Tin tức - Lịch công tác/
LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 48 - NĂM 2018

24 - 11-2018

UBND TỈNH HÀ NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 48, từ 26/11 đến 2/12/2018)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

HAI

26

- 7h30: Khai mạc Hội thi GVDG THCS cấp tỉnh năm học 2018-2019, tại THCS Lương Khánh Thiện: T/p theo giấy mời, quyết định, xe 00260

- 8h30: HN mờ thầu Gói thầu số 4: Cung cấp lắp đặt thiết bị Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị và đồ chơi cho một số trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh, tại HT tầng 4-Sở GD: T/p theo giấy mời

- 14h: Dự HN công tác cán bộ, tại trường THPT B Duy Tiên: Đ/c Tuấn-PGĐ, TCCB, GDTrH, xe 00069

- 15h: Dự HN BCH Đảng bộ tỉnh, tại P.401-Tỉnh ủy: Đ/c Giám đốc, xe 00260

BA

27

- 8h: Dự HN trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện NQTW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tại P.321-UBND tỉnh: Đ/c Tuấn-PGĐ, xe 00069

- Đi thực tế lớp BDCTVTTGD năm 2018, tại Bắc Ninh: T/p theo quyết định

 

28

- 8h: Dự Hội thảo tập huấn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 06/2018/NĐ-CP, tại Bắc Ninh: T/p theo quyết định, xe 00069

- Tập huấn công tác pháp chế (28-30/11), tại Hà Tĩnh: T/p theo quyết định

- Tập huấn triển khai thực hiện chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên (28-30/11), tại Hải Phòng:  T/p theo quyết định

- 13h30: Dự HN BCH Đảng bộ tỉnh thông qua các nội dung Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII và công tác cán bộ, tại P.401-Tỉnh ủy: Đ/c Giám đốc, xe 00260

NĂM

29

- 8h: HN bàn về sửa đổi, bổ sung một số quy định tiêu chuẩn trường THCS chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam, tại P.họp tầng 2-SGD: T/p theo giấy mời

- Kiểm tra công nhận đơn vị cấp huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2018, tại huyện Kim Bảng: T/p theo quyết định

- Dự HN tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra, tại Hà Nội: T/p theo quyết định

- 13h30: Họp Đảng ủy Sở, tại P.họp tầng 2 SGD

- 14h: Họp LĐ Sở, tại P.họp tầng 2 SGD

- 14h30: Họp LĐ Sở, TrP.Sở, tại P.họp tầng 2 SGD

- 15h: Họp Cơ quan, tại HT tầng 4 SGD

- 15h30: Dự HN công tác cán bộ, tại THPT C Kim Bảng: Đ/c Giám đốc, TCCB, GDTrH, xe 00260

 

SÁU

30

- 8h: Làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ GD về khai thác cơ chế tài chính bền vững đảm bảo chăm sóc giáo dục cho trẻ mầm non, tại PGD Phủ Lý, Lý Nhân: Đ/c Long-PGĐ, GDMN, KHTC, xe 00260

- Làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ GDHS khuyết tật của Bộ GD, tại CSGD: Đ/c Tuấn-PGĐ, GDTH, GDTrH, GDMN, TCCB, KHTC, xe 00069

- 8h30: Tổng kết Hội thi GVDG THCS cấp tỉnh năm học 2018-2019, tại HT tầng 4 SGD: T/p theo giấy mời, GV tham gia Hội thi

- Dự HN tập huấn (30/11-2/12), tại Hải Phòng: T/p theo quyết định

- 14h: Làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ GDHS khuyết tật của Bộ GD, tại HT tầng 4-SGD: LĐ Sở, GDTH, GDTrH, GDMN, TCCB, KHTC

BẨY

1

- 8h: Dự tập huấn GV TTGDTX (1-3/12), tại Hà Nội: T/p theo quyết định

 

CN

2

 

 

CVP

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: