Tin tức - Lịch công tác/
LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 22 - NĂM 2020

22 - 05-2020

UBND TỈNH HÀ NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 22, từ 25/5 đến 31/5/2020)

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

HAI (25/5/2020)

Sáng

- 7h30

- Dự HN báo cáo viên

 

- Đ/c Tuấn-PGĐ

- P.401-Tỉnh ủy

- xe 00069

 

 

 

 

 

 

Chiều

- 14h

- Họp LĐ Sở, TrP Sở

 

- LĐ Sở, TrP Sở

- P.họp tầng 2 SGD

 

- 15h

- Họp ĐU Sở

 

- ĐU Sở

- P.họp tầng 2 SGD

 

 

 

 

 

 

 

BA (26/5/2020)

Sáng

- 7h30

- Dự HN tổng kết 5 năm triển khai, thực hiện chuyên đề “XD trường MN lấy trẻ làm trung tâm”

 

- Đ/c Long-PGĐ, GDMN

- HT PGD huyện Bình Lục

- xe 00069

- 7h

- 7h30

- TTCN các CSGD thuộc P.GD huyện Lý Nhân (26-28/5)

- Chấm thi chọn HSG lớp 9 THCS

 

- T/p theo quyết định

- T/p theo quyết định

- CSGD thuộc P.GD huyện Lý Nhân

- HT tầng 4 SGD

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(27/5/2020)

Sáng

- 7h30

- Thẩm định kết quả KT thư viện các trường THCS huyện Lý Nhân

 

- T/p theo quyết định

- CSGD huyện Lý Nhân

- xe 00069

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

- 13h30

- Dự HN tổng kết 5 năm triển khai, thực hiện chuyên đề “XD trường MN lấy trẻ làm trung tâm”

 

- Đ/c Long-PGĐ, GDMN

- HT UBND huyện Thanh Liêm

- xe 00069

NĂM (28/5/2020)

Sáng

- 8h

- Dự HN tổng kết mô hình KS ATTP năm 2019

 

- HT tầng 5, Chi cục ATVSTP

- Đ/c Long-PGĐ, GDMN, GDTH

- xe 00069

- 7h30

- Dự HN tổng kết 5 năm triển khai, thực hiện chuyên đề “XD trường MN lấy trẻ làm trung tâm”

 

- GDMN

- HT UBND xã Tiên Tân, Phủ Lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

- 14h

- KT, cấp phép HĐGDKNS và HĐNGCK

 

- T/p theo quyết định

- Kim Bảng

- xe 00069

SÁU

(29/5/2020)

Sáng

- 7h30

- 7h30

- Dự phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh

- Dự HN tổng kết 5 năm triển khai, thực hiện chuyên đề “XD trường MN lấy trẻ làm trung tâm”

 

- Đ/c Tuấn-PGĐ

- Đ/c Long-PGĐ, GDMN

- P.321-UBND tỉnh

- Trường MN xã Thi Sơn, Kim Bảng

- xe 00260

- xe 00069

- 7h

- TTCN trường THPT C Kim Bảng

 

- T/p theo quyết định

- THPT C Kim Bảng

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢY

(30/5/2020)

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

(31/5/2020)

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

CVP

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

Văn bản mới

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: