Tin tức - Mầm non/
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2016-2017

22 - 08-2016

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2015-2016

1. Kết quả nổi bật trong năm học

- Nhà trẻ có 483 nhóm, đã huy động được 12.466/34.310 trẻ, đạt tỷ lệ 36,33% (tăng 1,57% so với năm học trước).

          - Mẫu giáo có 1.232 lớp, đã huy động được 43.670/44.634 trẻ; đạt tỷ lệ 97,84% (tăng 1,11% so với năm học trước). Riêng 05 tuổi có 381 lớp với số trẻ 12.998/12.998 trẻ, đạt tỷ lệ 100%.

- Tỷ lệ nuôi ăn bán trú tăng so với năm học trước:

+ Nhà trẻ: Có 11.630/12.466 trẻ, đạt tỷ lệ 93,29%, tăng 2,11%.

+ Mẫu giáo: Có 41.453/43.670 trẻ, đạt tỷ lệ 94,92%, tăng 0,11%.

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi đối với nhà trẻ và mẫu giáo đều giảm so với đầu năm học:

+ Nhà trẻ: SDD thể nhẹ cân giảm 2,97%; SDD thể thấp còi giảm 3,38 %.

+ Mẫu giáo: SDD thể nhẹ cân giảm 2,68%; SDD thể thấp còi giảm 2,84%.

- 100% trẻ đến nhóm, lớp được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất cũng như tinh thần, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm hoặc tai nạn thương tích, không có dịch bệnh xảy ra trong các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN).

- Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ngày càng được nâng cao. Thực hiện tốt chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non.

- Toàn tỉnh có 76/116 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 65,52% (tăng 06 trường so với năm học trước, tăng 5,17 %).

- Duy trì, giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

- Tổ chức tốt các Hội thi, đặc biệt là Hội thi, triển lãm đồ dùng, đồ chơi tự làm từ cấp trường đến cấp tỉnh.

2. Những khó khăn, hạn chế

- Một số trường ở thành phố, thị trấn, khu công nghiệp, nơi đông dân cư, do nhu cầu ra lớp của trẻ tăng cao, nên số trẻ/ nhóm, lớp đông so với quy định.

          - Một số trường ở địa bàn nông thôn, do đặc thù địa bàn rộng, có nhiều điểm trường, nên khó khăn trong việc tách triệt để nhóm, lớp theo độ tuổi. Mức ăn của trẻ ở một số trường còn thấp, chưa đảm bảo mức ăn tối thiểu.

- Định mức giáo viên/nhóm trẻ, lớp mẫu giáo chưa đủ theo quy định. Việc bổ nhiệm cán bộ quản lý theo hạng trường của một số trường mầm non gặp nhiều khó khăn, lý do giáo viên biên chế thì cao tuổi, giáo viên có trình độ, năng lực thì chưa được biên chế .

- Việc đầu tư về cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các trường mầm non còn gặp nhiều khó khăn.

          - Khả năng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục của một số cán bộ, giáo viên còn hạn chế.

          II. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2016-2017

          1. Nhiệm vụ chung

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ và của Bộ.

Tăng cường thực hiện các giải pháp phát triển mạng lưới trường lớp, đẩy mạnh các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đông dân cư. Tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho vùng khó khăn; đẩy mạnh công tác xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong các cơ sở GDMN. Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, đổi mới hoạt động chăm sóc, nuôi duỡng và giáo dục trẻ theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”. Nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ. Hỗ trợ thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non ở các vùng khó khăn, quan tâm giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập. Tăng cường nguồn lực, duy trì, củng cố và giữ vững các tiêu chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý theo hướng phân cấp, hiệu quả; nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quản lý giáo dục mầm non, tăng cường tính tự chủ của các cơ sở GDMN. Tập trung quản lý chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong các sơ sở GDMN. Tăng cường các biện pháp quản lý và hỗ trợ các cơ sở GDMN ngoài công lập. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục theo hướng phát triển năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục mầm non.

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ về đổi mới và phát triển GDMN.

2. Nhiệm vụ cụ thể

Năm học 2016-2017 Giáo dục Mầm non tập trung chỉ đạo thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm:

1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua.

2. Phát triển mạng lưới trường, lớp; tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường.

3. Củng cố nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

4. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

5. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

6. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non.

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục.

8. Công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non./.

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: