Tin tức - Thi đua khen thưởng/
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2014-2015

12 - 12-2014

I. ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

1 . Danh hiệu thi đua

1.1. Cá nhân

a) Danh hiệu "Lao động tiên tiến"

Cá nhân đăng kí theo tiêu chuẩn tại Khoản 6 Điều 1 Luật số 39/2013 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng) và Điều 5 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

* Tiêu chuẩn: theo Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng và Điều 4 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

* Số lượng:

- Đơn vị đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc”: số lượng chiến sĩ thi đua cơ sở được xét không quá 20% trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (100% lãnh đạo đơn vị được xét danh hiệu này).

- Đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”: số lượng chiến sĩ thi đua cơ sở được xét không quá15% trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” (50%-70% lãnh đạo đơn vị được xét danh hiệu này).

- Đơn vị không đạt danh hiệu thi đua: số lượng chiến sĩ thi đua cơ sở được xétkhông quá 10% trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (Lãnh đạo đơn vị không được xét danh hiệu này).

c) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”

* Tiêu chuẩn: theo Điều 14 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

* Số lượng: cá nhân được xét không quá 20% trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

d) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

Cá nhân đối chiếu với tiêu chuẩn tại điều 3 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ để đăng kí.

1.2. Tập thể

a) Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, “Tập thể Lao động tiên tiến”

* Tiêu chuẩn: theo Điều 27 và 28 Luật Thi đua, khen thưởng và Điều 6 Thông tư 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ.

* Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng của trường THPT và Trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT không thuộc đối tượng xét các danh hiệu này.

b) Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ GD&ĐT và UBND Tỉnh

* Nguyên tắc chung: các tập thể đề nghị được tặng cờ thi đua phải đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn. Đồng thời thành tích tại thời điểm đề nghị phải thực sự xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu các mặt công tác, có mô hình mới, nhân tố mới để các đơn vị trong ngành học tập.

* Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh: thực hiện theo quy định tại Điều 26 Luật Thi đua, khen thưởng.

* Cờ Thi đua của Chính phủ: thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ và Điều 7 Thông tư 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ.

2. Hình thức khen thưởng

* Cấp Sở: Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT cho các tập thể và cá nhân đạt các tiêu chuẩn theo Điều 75 Luật Thi đua, khen thưởng. Cá nhân được xét khen thưởng không quá 20% số lượng cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến".

* Cấp tỉnh, cấp Bộ: Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các tập thể và cá nhân đạt các tiêu chuẩn theo Điều 72 Luật Thi đua, khen thưởng.           

* Cấp Nhà nước:

- Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ tặng cho các tập thể và cá nhân đạt các tiêu chuẩn theo mục 38 Điều 1 Luật số 39/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Huân chương lao động tặng cho các tập thể và cá nhân đạt các tiêu chuẩn theo Điều 42 Luật Thi đua, khen thưởng; mục 19, 20 Điều 1 Luật số 39/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

 II. ĐỐI VỚI CÁC PHÒNG GD&ĐT

1. Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT

Các đơn vị đề nghị xét tặng Cờ thi đua xuất sắcthành tích tại thời điểm đề nghị phải thực sự xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu các mặt công tác, có mô hình mới, nhân tố mới để các đơn vị trong ngành học tập. Mỗi phòng GD&ĐT được xét không quá 01 tập thểxuất sắc, tiêu biểu (nếu có).

2.Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Mỗi phòng GD&ĐT được xét không quá 01 tập thể và 01 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu (nếu có) trong số các tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn.

Lưu ý: cán bộ quản lí chỉ được xét khi đơn vị phải đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

3. Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT

- Tập thể:Mỗi phòng GD&ĐT được xét không quá 30% trong tổng số tập thể đạt danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến".

- Cá nhân: Mỗi phòng GD&ĐT được xét không quá 3% số lượng cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến".

III. ĐĂNG KÍ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Các cá nhân, tập thể rà soát, đối chiếu các tiêu chuẩn quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng và văn bản hướng dẫn thi hành Luật để đăng kí các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Những các cá nhân, tập thể không đăng kí, cuối năm học sẽ không được xét khen thưởng. Việc đăng kí thi đua khen, thưởng không hạn chế số lượng.

Các đơn vị gửi đăng kí thi đua, khen thưởng (theo mẫu) về Văn phòng Sở GD&ĐT theo hình thức:

- 01 bản in có đóng dấu của đơn vị (hoặc bản scan màu định dạng pdf có đóng dấu của đơn vị) và file mềm qua thư điện tử. Người nhận: Ông Đinh Thanh Khương, Phó Chánh VP, ĐT: 0351.3883155, email: dtkhuong.hanam@moet.edu.vn

- Nhập dữ liệu đăng kí thi đua, khen thưởng của đơn vị vào website quản lí thi đua, khen thưởng trực tuyến của Sở GD&ĐT tại địa chỉ http://solieu.hanam.edu.vn/

Thời gian nộp đăng kí thi đua, khen thưởng trước ngày 26/12/2014. Sau thời gian trên, đơn vị nào không gửi đăng ký thi đua theo quy định sẽ không được xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2014-2015./.

Đinh Thanh Khương

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: