Tin tức - Tin tức sự kiện/
Sáng kiến kinh nghiệm:Chỉ đạo xây dựng Lớp học thân thiện - học sinh tích cực

10 - 04-2017

1. Cơ sở lý luận:

Phong trào thi đua xây dựng Trường học thân thiện - Học sinh tích cực được triển khai từ năm học 2008 - 2009. Đây là một phong trào có mục tiêu, ý nghĩa rất quan trọng đòi hỏi toàn Ngành Giáo dục, toàn xã hội đều chung tay xây dựng. Và phong trào cũng đã một lần nữa khẳng định vai trò toàn diện của trường học. Trường học phải là nơi sẵn sàng đón nhận các em, không hề có sự phân biệt đối xử; trường học là nơi thúc đẩy phương pháp học tập tích cực, hòa nhập, sự tham gia, tinh thần hợp tác, chia sẻ giữa GV - HS, HS - HS và cộng đồng; trường học phải là môi trường an toàn, lành mạnh, không có bạo lực, không gây tổn thương cho các em, để các em hân hoan, vui vẻ đến trường trong tâm trạng tự tin, thoải mái và luôn có cảm nhận “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui ” Tuy nhiên, để phong trào đi vào mỗi trường học một cách sâu hơn, kỹ hơn, hiệu quả bền vững hơn thì mỗi nhà quản lý giáo dục không cho phép mình dừng lại, hay thoả mãn với kết quả đạt được mà phải không ngừng đổi mới, không ngừng rút kinh nghiệm để thấy những tồn tại cần khắc phục và những ưu điểm để phát huy, nhân rộng. Một trong những vấn đề mà bản thân tôi thấy rất tâm đắc đó là việc chỉ đạo Xây dựng lớp học thân thiện - Học sinh tích cực để thúc đẩy phong trào một cách hiệu quả nhất.

Môi trường lớp học là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học các môn học, giáo dục và hình thành nhân cách cho học sinh. Trong mỗi lớp học, giáo viên và học sinh cùng nhau xây dựng được một “Môi trường lớp học thân thiện” sẽ tạo cho học sinh cảm giác gần gũi, chủ động trong việc tìm tòi nội dung của môn học.

Cùng với nhiều hoạt động khác, hoạt động xây dựng “Lớp học thân thiện - Học sinh tích cực” giúp học sinh hình thành và phát triển các kỹ năng ban đầu cơ bản và cần thiết phù hợp với sự phát triển chung của học sinh: kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tham gia các hoạt động tập thể, kĩ năng nhận thức, ... góp phần hình thành và phát triển tính tích cực, tự giác, tinh thần tập thể cho học sinh; bồi dưỡng cho học sinh thái độ đúng đắn, tinh thần và trách nhiệm chung với công việc của tập thể; tạo hứng thú cho quá trình dạy học: HS được trao đổi thông tin, được củng cố, khắc sâu, mở rộng kiến thức các môn học. Qua đó góp phần không nhỏ vào việc rèn luyện tính tổ chức, kỷ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, tình yêu bạn bè, tinh thần tập thể.

2. Cơ sở thực tiễn:

Khi phong trào thi đua xây dựng Trường học thân thiện - Học sinh tích cực được triển khai, các nhà trường thực hiện với nhiều hình thức khác nhau: “Trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò”; “Dạy ra dạy, học ra học”; ... Tuy nhiên với 5 yêu cầu và 5 nội dung mà phong trào thi đua xây dựng Trường học thân thiện - Học sinh tích cực đặt ra thể hiện sự toàn diện, hội tụ đầy đủ các tiêu chí cần thiết cho một trường học hiện đại, đổi mới thì không phải nhà trường nào cũng có thể làm tốt cả 5 yêu cầu, 5 nội dung ấy, mà còn phải phụ thuộc vào trình độ của các nhà quản lý, của đội ngũ giáo viên, học sinh, của điều kiện kinh tế, chính trị địa phương, ... Do vậy, không ít nhà trường khi triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng Trường học thân thiện - Học sinh tích cực gặp rất nhiều khó khăn.

Mặt khác, triển khai phong trào thi đua xây dựng Trường học thân thiện - Học sinh tích cực ở các nhà trường nói chung và trường tiểu học Thị trấn Ba Sao nói riêng việc bắt tay vào từ những việc cụ thể nhất như xây dựng Lớp học thân thiện - Học sinh tích cực để có Trường học thân thiện - Học sinh tích cực thì chưa thực sự được quan tâm.

Cụ thể: Từ năm học 2008 - 2009, khi phong trào thi đua xây dựng Trường học thân thiện - Học sinh tích cực được phát động trong toàn ngành Giáo dục, nhà trường đã có nhiều việc làm thiết thực để triển khai thực hiện: Quán triệt sâu rộng, thường xuyên chủ trương, đường lối; ra quyết định, văn bản để chỉ đạo thực hiện; xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua xây dựng Trường học thân thiện - Học sinh tích cực và tổ chức thực hiện khá tốt nên kết quả mang lại từ phong trào đã phần nào thay đổi diện mạo nhà trường:

- Trường lớp xanh, sạch, đẹp, khang trang hơn;

- HS đi học đều, không có hiện tượng học sinh bỏ học;

- Học sinh khá mạnh dạn, tự tin, được rèn luyện các kỹ năng sống;

- Hoạt động công tác Đội, hoạt động ngoại khoá có nhiều nền nếp và chất lượng được cải thiện.

Tuy nhiên, chất lượng của phong trào vẫn còn một số tồn tại: Chất lượng giảng dạy chưa cao; kĩ năng sống của học sinh chưa thực sự được chú trọng.

Chất lượng của “Lớp học thân thiện - Học sinh tích cực” trong phong trào xây dựng Trường học thân thiện - Học sinh tích cực chưa được quan tâm.

Và qua thực tế khảo sát, điều tra tôi thấy:

*/ Về phía học sinh:

- Học sinh nhút nhát, chưa tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp.

- Học sinh chưa có kỹ năng tham gia các hoạt động, ...

*/ Về phía giáo viên:

- Chưa thật hiểu rõ về phong trào thi đua và đôi khi chưa biết mình nên bắt đầu từ đâu để chung tay xây dựng Trường học thân thiện - Học sinh tích cực.

- Có những giáo viên ngại thay đổi, ngại đổi mới, thích theo nếp cũ.

- Đôi lúc vẫn còn có hiện tượng chưa thân thiện với học sinh.

- Chất lượng giảng dạy còn thấp nên giáo viên chỉ tập trung vào việc thực hiện chương trình thời khoá biểu mà không chú ý đến những yếu tố khác có tác động không nhỏ trong việc nâng chất lượng giáo dục.

*/ Về phía cán bộ quản lý.

- Tính sáng tạo trong thực hiện phong trào chưa nhiều.

- Công tác kiểm tra đánh giá trong tháng, trong kỳ đôi khi chưa thường xuyên, chưa đều đặn.

Từ thực tế trên, tôi thấy rần cần thiết phải áp dụng các giải pháp,  biện pháp để thúc đẩy phong trào thi đua xây dựng Trường học thân thiện - Học sinh tích cực bằng việc chỉ đạo xây dựng Lớp học thân thiện - Học sinh tích cực.

3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề:

3.1. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp:

Áp dụng kinh nghiệm Chỉ đạo xây dựng Lớp học thân thiện - Học sinh tích cực bằng những nội dung cụ thể sau:

    Chỉ đạo xây dựng Lớp học thân thiện - Học sinh tích cực với các yêu cầu:

- Thân thiện từ việc trang trí lớp học;

- Thân thiện qua việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh;

- Thân thiện trong công tác chủ nhiệm lớp;

- Thân thiện thông qua các hoạt động tập thể;

- Thân thiện thông qua việc tổ chức cho học sinh đi thăm di tích lịch sử ở địa phương.

3.2. Nội dung và cách thức thực hiện các giải pháp, biện pháp.

 

CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP:

3.2.1. Tăng cường công tác trang trí lớp học:

*/ Trước hết, cần cho giáo viên chủ nhiệm xác định rõ mục đích của việc trang trí lớp học:

- Việc trang trí lớp học theo hướng tích cực không phải chỉ để làm cho lớp học đẹp mắt, ưa nhìn mà nó còn chứa đựng trong đó cả nội dung học tập. Do đó, khi tổ chức cho học sinh trang trí lớp học giáo viên cần xác định rõ mục đích của việc trang trí các góc học tập, phải suy nghĩ xem việc trang trí mang lại mục đích gì? để từ đó có hướng thiết kế trang trí các bảng biểu một cách phù hợp.

- Tổ chức trang trí lớp học theo hướng tích cực chúng ta phải dựa vào điều kiện, đặc điểm của lớp học cụ thể. Và để việc trang trí lớp học đạt hiệu quả thì đòi hỏi mỗi giáo viên phải có kế hoạch chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ, cặn kẽ và đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Cuốn hút học sinh đến lớp;

+ Trao đổi thông tin của lớp;

+ Tôn vinh học sinh, tôn vinh sản phẩm của học sinh;

+ Tạo môi trường học tập phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh;

+ Trao đổi thông tin tạo hứng thú cho quá trình dạy và học;

+ Củng cố, khắc sâu, mở rộng kiến thức các môn học;

+ Bồi dưỡng lòng tự trọng, tự tin của học sinh;

+ Tăng cường mối quan hệ giữa học sinh với học sinh, giữa học sinh với giáo viên.

 */ Trang trí phải đảm bảo các yêu cầu:

- Đảm bảo tính giáo dục:

Khi lựa chọn trang trí góc học tập phải đảm bảo tính giáo dục. Tuỳ theo nội dung của từng góc, từng phân môn, từng thời điểm, chủ điểm ... mà giáo viên hướng dẫn học sinh trang trí cho phù hợp.

- Đảm bảo tính khoa học:

Việc trang trí lớp học vô cùng cần thiết. Song không nên trang trí màu mè, rườm rà lại dẫn đến phản tác dụng cho việc tích hợp giữa mục tiêu học tập với rèn luyện kỹ năng cho học sinh. Do vậy người giáo viên phải có kĩ năng tổ chức, hướng dẫn các em thực hiện việc trang trí lớp học thật hợp lý, phát huy được vai trò tối đa của học sinh.

- Đảm bảo phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh:

Khi tổ chức trang trí lớp học phải đảm bảo phát huy được tính tích cực, sáng tạo của học sinh, cần khuyến khích học sinh phát huy những khả năng của mình để cùng tạo ra môi trường học tập trong lớp theo sở thích của các em, giúp các em lĩnh hội những tri thức một cách dễ dàng; củng cố, khắc sâu kiến thức một cách vững chắc, tạo cho các em niềm say mê hứng thú trong học tập, trong việc làm.

*/ Một số gợi ý giáo viên khi trang trí lớp học:

- Trang trí cửa sổ bằng những dây leo, tạo sự thân thiện với môi trường.

- Bàn giáo viên có khăn trải bàn, có lọ hoa.

- Sử dụng cuối lớp làm các góc trang trí.

+ Người tốt việc tốt (tên các bạn làm được việc tốt trong tuần) - tạo động lực thi đua nhau làm nhiều việc tốt.

+ Góc nghệ thuật (góc sản phẩm đẹp môn Thủ công hay Mĩ thuật của học sinh) - kích thích khả năng sáng tạo của các em.

+  Góc Tiếng Việt (lưu lại các bài văn hay, bài viết chữ đẹp của học sinh) - tạo động lực để các em phấn đấu viết đẹp hơn, làm văn hay hơn.

+ Góc Toán. (bảng cộng, trừ, nhân, chia, ..) rèn cho các em có ý thức chủ động ôn luyện đầu giờ hay giờ ra chơi.

+ Điều em muốn nói (Bao thư to để cho học sinh viết ý kiến của mình bỏ vào đó) - tạo điều kiện cho các em mạnh dạn nói lên những suy nghĩ của mình về thầy cô, bạn bè, về những mối quan hệ hàng ngày, ... nhằm cải thiện quan hệ thầy - trò, trò - trò và bênh vực, bảo vệ quyền trẻ em.

Lưu ý: Tuỳ điều kiện mỗi lớp có thể thay đổi nội dung trong bảng tin cho phù hợp.

3.2.2. Đầu tư cao công tác giảng dạy kết hợp rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh.

a/ Đối với giáo viên:

Mỗi giáo viên phải là tấm gương sáng về đạo đức và tự học cho học sinh noi theo. Giáo viên cần nghiên cứu kỹ, sưu tầm tài liệu phục vụ bộ môn, soạn kế hoạch rõ ràng, cụ thể, chi tiết, xác định trọng tâm kiến thức theo chuẩn kiến thức kỹ năng kết hợp với giáo dục kĩ năng sống, lựa chọn các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp.

Giáo viên cần hướng cho học sinh những kĩ năng phân tích tổng hợp, đặt câu hỏi và trả lời, tư duy lôgic sáng tạo, suy nghĩ nhiều chiều, khả năng giải quyết vấn đề, nhận nhiệm vụ, làm việc theo nhóm.

*/ Chuẩn bị hệ thống câu hỏi:

 Chú ý phát triển bồi dưỡng HS có năng khiếu bộ môn, dự kiến những sai lầm của học sinh ? (nếu có) và cách khắc phục; có kế hoạch bồi dưỡng HS chưa hoàn thành trong từng tiết dạy.

*/ Khai thác nội dung lồng ghép giáo dục tư tưởng, kĩ năng sống, tình cảm, thẩm mĩ (yêu quê hương, yêu người thân, bạn bè, yêu lao động), dân số, môi trường, tiết kiệm năng lượng, phòng chống dịch bệnh, an toàn giao thông..

*/ Chuẩn bị đồ dùng dạy học:

- Đồ dùng dạy học không chỉ truyền thụ thông tin mà còn là quá trình của truyền thụ tri thức, giáo dục tư cách, rèn luyện kĩ năng thực hành cho học sinh. Đồ dùng dạy học phải phát huy hết tính sư phạm, rõ ràng, bắt mắt nhưng không rối, đủ lớn, phù hợp với nội dung bài học, bao gồm: tranh ảnh, biểu đồ, bản đồ, dụng cụ sắm vai,...) 

- Đồ dùng dạy học không chỉ được sử dụng trong giới thiệu bài, hình thành kiến thức mới mà còn được sử dụng cả trong các tiết ôn tập hoặc ở phần trò chơi học tập,..

*/ Chuẩn bị phiếu giao việc:

 Dùng phiếu giao việc trong các tiết dạy hướng tới mục tiêu “giáo viên nói ít, học sinh hiểu nhiều”; giảm bớt bệnh nói nhiều, giảng nhiều của giáo viên, tăng thời gian tư duy luyện tập của học sinh.

Phối hợp nhịp nhàng giữa thầy và trò, trò và trò để chiếm lĩnh kiến thức; giáo dục được ý thức đoàn kết, tự phân công và điều khiển công việc, giải quyết vấn đề, xử lý tình huống, ra quyết định, đảm nhận trách nhiệm, ..

*/ Chọn hình thức và phương pháp dạy học đặc trưng của môn học:

Lựa chọn hình thức và phương pháp giảng dạy cũng như thế, tuỳ vào nội dung và mục đích cụ thể của bài mà có phương pháp dạy học phù hợp sao cho tiết dạy nhẹ nhàng, sôi nổi, thân thiện và đạt hiệu quả.

Ví dụ: Nếu mục đích bài dạy (hoặc phần kiến thức) chủ yếu để rèn luyện kĩ năng hoặc kiểm tra học sinh thì coi trọng dạy học cá nhân. (như đặt tính rồi tính; như đọc nối tiếp câu, ..).

Nếu đối tượng còn quá mới mẻ với học sinh cần có sự chỉ đạo, dẫn dắt của giáo viên thì dạy học theo lớp. Còn nếu những kiến thức mà các em có ít nhiều kinh nghiệm hoặc chứa đựng các hiểu biết khác nhau, dễ phân hoá thành các nhóm ý kiến, chúng ta tổ chức cho HS học nhóm để rèn luyện khả năng trình bày, biện luận của từng em, rồi đi đến thống nhất ý kiến. Từ đó kiến thức của các em lướt phần chủ quan phiến diện, tăng thêm phần khách quan, khoa học. Qua đó học sinh dễ nhớ kiến thức, nhớ sâu sắc và bền vững hơn. Thường xuyên thay đổi nhóm trưởng để mỗi em có cơ hội phát huy bản lĩnh, năng lực và trở nên tự tin hơn. Giáo viên nhận xét sửa sai nhẹ nhàng, không nên quá khắt khe; kịp thời động viên những HS nhút nhát, chậm tiến.

Một phương pháp rất hữu hiệu trong dạy học nữa đó là Trò chơi học tập. Tham gia trò chơi, học sinh có dịp thân thiện và gần gũi với bạn, với cô; giảm bớt căng thẳng mệt mỏi, tăng khả năng tiếp thu bài, khắc sâu kiến thức, giáo dục kỹ năng sống cho HS. Giáo viên phải linh hoạt trong lựa chọn và bố trí các trò chơi: trò chơi vận động, trò chơi thư giãn, trò chơi củng cố, …

b/ Đối với học sinh:

- Giúp học sinh nhận ra được: “ Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” nhưng vui rồi để học và có trách nhiệm với mọi người.

- Trang bị đủ sách vở, dụng cụ học tập.

- Chuẩn bị đủ bài vở trước khi đến lớp.

- Tham gia tích cực vào các hoạt động của trường, lớp:

+ Múa, thể dục tập thể; sinh hoạt Sao nhi đồng, ..

+ Tham gia vẽ tranh về nhà giáo, môi trường, dân số, chiếc ôtô mơ ước, an toàn giao thông, …

+ Làm báo ảnh chào mừng 20/11 hoặc 22/12, 26/3, …

+ Thi kể chuyện về Bác Hồ;

+ Thi viết chữ đẹp ở lớp, ở trường;

+ Nhặt rác bảo vệ môi trường;

+ Thăm di tích lịch sử ở địa phương; ….

3.2.3. Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp.

*/ Với những học sinh chậm tiến bộ:

+ Giao việc cho các em này. Ví dụ HS yếu ở phân môn Tập đọc, giao mỗi ngày đọc 3 câu trong bài quy định, đọc cho giáo viên nghe, sau đó tăng dần lên, động viên : “Có tiến bộ … cần cố gắng hơn!”

+ Tổ chức mô hình đôi bạn học tập để các em đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến.

+ Tìm hiểu năng lực, sở trường của các em rồi giao việc cho phù hợp, tạo cơ hội để các em này phát huy hoàn thành nhiệm vụ, tin tưởng vào bản thân; Hướng các em tới niềm tin “mình cũng có thể học giỏi như các bạn”, tạo động lực để các em cố gắng.

*/ Với những học sinh cá biệt:

Không được làm mất thể diện của các em trước lớp mà phải tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng chưa ngoan, chưa tốt để có hướng khắc phục. Giáo viên phải có cái nhìn thiện cảm với HS đó để HS mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ, khó khăn của mình.

+ Nếu do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không được quan tâm đúng mức, cần có hướng giúp đỡ kịp thời: vận động địa phương, nhà trường, các bạn trong lớp tặng sách, vở, bút mực, cặp sách, … Thắt chặt tình nghĩa thầy trò, bạn bè. Vận động gia đình tiếp tục động viên và phối hợp với giáo viên, với nhà trường để giáo dục.

+ Nếu HS bị bạn bè lôi kéo, có suy nghĩ lệch lạc, trốn học, nghỉ học tự do, chọc phá bạn hoặc có những biểu hiện lệch lạc về đạo đức cần tìm hiểu HS đó qua người thân, bạn bè; kết hợp với gia đình, Đội thiếu niên, Sao nhi đồng động viên, hướng dẫn, phân tích những điều lợi hại nhằm dẫn dắt các em có suy nghĩ, việc làm đúng đắn hơn, hoà nhập lại môi trường giáo dục.

*/ Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp:

Cán bộ lớp là những người điều hành, giải quyết mọi công việc của lớp: vệ sinh, trật tự, kiểm tra nền nếp, bài vở, …Cán bộ lớp tự tổ chức buổi sinh hoạt lớp, báo cáo các mặt hoạt động thi đua, thay mặt GV tuyên dương phê bình các bạn trong lớp nhất là trong những giờ sinh hoạt lớp …

Do vậy lựa chọn cán bộ lớp cần đảm bảo:

+ Là học sinh có năng lực, phẩm chất tốt;

+ Có uy tín với bạn bè;

+ Mạnh dạn, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc được giao.

*/ GV dành 10 - 15 phút ở tiết sinh hoạt lớp để giải đáp những thắc mắc, suy nghĩ của các em HS.

*/ Giáo viên kịp thời phát hiện, nêu những tấm gương người tốt việc tốt, vượt khó, những tấm gương tiến bộ trong học tập, ngoan ngoãn về đạo đức để động viên, khuyến khích, khen thưởng các em. Tạo động lực để các em cùng cố gắng phát huy.  “Hoa niềm vui” dành cho những người tốt, việc tốt. Mỗi tuần trao lại cho bạn có thành tích tốt nhất.

3.2.4. Tổ chức sinh hoạt ngoài trời.

Cùng phối hợp chặt chẽ với GV Tổng phụ trách Đội, giáo viên dạy tiếng Anh của nhà trường để tổ chức cho HS những sân chơi bổ ích, lành mạnh, thân thiện: Thi văn nghệ, đố vui nhân dịp các ngày kỉ niệm, nhân dịp Tết Trung thu; chơi các trò chơi dân gian; tham gia diễn kịch, biểu diễn thời trang trong ngày hội nói tiếng Anh, ...

Có những buổi sinh hoạt, GV cần cùng chơi với HS để giúp HS rèn kĩ năng sống, tính hợp tác, kỉ luật; giáo dục tình cảm yêu thầy cô, bạn bè, gia đình, quê hương, đất nước, … Qua đó cũng phát hiện những nhân tài, tạo điều kiện cho sở trường dẫn chương trình, hát múa, kể chuyện, đọc thơ của các em được phát triển.

 Bên cạnh sự chỉ đạo chính để giáo viên tập trung thực hiện xây dựng Lớp học thân thiện - Học sinh tích cực, tôi còn khuyến khích giáo viên:

*/ Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy:

Đối với những đồng chí giáo viên trẻ, khuyến khích giáo viên tích cực sử dụng giáo án điện tử trong giảng dạy nhằm giúp cho không khí học tập sôi nổi hơn và thu hút học sinh học tập vì màu sắc đẹp, hình ảnh đẹp. Do không mất thời gian trình bày bảng nên giáo viên có thời gian để mở rộng, khắc sâu kiến thức cho học sinh. Đồng thời giờ dạy giúp học sinh được tiếp cận với công nghệ thông tin nên cũng tạo được hứng thú cho các em ham hiểu biết về máy tính và Tin học.

*/ Tranh thủ sự giúp đỡ của nhà trường, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, phụ huynh học sinh để có kinh phí tặng vở, bút, sách, quần áo, ... cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo cho các em an tâm học tập, không mặc cảm với bạn bè, hoặc tăng thêm kinh phí cho việc trang trí lớp học.

*/ Phối hợp với cha mẹ học sinh để giáo dục các em:

Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho các em, giúp các em khỏi thấy cô đơn, lẻ loi, hụt hẫng; là động lực để các em vượt qua khó khăn. Vì thế giáo viên cần phải quan tâm “nối nhịp cầu giáo dục” với cha mẹ các em, đi đến thông nhất cách giáo dục an toàn, hiệu quả nhất. Thầy cô cần kịp thời gửi phiếu liên lạc hoặc trao đổi thông tin qua điện thoại tới tận gia đình các em để thông báo kết quả học tập, ngày nghỉ, và có những nhận xét cụ thể về kiến thức, kĩ năng, năng lực, phẩm chất ... theo từng kỳ trong năm học. Hoặc tổ chức các buổi họp phụ huynh của lớp phải thật sự chu đáo để lắng nghe ý kiến từ phụ huynh học sinh; thông báo những nội quy, quy định của trường lớp, cùng trao đổi, tư vấn về phương pháp giáo dục học sinh cho phù hợp trình độ nhận thức, phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi, ... nhằm nâng cao tính phối hợp trong giáo dục học sinh.

4. Hiệu quả của việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm tại nhà trường:

*/ Chất lượng nền nếp lớp học:

- Học sinh ngoan ngoãn lễ phép, không còn hiện tượng học sinh nói tục, chửi bậy, biết giúp đỡ nhau trong học tập, lao động.

- Lớp học có nền nếp tốt: truy bài có chất lượng, xếp hàng ra vào lớp chỉnh tề, không chen lấn, xô đẩy; vệ sinh lớp học luôn sạch sẽ,...

*/ Chất lượng chuyên cần:

Trước khi chưa áp dụng kinh nghiệm, vẫn còn nhiều học sinh nghỉ tuỳ tiện. Đến nay, 100% số học sinh nghỉ học đều có lý do (khi nghỉ có giấy xin phép, có xác nhận của gia đình) và sĩ số các lớp duy trì 100%.

*/ Chất lượng tham gia các hoạt động:

Học sinh mạnh dạn, tự tin tham gia các hoạt động do lớp, trường tổ chức:

- Sinh hoạt cuối tuần, sinh hoạt chùm sao cuối tháng luôn có kèm các nội dung linh hoạt: hát, múa, kể chuyện, câu đố, ...

- Hoạt động vui chơi giữa giờ, đặc biệt là các trò chơi dân gian được học sinh hưởng ứng sôi nổi.

Số tiết mục văn nghệ chào mừng các ngày kỉ niệm: 20/11; 22/12; 26/3 ngày một tăng (đầu năm HS chưa mạnh dạn tham gia). Bên cạnh đó GV còn cùng HS có những tiết mục múa, hát, diễn kịch hấp dẫn trong ngày Tết Trung thu. Các em HS tự tin, mạnh dạn, tích cực tham gia các hoạt động (dẫn chương trình, diễn kịch, biểu diễn thời trang, nhảy, ...) trong ngày hội nói tiếng Anh.

*/ Chất lượng phòng học:

Phòng học được trang trí khang trang hơn. Ngoài đảm bảo các điều kiện về ánh sáng, bàn ghế, ... theo quy chuẩn, việc trang trí đã tạo được ấn tượng cho học sinh. Các em thấy yêu, thấy tự hào về “tổ ấm” - lớp học của mình. Từ đó tạo cho các em không khí vui vẻ, phấn khởi học tập và sẵn sàng chia sẻ với thầy cô, bạn bè.

*/ Chất lượng văn hoá, chất lượng mũi nhọn:

Với chất lượng nhiều mặt được nâng lên, do đó chất lượng văn hoá được nâng lên. Ngoài việc nâng cao chất lượng đồng đều, thì trong năm học này số HS đạt giải các cấp đã có nhiều khởi sắc. Kinh nghiệm xây dựng Lớp học thân thiện - Học sinh tích cực đã thúc đẩy nhiều HS mạnh dạn tự tin hơn hẳn so với năm học trước. Tiêu biểu hơn cả là HS tích cực tham gia giải Toán, Tiếng Anh trên mạng đạt kết quả cao.

Có thể nói: Với nỗ lực từ cả đội ngũ cán bộ tới giáo viên, nhân viên trong nhà trường, phong trào thi đua xây dựng Trường học thân thiện - Học sinh tích cực ở đơn vị luôn đạt được kết quả tốt. Do có sự chỉ đạo sát sao, sự cố gắng nỗ lực từ cả phía giáo viên và học sinh đã có những Lớp học thực sự thân thiện; các em học sinh thực sự tích cực hơn, mạnh dạn và tự tin hơn. Cũng chính vì lẽ đó mà chất lượng mọi mặt được nâng lên. Sự cố gắng từ phía giáo viên nhiều tuổi, giáo viên trẻ đã hoà chung để tạo nên môi trường lớp học tốt nhất. Điều đó cho thấy, cán bộ quản lý nhà trường phải thực sự trách nhiệm, tâm huyết, giúp giáo viên và học sinh nhận thấy rõ vị trí, vai trò và cả trách nhiệm của mình trong việc chung tay xây dựng Trường học thân thiện - Học sinh tích cực. Và khi đã định hướng tốt trong nhận thức thì mọi người sẽ hành động tự giác hơn, hiệu quả mang lại cao hơn; giáo viên và học sinh sẽ tự tin, dễ dàng đón nhận hơn và chắc chắn sẽ được duy trì trong những năm học sau. Đó là điều mà mọi người làm giáo dục đều mong muốn, và có như vậy chất lượng phong trào thi đua xây dựng Trường học thân thiện - Học sinh tích cực mới thực sự bền vững.

thbasao

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: