Luật Giáo dục 2019

Ngày 01/10/2019

Luật Giáo dục 2019 (Sửa đổi)

Luật phòng chống tham nhũng 2018

Ngày 01/10/2019

Luật phòng chống tham nhũng 2018

Luật tố cáo 2018

Ngày 03/01/2019

Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực từ ngày 01/9/2018. Luật Tố cáo 2011 hết hiệu lực.

Nghị định 80/2017/NĐ-CP, Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

Ngày 18/12/2018

Nghị định 80/2017/NĐ-CP, Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

Kế hoạch Triển khai thi hành luật tố cáo 2018 của tỉnh

Ngày 15/11/2018

Kế hoạch Triển khai thi hành luật tố cáo 2018 của tỉnh

Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: