Tin tức từ đơn vị khác

(Trường MN Thanh Nghị)/Tin tức - Sự kiện/

Thông báo về việc hoãn thi tuyển sinh

Ngày : 04-02-2019

 

SỞ GD&ĐT TỈNH HÀ NAM

TRUNG TÂM GDTX-HN HÀ NAM

 

 
 
 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

 

 

Phủ Lý, ngày 16 tháng 01 năm 2019

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc hoãn lịch thi tuyển sinh

 

Theo Thông báo của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, vì có một số lý do khách quan nên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chưa cử giảng viên về dạy ôn tập cho các thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp Đại học Sư phạm chuyên ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học đặt tại Hà Nam. Chính vì vậy lịch thi tuyển sinh ngày 26 và 27 tháng 01 năm 2019 chưa thực hiện và sẽ được chuyển lại sau nghỉ tết nguyên đán Kỷ Hợi.

Khi nào có lịch ôn tập và lịch thi mới Trung tâm GDTX-HN tỉnh Hà Nam sẽ thông báo cho mọi thí sinh được biết để thực hiện.

Trung tâm GDTX-HN tỉnh Hà Nam trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

   - Các phòng GD&ĐT;

   - Các trường TH, MN trong tỉnh;

   - Thí sinh đã có hồ sơ đăng ký dự thi;  

   - Lưu: Phòng ĐT; VT.

 

   GIÁM ĐỐC

 

 

   

(đã ký)

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Vỵ     

 

Giám đốc

Tải tệp đính kèm

: tệp đính kèm

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: