không

            + Đi ngoài thành phố: 03

- Số học sinh chưa ra lớp: 0  

-  Số học sinh phát sinh trên địa bàn sau điều tra: 04

- Số học sinh xin học trái tuyến tại trường: 03

(Có các danh sách đính kèm)

        Tổng số học sinh đã tuyển: 64 học sinh

        2. Hội đồng tuyển sinh nhà trường đã tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ và  các minh chứng xác định học sinh hiện cư trú, sinh sống trên địa bàn và đơn trình bày nguyện vọng học tại trường đối với những học sinh trái tuyến:

          - Số lượng hồ sơ đã thu: 64

          - Số lượng hồ sơ đã rà soát: 64

        Đảm bảo 100% hồ sơ được thu đầy đủ theo đúng quy định, đúng danh sách đã được Phòng GD&ĐT thành phố ký duyệt.

        Hội đồng tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020 trường TH Tiên Hải đã nhất trí tuyển số học sinh là: 64 học sinh.

Biên bản đã được thông qua và được 100% các thành viên nhất trí.

                                                       Phủ Lý, ngày  31 tháng 7 năm 2019

                   THƯ KÝ

 

 

 

 

      Hoàng Thị Thanh Hường 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                            Trần Thanh Xuân

 

 

CÁC THÀNH VIÊN

 

 

     

 

thtienhai

Tải tệp đính kèm

: tệp đính kèm

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: