Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Mầm non Phú Phúc)/TIN TỨC - SỰ KIỆN/

Bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục

Ngày : 08-08-2019

Thực hiện Kế hoạch số 1406-KH/PGDĐT, ngày 26/7/2019 của Phòng giáo dục và đào tạo Lý Nhân. Ngày 08/8 Hội nghị trực tuyến Bồi dưỡn chính trị hè 2019 cho 213 học viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên của các đơn vị trường học Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Lý Nhân cụm xã Tiến Thắng.

 

          Nội dung học tập bồi dưỡng gồm các chuyên đề: Học tập, quán triệt nội dung cốt lõi Nghị quyết số: Triển khai Nghị Quyết 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Triển khai kết luận 51về tiếp tục thự hiện NQ Hội nghị TW8 khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Thông báo một số kế quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội  của tỉnh, của huyện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc và tác động tới Việt Nam.

          Thông qua việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho đội ngũ CB, GV, NV các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thành huyện, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020./.

mnphuphuc

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: