Tin tức - Công nghệ thông tin/
Hướng dẫn đăng ký hòm thư điện tử (Email) của ngành GD&ĐT Hà Nam @hanam.edu.vn

17 - 10-2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM

 

MẪU ĐĂNG KÝ EMAIL@HANAM.EDU.VN

(Dùng cho các cơ sở giáo dục đăng ký cho cán bộ, giáo viên toàn ngành)

FIRST NAME

LAST NAME

EMAIL ADDRESS

PASSWORD

Trần Xuân Mạnh

Hiệu trưởng THPT Nam Cao

txmanh79c3namcao@hanam.edu.vn

Hgfhdgkjhk251

Nguyễn Thị Tâm

P.Hiệu trưởng THPT Nam Cao

nttam78c3namcao@hanam.edu.vn

Gklfj2548

Trần Thị Thu Thủy

Giáo viên THPT Nam Cao

tttthuy82c3namcao@hanam.edu.vn

Gjlgj123

Nguyễn Thị Lan Anh

Giáo viên THPT Nam Cao

ntlanh84c3namcao@hanam.edu.vn

Gkljlsjg541

Tạ Thị Tâm

Giáo viên THPT Nam Cao

tttam85c3namcao@hanam.edu.vn

Rkl;ewkr245

Trương Duy Quân

Giáo viên THPT Nam Cao

tdquan87c3namcao@hanam.edu.vn

Flkjklfg2214

Nguyễn Viết Trường

Giáo viên THPT Nam Cao

nvtruong87c3namcao@hanam.edu.vn

Qwrlqwkr214

Dương Thị Huyền

Giáo viên THPT Nam Cao

dthuyen87c3namcao@hanam.edu.vn

Nv,mn3654

Trần Thị Yên

Giáo viên THPT Nam Cao

ttyen87c3namcao@hanam.edu.vn

Kldglkj7987

Lưu ý:

  • Danh sách này được làm trên nền Excel, font chữ Unicode (Times New Roman).
  • Địa chỉ email (email address) viết liền không dấu, gồm: Họ, đệm (viết tắt), tên viết đủ, năm sinh, đơn vị C0, C1, C2, C3 (tương ứng với Mần non, Tiểu học, THCS, THPT), @hanam.edu.vn.
  • Trường dữ liệu thứ hai cho mục tên (last name): Chức vụ, đơn vị.
  • Các cơ sở giáo dục THPT, BT THPT có thể đăng ký cho học sinh lớp 11, 12 để nhận các thông tin tuyển sinh, thi cử từ Sở và Bộ qua hệ thống email này.
  • Sau khi lập xong danh sách này, gửi về Sở GD&ĐT Hà Nam qua email: dvson.hanam@moet.edu.vn hoặc phongcntt.sohanam@moet.edu.vn

                      

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

Văn bản mới

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: