Luật tố cáo 2018

Ngày 03/01/2019

Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực từ ngày 01/9/2018. Luật Tố cáo 2011 hết hiệu lực.

Nghị định 80/2017/NĐ-CP, Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

Ngày 18/12/2018

Nghị định 80/2017/NĐ-CP, Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

Dự thảo sửa đổi luật giáo dục

Ngày 15/11/2018

Dự thảo sửa đổi luật giáo dục

Kế hoạch Triển khai thi hành luật tố cáo 2018 của tỉnh

Ngày 15/11/2018

Kế hoạch Triển khai thi hành luật tố cáo 2018 của tỉnh

Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: