Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14

Ngày 18/03/2019

Luật PCTN số 36/2018/QH14 được Quốc hộ Khóa XIV thông qua ngày 20/11/2018 tại Kỳ họp thứ Sáu, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Luật PCTN số 55/2005/QH11; 01/2007/QH12; 27/2012/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật PCTN số 36/2018/QH14 có hiệu lực thi hành.

Kế hoạch Triển khai thi hành luật tố cáo 2018 của tỉnh

Ngày 12/11/2018

Kế hoạch Triển khai thi hành luật tố cáo 2018 của tỉnh

Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

Văn bản mới

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: