Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Tiểu học Văn Lý)/Hoạt động chuyên môn/

Bảng phân công chuyên môn năm học 2019 - 2020

Ngày : 06-09-2019

 

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN LÝ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Năm vào ngành

Trình độ chuyên môn

Hợp đồng LĐ

Nhiệm vụ được giao

Nhiệm vụ khác

Ghi chú

1

Đào Thị Phương Thuỷ

23/7/1974

1993

ĐHSP

 

HT, PTC, chuyên môn 1,2,3

Bí thư chi bộ

 

2

Phạm Thị Thuý Mai

12/11/1973

1993

ĐHSP

 

PHT, PC, HĐNG, CM 4,5

PBT chi bộ, CTCĐ

 

3

Phạm Thị Thanh

20/4/1969

1990

CĐSP

 

Giáo viên lớp 1

 

 

4

Đỗ Thị Lưu

19/12/1974

1996

CĐSP

 

Giáo viên lớp 1

Tổ phó chuyên môn

 

5

Phạm Thị Lệ

21/1/1966

1991

CĐSP

 

Giáo viên lớp 1

 

 

6

Đặng Thị Hiến

11/1/1990

2018

CĐSP

HĐNH

Giáo viên lớp 2

 

 

7

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

26/10/1978

2001

CĐSP

 

Giáo viên lớp 2

 

 

8

Nguyễn Thị Hằng

5/7/1970

1992

CĐSP

 

Giáo viên lớp 2

Tổ trưởng chuyên môn

 

9

Đào Thị Lý Huyền

14/6/1988

2009

ĐHSP

 

Giáo viên lớp 2

 

 

10

Hà Thị Kim Dung

10/3/1990

2014

ĐHSP

HĐNH

Giáo viên lớp 3

 

 

11

Trần Thị Bích Thuỳ

9/4/1979

2002

ĐHSP

 

Giáo viên lớp 3

 

 

12

Đỗ Thị Thu Hà

19/3/1970

1992

CĐSP

 

Giáo viên lớp 3

 

 

13

Tạ Thị Khánh Vân

3/4/1975

1997

CĐSP

 

Giáo viên lớp 4

 

 

14

Mai Thị Kim Thoa

15/9/1966

1987

CĐSP

 

Giáo viên lớp 4

Tổ phó chuyên môn

 

15

Nguyễn Thị Phương

15/4/1992

2014

CĐSP

 

Giáo viên lớp 4

 

 

16

Đào Thị Hoài

3/7/1973

1996

ĐHSP

 

Giáo viên lớp 5

Tổ trưởng chuyên môn

 

17

Trần Thị Minh Thu

5/11/1988

2011

ĐHSP

 

Giáo viên lớp 5

 

 

18

Mai Thị Thoa

25/2/1971

1988

CĐSP

 

Giáo viên lớp 5

 

 

19

Nguyễn Thị Bích Liên

9/10/1970

1998

ĐHSP

 

Giáo viên TA

 

 

20

Nguyễn Thị Thắm

5/10/1989

2014

CĐSP

 

Giáo viên TA

 

 

21

Nguyễn Thị Liên

4/2/1988

2008

ĐHSP

 

Giáo viên Mĩ thuật

 

 

22

Nguyễn Thị Mến

10/9/1993

2017

CĐSP

 

Giáo viên Tin

 

 

23

Tạ Văn Lợi

25/3/1986

2011

CĐSP

 

Giáo viên Hát Nhạc

 

 

24

Đinh Thị Huế

12/12/1990

2017

ĐHSP

 

Giáo viên Thể dục

 

 

25

Thiều Thanh Phong

21/9/1991

2013

ĐHSP

 

Giáo viên Thể dục

 

 

26

Phạm Thị Yến Dung

2/8/1986

2006

ĐHKT

HĐ68

Kế toán - VP

 

 

27

Phạm Thị Hiền

10/6/1986

2007

ĐHKT

HĐ68

Thủ quỹ - VP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

Văn Lý, ngày 07 tháng 9 năm 2019

 

NGƯỜI LẬP

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Hiền

 

 

 

 

Đào Thị Phương Thuỷ

 

TH Văn Lý

Tải tệp đính kèm

: tệp đính kèm

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: