Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14

Ngày 18/03/2019

Luật PCTN số 36/2018/QH14 được Quốc hộ Khóa XIV thông qua ngày 20/11/2018 tại Kỳ họp thứ Sáu, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Luật PCTN số 55/2005/QH11; 01/2007/QH12; 27/2012/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật PCTN số 36/2018/QH14 có hiệu lực thi hành.

Kế hoạch Triển khai thi hành luật tố cáo 2018 của tỉnh

Ngày 12/11/2018

Kế hoạch Triển khai thi hành luật tố cáo 2018 của tỉnh

Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: